itbild

Likvärdig it-undervisning diskuteras av utbildningsminister Gustav Fridolin, Lärarnas Riksförbunds Åsa Fahlén och ämnesspanaren Helena Kvarnsell.

IT

”Lärares IT-utveckling ska skötas av akademin”

Likvärdigheten i svensk skola brister i den digitala undervisningen.
– Kompetensutvecklingen måste tillbaka till akademin, säger ämnesspanaren och författaren Helena Kvarnsell, en av redaktörerna bakom ”Vi får det att funka”.

Så får du det att funka

”Vi får det att funka – framgångsrika exempel på IT i skolan” ges ut av Lärarnas Riksförbund.

Här kan du läsa mer om boken och författarna.

I höst ska Skolverkets riktlinjer för IT i skolan lanseras för huvudmän och rektorer.

– Det ska inte vara fritt valt arbete, utan skarpa förslag till ändringar i styrdokumenten, lovar utbildningsminister Gustav Fridolin (Mp) vid torsdagens lansering av ”Vi får det att funka” vid Bok och Bibliotek i Göteborg.

Bakom boken står Lärarnas Riksförbund, och tanken är att den ska användas som inspiration ute i klassrummen. I boken deltar 14 lärare som delar med sig av sina bästa pedagogiska knep för klassrum från lågstadium till gymnasium.

Boken har gått ut till 90 000 medlemmar i Lärarnas Riksförbund, och innehåller exempel på hur IT kan användas som ett konkret pedagogiskt hjälpmedel i allt från läsande och skrivande till specialpedagogik och undervisning av nyanlända.

– Vi måste sprida det som fungerar, det finns en hel del som inte gör det, säger Helena Kvarnsell, en av redaktörerna och författare i boken.

Hon bekymrar sig för den digitala klyfta som uppstår mellan de elever som har tillgång till teknik och intresserade lärare och föräldrar, och de som inte har.

– Kompetensutvecklingen måste tillbaka till akademin och vetenskaplig grund. De senaste tio åren har den skötts av företag, och det borgar inte alltid för kvalitet, menar Helena Kvarnsell.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, säger att det under alltför lång tid fokuserats mer på teknik än pedagogik när det handlar om it i skolan.

– Med teknikfokus når man aldrig de pedagogiska vinsterna, menar hon.

Och Lärarnas Riksförbund välkomnar regeringens förslag på en övergripande strategi för IT i skolan. Men det finns också varningsflaggor:

– Risken är att lärare inte får vara med och avgöra vad de behöver. Kompetensutveckling får inte vara beroende av huvudmannen. Då lämnas fältet också öppet för olika aktörer som levererar allt från maskiner till olika kurser, säger hon.

Gustav Fridolin ser ljust på att få med oppositionen på tåget vad gäller den nya strategin.

– Jag har en bra opposition, de skulle gärna se att allt var gjort redan igår, säger han.

Helena Kvarnsell ser en sak som avgörande med den nya strategin: att den innehåller det som ”Vi får det att funka” gör – exempel på pedagogik som går att använda direkt i klassrummet.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm