academedia_magnus_ekblom_goran_drougge

Göran Drougge och Magnus Ekblom.

Debatt

”Hur agerar en lärare som också är delägare?”

Debatt. Academedia erbjuder sina lärare att köpa in sig som aktieägare i koncernen. ”Varje lärare som nappar på detta anbud kommer – precis som aktiebolaget – att i varje enskild val, i den dagliga skolmiljön, i det dagliga mötet med eleverna, stå inför ett val: är detta lönsamt för företaget?”, skriver lärarna Magnus Ekblom och Göran Drougge.

Brev från direktören till 15 000 lärare: Köp andelar i miljardkoncernen som gör vinst på skattemedel!

”Det är era insatser som skapar värde för koncernen och för hela samhället”, skriver Marcus Strömberg, vd på miljardkoncernen Academedia i en liten färgglad reklambrosch.

Bilder i broschyren visar elever som räcker upp handen i ett klassrum, leende lärare, skrattande människor framför datorskärmar, leende lärare framför fulltecknad Whiteboard och en leende Marcus Strömberg i avspänt uppknäppt kavaj.

Varför alla dessa leenden? Jo, miljardkoncernen Academedia, som gör stora vinster på skattepengar – som ograverat borde gå till elevernas utbildning – vill att lärarna på deras skolor (15 000 lärare) ska köpa andelar i ”sitt” företag (så kallade konvertibler som senare kan bytas mot aktier). Detta ska ske genom att alla som har en tillsvidareanställning kan köpa andelar för minst 5 000 kr och högst 150 000 kr.

Lärarna som inte vill ”finansiera” detta inköp med egna pengar erbjuds dessutom ”möjlighet till lån i SEB”. I en liten ”varningstext” i slutet av broschyren får alla anställda reda på att ”du beslutar själv om du vill köpa” och att oavsett om du köper in dig i Academedia ”påverkar det inte din anställning. Det finns inga krav på att våra anställda ska köpa konvertibler.”

Att myndighetsutövande, betygssättande, lärare som har till uppdrag att opartiskt och utan andra intressen än samhällets intresse av en så bra skola som möjligt, på detta sätt lockas att bli delägare i ett vinstdrivande aktiebolag borde få alla som är till vänster om Djingis Kahn att reagera och protestera högljutt!

Detta är ju ett helt ogenerat försök att knyta upp lärarna till ett aktiebolag vars vägledande intresse är att göra så stor vinst som möjligt. Varje lärare som nappar på detta anbud kommer – precis som aktiebolaget – att i varje enskild val, i den dagliga skolmiljön, i det dagliga mötet med eleverna, stå inför ett val: är detta lönsamt för företaget? Är detta något som kommer att ge mer avkastning på mina konvertibler/aktier? Ska jag verkligen bråka med skolledningen igen om att få ta med eleverna på det där teaterbesöket, att få köpa in en ny uppsättning spanskaböcker, historieböcker, om att vi ännu inte har ett riktigt bibliotek på vår skola, ingen riktigt slöjdsal och att vi tvingas kopiera upp läromedel fast vi egentligen bryter mot lagen?

Och, sist men inte minst, hur påverkas min betygssättning av att jag är delägare i miljardkoncernen? Det finns undersökningar från Skolverket som visar att de vinstdrivande skolorna redan idag är mer pigga på att ge sina elever ”glädjebetyg”, och som en konsekvens av detta, att elever med högre betyg från friskolegymnasier klarar sig sämre på högskolorna än elever från kommunala gymnasier med lägre betyg.

Att låta lärare köpa in sig i ”sina” skolaktiebolag är ungefär som att åklagare och domare inom rättsväsendet skulle erbjudas aktier i företag som är misstänkta för skattebrott.

Magnus Ekblom, fd Academedialärare

Göran Drougge, Academedialärare

Kommentera