mattsson_almedalen2015

– Som lärare och pedagog är min utgångspunkt undervisning och min uppgift är att lära mina elever, inte håna dem, säger Christer Mattsson.

| Foto: Mårten Färlin
Segerstedtinstitutet

Institut ska stödja lärare i mötet med extremism

Hur bemöter man högerextrema åsikter i klassrummet? Christer Mattssons nya institut ska stoppa polariseringarna i samhället och ge lärarna stöd i hur man bemöter intolerans i skolan – genom att vara tolerant.

Segerstedtinstitutet

Segerstedtinstitutet på Göteborgs universitet ska verka för att utveckla och sprida kunskap och metoder för att minska rekryteringen av människor till våldsbejakande ideologier och rörelser och till rasistiska organisationer.

Institutet har fått namnet från Torgny Segerstedt och Ingrid Segerstedt Wiberg, kända för sitt tydliga ställningstagande mot nazismen och för sitt arbete för mänskliga rättigheter och allas lika värde.

Läs Bo Jansson och Christer Mattssons debattartikel ”Polariseringen måste stoppas redan i skolan” på Dagens Nyheter.

Det är Sverigedemokraternas dag i Almedalen. Ett parti som representerar en ökad polarisering i svensk politik och i det svenska samhället.

Samtidigt väljer Göteborgs universitet tillsammans med Christer Mattson från Toleransprojektet, att presentera sitt nya institut mot våldsbejakande extremism, på uppdrag av regeringen.  

Syftet med Segerstedtinstitutet, som är dess namn, är att stoppa polariseringen mellan samhällets å ena sidan ökade öppenhet och å andra sidan dess alltmer hatfyllda motståndare. Ett arbete som tar sin början i skolan.

– Det här är starten på ett långsiktigt arbete som handlar om att minska rekryteringen till våldsbejakande organisationer. Det är en global samhällsutmaning som kräver ny kunskap och nya lösningar, inte minst i skolan, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Christer Mattsson från Toleransprojektet har tidigare i en webb-tv-intervju med Skolvärlden pratat om hur man som lärare kan bemöta extremism i klassrummet.

Han blir nu Segerstedtinstitutets tillförordnade föreståndare under dess uppbyggnad.

– Jag är glad över det här uppdraget och hoppas kunna få in en pedagogik i klassrummet som det i dag saknas resurser för. Jag vill särskilt lyfta genus- och ungdomsforskningen som jag anser är två oerhört viktiga fält i arbetet med att försöka förstå vad som händer med dessa människor i ungdomsåren, säger han.

Mona Sahlin (S), samordnare mot våldsbejakande extremism, hoppas att nya Segerstedtinstitutet kan komma att innebär möjlighet till löpande fortbildning för landets lärarkår.

– Men det får inte bli att man lassar över ansvaret helt på lärarna, utan mer praktisk stöttning i form av kompetens och kunskap, säger hon och fortsätter:

– Många blandar ihop det här uppdraget med att vi nu ska sluta tycka olika eller att man inte får ha extrema åsikter. Men så är det inte. Men är någon på väg att ta klivet mot att ta till våld för sina åsikters skull så har vi alla ett stort ansvar. Och det tror jag lärarkåren måste få mycket stöd och uppbackning i.

Bo Jansson, ordförande för Lärarnas Riksförbund skrev nyligen i en debattartikel i DN tillsammans med Christer Mattsson att det behövs dialog istället för konfrontation i klassrummet i arbetet med tolerans och våldsbejakande extremism. Något det svenska skolsystemet har misslyckats med, menar han.

– Vi har en läroplan vars värdegrund är respekt för allas lika värde och då kan man inte låta rasistiska uttryck kränka andra elever. Men jag tror att de finns en risk att skolan har gjort fel på många ställen, genom att tysta ner de här unga människorna. De kan leda till att dem binds ännu starkare till åsikterna och stärks i den identitet som hör till, säger Bo Jansson.

När Segerstedtinstitutet presenteras tillkännager Christer Mattsson hur han själv haft ett finger med i att skapa polarisering. Han minns dagen då han för 20 år sedan höll ett föredrag om Sverigedemokraterna.

– Det satt en ung kille i publiken som utbrast att det är fel att jag står där och pratar illa om SD, utan att partiet har en chans att försvara sig. Han menade att jag borde debattera mot någon som representerar partiet. Jag svarade då naivt: ”anytime”.

Den sjuttonåriga SD-företrädaren tog Christer Mattson på ordet. Han arrangerade en debatt under en och samma dag och bjöd in publik och press. Men det var ingen fråga om saken: Christer Mattson vann debatten enkelt – och vid ett tillfälle hävde den unga killen ur sig en teori om att Gotland styrs av en judisk konspiration. Han hamnade således på Gotlands Allehandas förstasida.

– Den unga mannen kom efter debatten i kontakt med aktivisterna i nationalsocialistiskt front och är nu en av landets mest välkända nazister. Jag träffade honom här på Almedalen förra året, 19 år efter händelsen. Jag frågade honom om han hade lärt känna aktivisterna om det inte vore för debatten. ”Nej, det hade jag nog inte” svarade han.

– Jag är klokare i dag. Som lärare och pedagog är min utgångspunkt undervisning och min uppgift är att lära mina elever, inte håna dem, säger Christer Mattsson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm