singapore
Studieresa

Inträdesprov och tidiga betyg i Singapore

Lärarna Catarina Ericsson och Emelie Hahn vann Skolnämndens pris för pedagogiska insatser och valde att åka till Singapore för att studera landets skolsystem lite närmare.
– Singapore ligger tvåa i Pisa-undersökningen och vi ville veta hur de jobbar. Bland annat tas eleverna in i en klass efter prov och har fler läxor och prov, säger Emelie Hahn, till vardags lärare vid S:t Iliansskolan i Enköping.  Mer om Singapore

Var: Singapore, som inte är större än halva Öland, ligger mellan Malackasundet i väster och Sydkinesiska havet i öster.
Befolkning: 5 400 000, kineser, malajer och indier.
Språk: engelska, kinesiska, malajiska och tamil.
Utbildning: Regeringen talar om Singapores befolkning som naturresurs, drygt en femtedel av satens utgifter går till utbildning. Eleverna nivågrupperas tidigt och undervisningen är anpassad efter näringslivets behov. Förskolan är treårig och omfattar barn som är tre till sex år. Engelska och mandarin lärs ut från fyra års ålder. Den grundläggande utbildningen, Primary School omfattar barn från sex till elva år och årskurserna 1 till 6. Årskurs 1-4 är en grundläggande utbildning, årskurs 5-6 ska leda till en förberedande utbildning för högre studier. I slutet av årskurs sex avlägger alla en primärsskolexamen. Secondary School är fyra eler femåring. Den omfattar åldrarna 12 till 15 år eller 12 till 16 år. De flesta går i grundskola och gymnasium. Läs och skrivkunnigheten är 94,7 procent. Antalet elever per lärare i grundskolan är 19.
Källa: Landguiden, Utrikespolitiska institutet.

Skolnämndens pris 2014 för pedagogiska insatser inom grundskolan fick Catarina Ericsson och Emelie Hahn för sitt internationella arbete. De har, enligt motiveringen, fört in ett internationellt perspektiv ämnesövergripande samt genom tematiskt arbete fört ut lärandet i världen och världen i elevens lärande. Priset var 20 000 kronor och det var 30 bidrag nominerande. 

Emelie Hahn, förstelärare med inriktning på entreprenöriellt lärande och internationellt utbyte samt lärare i Ty/SO och Catarina Ericsson, lärare Sv/SO och Skolambassadör för EU, vid S:t Iliansskolan i Enköping vann tillsammans Skolnämndens pris för pedagogiska insatser inom grundskolan år 2014. Priset, på 20 000 kronor, visste de direkt hur de ville använda.
– Vi besökte skolor i Singapore. Anledningen är att de ligger väldigt högt i Pisa-undersökningen och vi nyfikna på hur de arbetar i skolan för att komma så högt upp, säger Catarina Ericsson.
Resan gick i oktober och nu när duon har kommit hem är intrycken och lärdomarna många. De besökte tre skolor i Singapore: Outram Secondary School, Australian International School och HWA Chong Institution.

– Vi valde dem eftersom de skiljer sig åt på så vis att en skola är statlig, en annan australiensisk internationell och den tredje är privat. De jobbar även med internationella samarbeten, berättar Emelie Hahn.
Emelie Hahn och Catarina Ericsson fanns på plats under en vecka. Med utgångspunkt i bland annat Pisa-undersökningen ställde de frågor och pratade med lärare, skolledare, elever och askulterade.

Intrycken är många:

– Eleverna har en hög studiemotivation och betyg sätts redan från lågstadiet. Elever tas in i en klass utifrån prov och sätts ihop utifrån förmågor och resultat på testerna, berättar Catarina Ericsson.
– Alla i en grupp eller klass är på samma kunskapsnivå vilket gör att grupperna blir mer homogena och de kan jobba utifrån sina egna förmågor, berättar Emelie Hahn.
Kunskap värderas högt i Singapore.
– Eftersom de inte har några naturtillgångar satsas det mycket på utbildningsväsendet och befolkningen. Lärarna och skolan har en mycket hög status, konstaterar Catarina Ericsson.
Eleverna går dessutom i klasser med färre elever men inte under lika långa dagar som i Sverige. De kan också läsa extra och få hjälp med läxor efter skolans slut. Skolan är ofta öppen och eleverna kan stanna kvar och labba, måla, idrotta eller läsa historia eller kemi.

– Eleverna får tidigt lära sig att ta mycket ansvar och skolorna satsar på undervisning i engelska i många ämnen för de elever som inte har engelska som modersmål. Redan från de lägre årskurserna får de lära sig att diskutera och analysera, säger Catarina Ericsson.
Dessutom läggs ett mycket större fokus på idrott och hälsa, ämnen som barnen har varje dag. De kan också ingå i olika skollag beroende på vilken idrott de tycker om.
– Det är skolan som tar hand om idrotten, även efter skoltid. Många elever spelar i olika skollag efter lektionernas slut och skollagen deltar ofta i turneringar. Vi vet ju genom forskning att motion och rörelse hör ihop med inlärning och det tar de verkligen vara på i Singapore, säger Emelie Hahn.
Lärarna har högre löner än genomsnittet i Sverige. De betygssätts varje år av rektor, som grundar sitt beslut på intervjuer med eleverna, klassrumsbesök och elevernas resultat.
– Den som får ett högt betyg får mer i bonus och därmed mer betalt, konstaterar Emelie Hahn.
Det sätt som skolorna arbetar med teknik har imponerat på Catarina Ericsson och Emelie Hahn.
– De flesta elever hade en egen iPad eller dator och de använde teknik på ett pedagogiskt sätt i undervisningen. Dessutom hade de ofta samtal och diskussioner inför klassen, elevernas frågor och funderingar fick stor plats i undervisningen, konstaterar Catarina Ericsson.

Catarina Ericsson och Emelie Hahn jobbar nu med att starta en digital undervisningsportal, som pedagoger från de besökta skolorna i Singapore samt pedagoger på deras partnerskolor i Berlin och Milano ska få tillgång till. Tanken med den är att lärarna ska kunna utbyta undervisningstips och idéer, ställa frågor till varandra samt hitta partners för kortare eller längre samarbetsprojekt.

Kommentera