shutterstock_237547333
Digitala läromedel

Varannan lärare nekas digitala läromedel

Nästan hälften av landets lärare saknar helt tillgång till digitala läromedel, och endast var tionde får fortbildning på området av sin arbetsgivare. Det visar en ny rapport från Lärarnas Riksförbund.

Rapporten i korthet
  • Nära hälften av lärarna saknar helt tillgång till digitala läromedel
  • Nära hälften av lärarna anger att deras skola inte har tillräckligt med resurser att köpa in de digitala läromedel de behöver i undervisningen
  • Över hälften av lärarna producerar sina egna digitala läromedel
  • Hälften av lärarna har skaffat sin digitala kompetens genom ett eget intresse
  • Fjorton procent har lärt sig använda digitala läromedel genom fortbildning anordnad av arbetsgivaren
  • En av tio lärare anser att de digitala läromedel de har tillgång till håller hög kvalitet
  • Tre av fyra lärare som tar fram egna digitala läromedel säger att tiden de lägger på det har ökat under de senaste åren
  • Åtta av tio lärare tycker att det är viktigt att ha tillgång till digitala läromedel för att möta elever med särskilda behov
  • Sju av tio lärare tycker digitala läromedel är viktiga för att ge varje elev tillgång till innehåll och övningar som hjälper eleven att nå kunskapskraven

Nationell IT-strategi, 1:1-skolor, läsplattor till alla och programmering på schemat. Skolan digitaliseras alltmer, men samtidigt uppger många lärare att de lämnas i sticket när det kommer till IT i undervisningen. Vanligt är att resurser för att köpa in digitala läromedel till skolorna saknas, medan fortbildning och kompetensutveckling lyser med sin frånvaro.

Det här framgår av rapporten ”Digitala läromedel: tillgång eller börda?” som bygger på en undersökning bland Lärarnas Riksförbunds medlemmar.

– Arbetsgivarna klarar inte sitt uppdrag vad gäller satsningen på digitala läromedel. När det händer något på den fronten är det från två håll: från företagen eller från individuella eldsjälar bland lärarna. Tillgång till datorer och annan utrustning finns ofta, men det finns ingen övergripande strategi ute på skolorna. Det finns också en övertro på att det digitala ska effektivisera och minska kostnader men det är fel perspektiv. Tvärtom behöver det ju investeras i detta. Det handlar om kvalitetsförbättringar, inte tidsbesparingar, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Endast en av tio lärare tycker de digitala läromedel som de ändå har tillgång till håller hög kvalitet. Enligt rapporten är det en hel del lärare – 52 procent av de svarande – som tillverkar egna digitala läromedel. Den vanligaste orsaken till det är helt enkelt att det inte finns några andra att tillgå. Endast en av fem lärare som tillverkar egna digitala läromedel gör det för att de själva vill.

Den genomsnittliga tiden en lärare som producerar egna läromedel lägger på det arbetet varje månad uppgår till ungefär sex och en halv timme. Det motsvarar knappt 80 timmar per år av varje lärares enskilda arbetstid. Enligt Åsa Fahlén är det orimligt mycket.

– Lärare har ju alltid tillverkat egna läromedel men det här tar mer tid än normalt. Och det är ju tid som lärare skulle kunna använda till annat, som att reflektera över sin egen undervisning, säger Åsa Fahlén.

Digitala läromedel framhålls ofta som bra verktyg för att individanpassa undervisning, något som återspeglas i LR:s rapport: hela åtta av tio lärare i undersökningen anser att tillgång till digitala verktyg är viktigt för att möta barn med särskilda behov. Sju av tio anser att de är viktiga för att ge varje elev tillgång till innehåll och övningar som hjälper eleven att nå kunskapskraven.

– Regeringen kommer ju nu med sin nationella strategi, det är positivt. Men om den ska ha en chans att genomföras på ett jämlikt sett över hela landet så måste det styras statligt, med finansiering av lärarnas fortbildning. Som det är nu fortsätter klyftan att öka mellan de som är med i digitaliseringen och de som står utanför. Lärarna lämnas vind för våg och det kan vi inte acceptera, säger Åsa Fahlén.

Kommentera