academedia_konvertibler
Lärare som delägare

Varnar för intressekonflikt när lärare blir delägare i Academedia

Friskolekoncernen Academedia marknadsför ett erbjudande om att bli delägare till sina anställda lärare. Men tidigare Academedia-läraren Magnus Ekblom menar att det skapas en intressekonflikt när lärare har ett egenintresse i att bolaget ska gå med vinst.
– Jag tycker att det är en form av korruption, säger han.

Från och med den 11 februari och två veckor framöver kan tillsvidareanställda i Academedia investera i konvertibler. Enligt Academedia syftar erbjudandet till att ”öppna för det engagemang som ett delägande innebär och för att kunna ta del av den värdeutveckling som alla anställda gemensamt skapar”.

Lisa Oldmark.
Lisa Oldmark.

– Vi är helt beroende av alla våra medarbetare och vi har en lång tradition av att man är stolt över sina varumärken – vi märkte ett jätteintresse bland anställda när vi blev börsnoterade. Så nu har vi haft en diskussion kring hur vi kan skapa ännu högre grad av attraktivitet som arbetsgivare och här har vi en möjlighet som en kommunal huvudman inte har. På ett förmånligt sätt kan man som anställd gå med i konvertibelprogrammet och sen om man vill kan man konvertera till aktier eller få pengarna tillbaka med ränta, förklarar HR-direktör Lisa Oldmark.

En förebild i utvecklandet av programmet har varit vårdföretaget Capio.

– Det här är en målgrupp som inte är vana att jobba med något som heter konvertibelprogram, så det är nytt. Vi har tittat på Capio när de gjorde det här och det har slagit väldigt väl ut, så det känns spännande att den här målgruppen kan få ett sådant här fint erbjudande.

Läraren Magnus Ekblom var tidigare anställd i Academedia. I en debattartikel ställer han och Göran Drougge, som fortfarande är lärare i Academedia-koncernen, sig djupt kritiska till möjligheterna att köpa in sig som lärare eftersom de anställda enligt honom får incitament att sätta glädjebetyg för att locka till sig fler elever. 

– När man har jobbat där är man också väldigt medveten om att det finns starka propåer för att man ska sätta höga betyg på eleverna. Blir man dessutom delägare i företaget så blir incitamenten ännu starkare för att man ska sätta höga betyg.

Han menar således att konvertiblerna skapar dubbla lojaliteter.

– Jag tycker att det är en form av korruption. Lärarna är ju myndighetsutövande, det ska bara finnas en lojalitet för oss. Det är mot Skolverket och de lagar och regler som finns. Det ska inte förekomma att vi ska fundera kring hur aktiekurserna kommer gå framöver, säger Magnus Ekblom.

Men eftersom Academedia är börsnoterat är ju de anställda fria att köpa aktier och bli delägare när som helst. Vad är skillnaden här?

– Det är att man går ut med ett stort officiellt erbjudande till lärarkåren. Det stämmer ju att det länge har funnits möjligheter att bli delägare i Academedia, men nu ska det rabatteras och man blir erbjuden att ta förmånliga lån.

Jag litar fullständigt på professionen.

Lisa Oldmark håller inte med om att möjligheten att köpa konvertibler skulle skapa en intressekonflikt när det kommer till betygsättning.

– Jag litar fullständigt på professionen, även om vi har utvecklingsområden när det gäller nationella prov och slutbetyg – precis som skolor i hela Sverige och det arbetar vi kontinuerligt med. Men jag är helt övertygad om att våra medarbetare har ett professionellt förhållningssätt till sitt arbete och att de inte blandar ihop en eventuell investering kontra sitt uppdrag, säger Lisa Oldmark.

Men kan man utesluta att det finns kortsiktiga intressen när man äger konvertibler?

– Jag har fullt förtroende för våra betygssättande lärare, jag tycker det är olika frågor. Men ödmjukt säger jag ju naturligtvis att vi måste vara observanta på det också. Dock är jag övertygad om att de kontrollsystem som vi har idag motverkar att något sådant skulle ske och, som sagt, håller jag professionen högre än så.

Kommentera