Kommentar

”Huvudmännen kan inte smita undan längre”

OECD konstaterar i sin granskning av svensk skola att Sverige står inför en allvarlig lärarkris.
– Den av regeringen föreslagna satsningen på lärarlöner är välbehövlig, men inte tillräcklig, kommenterar Bo Jansson, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Lärarnas Riksförbund menar att OECD bekräftar bilden av att det behövs ytterligare satsningar på lärarlöner, inte minst för att höja yrkets status.

– Dagens huvudmän kan inte längre smita undan utan måste redan nu satsa på att höja lärarlönerna och förbättra kompetensutvecklingen, säger Bo Jansson.

LR anser att staten borde få ansvar för de övergripande förutsättningarna för skolan och kunna rikta uppdraget direkt till lärare och rektorer. De menar att det skulle öka likvärdigheten och kunskapsresultaten.

– Det behövs ett större nationellt ansvar för skolan. Det bekräftade OECD i sin granskning i dag. Jag kommer själv att lyfta frågan om statens styrning, finansiering och ansvar inom Skolkommissionen. Det är dags att lyfta den våta filt som ligger över denna fråga, kommenterar Bo Jansson.

Även den tidigare utbildningsministern, Jan Björklund, drar slutsatsen att skolan måste bli statligt styrd.

– OECD-rapporten är ett enda stort underkännande av den svenska kommunaliseringen av skolan. Det är uppenbart att om vi ska lyfta den svenska skolan så måste den återförstatligas, säger han till SvD. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm