helena.kvarnsellminecraft

Läraren Helena Kvarnsell anser att det är problematiskt att it-företagen utbildar lärare utan vetenskaplig grund.

Digitala läromedel

IT-jättarnas kamp om eleverna trappas upp

Ett program för en elev kan kosta lika mycket som det vanligtvis läggs på litteratur för ett helt ämne. Samtidigt utbildar it-företagen lärarna i fortbildningskurser som saknar vetenskaplig grund.
– Det är bekymmersamt, säger Helena Kvarnsell, lärare i Nacka.

I november kommer ”Minecraft Education Edition” att bli tillgängligt för skolor runt om i världen. It-jättarna har sedan länge tagit striden om kunderna hela vägen in i klassrummen. Tidigare i år släppte Apple appen ”Swift Playgrounds” och Google gav sig även in i tävlingen med sin ”Chromebook” och ”Google Apps for Education”.

Varningsflaggor har höjts och flera resonerar kring att företagens främsta mål är att så tidigt som möjligt komma åt potentiella kunder så att de senare i livet oförklarligt ska köpa just deras produkter.

– Det är bekymmersamt att det finns ett sådant intresse efter just barnen och att man är så mån om att de ska vänja sig vid just deras företags operativsystem. Samtidigt vill vi som lärare alltid ha det som är absolut bäst för undervisningen, säger Helena Kvarnsell, lärare för årskurs 7–9 på Björknässkolan i Nacka och en av Lärarnas Riksförbunds ämnesspanare.

Vilka datorer och läsplattor som används i skolan har de flesta stenkoll på. Men vilka stolar, bord, pennor eller papper som används är inte likasjälvklart. Tanken att möbeltillverkare slåss om att få leverera stolar till skolor med förhoppningen att varje elev i framtiden skulle välja deras stolar att sitta på är inte lika trolig.

– Det finns ett incitament från itbolagen att bjuda skolan på vissa saker för att få in produkterna i klassrummet. Det var inte skolan beredd på, vi blev lite tagna på sängen och det fanns inte riktigt några strategier för att hantera det enorma trycket från företagen. Rektorer blev erbjudna så kallad fortbildning av företagen, vilket hade varit bra om dessa fortbildningar endast hade handlat om vidareutbildning av företagens program, säger Helena Kvarnsell.

Uttrycket fortbildning kan låta fint för den som inte är digitalt kompetent och Helena Kvarnsell kan minnas för tio år sedan när företagens fortbildningar även handlade om att lära ut hur lärare bäst skulle sköta sin undervisning.

– SAMR-modellen är inget som någon ens pratar om längre men för tio år sedan blev det väldigt stort.  Den togs fram av en inhyrd professor i kemi som var betald av Apple. Tankar kring lärstilar är något annat som jag stött på nyligen i fortbildningssammanhang från it-företag, det är något som plockats bort från skolverket och inget som man alls tagit till sig. Ingen av dessa undervisningsformer grundas i någon som helst forskning, säger Helena Kvarnsell.

Helena Kvarnsell menar att lärarnas fortbildning måste flyttas från jättarna och tillbaka till akademin.

– Lärarnas fortbildning måste få tillbaka sin vetenskapliga grund. Lärarrollen tappas bort om programmen helt och hållet ska ersätta utbildningarna, det fungerar helt enkelt inte, säger hon. 

Det positiva med striderna mellan företagen är att fler innovativa program och sätt att lära ut växer fram. Något som gör att jobbet för lärare underlättas.

– Det behövs mer bra program för att spara tid för lärare. Det behövs mycket mer även från läromedelsföretag. Ju mer det finns desto mindre behöver lärare själva sitta hemma och konstruera program för sina lektioner eller plasta ihop kort till uppgifter, säger Helena Kvarnsell.

Men allt har sitt pris och prislappen för just Minecraft Education Edition kommer hamna på dygt 40 kronor per elev och år.

– Om jag inte minns helt fel så är det så mycket som vår skola lägger på läromedel i NO per elev under ett år. Man måste komma ihåg att dessa program inte kan vara heltäckande, det behövs annat också, säger Helena Kvarnsell.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm