marija_artikel
Läromedel

Marija har ersatt alla böcker med digitala läromedel

Digitala läromedel har helt ersatt läroböckerna i hennes kurser. Marija Gustafsson använder sig av film, tecknade serier och historier digitalt i undervisningen och har nått resultat och samtidigt dragit ner på arbetsstressen.

Marija Gustafsson arbetar som förstelärare i moderna språk och undervisar i engelska och spanska på Sandagymnasiet i Jönköpings Kommun. På SETT-dagarna i Stockholm uppmärksammades Marija Gustafsson efter att ha föreläst om hur digitala verktyg blivit centralt i hennes undervisning och helt ersatt läromedelsböcker i hennes kurser.

För en tid sedan upptäckte hon det digitala läromedlet Creaza. Det är ett modernt digitalt läromedel där eleverna arbetar med ämnen och samtidigt utvecklar sina kunskaper och förmågor genom att skapa tankekartor, presentationer, tecknade serier, film och ljudproduktioner i en pedagogisk kontext.

– Under hela processen kan man som lärare följa elevernas arbete och ge dem formativ feedback och vägledning. För mig som lärare blir det också tidsbesparande. Sedan är tillgängligheten ett av nyckelorden. Jag brukar säga till mina elever att jag följer med dem hem. Oavsett förutsättningar får alla eleverna den hjälp de behöver hemma, berättar Marija Gustafsson för Skolvärlden.

Jag har hittat ett sätt som sparar mig massor av tid

Användningen av digitala verktyg i språkundervisningen har gjort det enklare för henne att anpassa, differentiera och individualisera undervisningen samtidigt som det inkluderar alla elever i inlärningsprocessen. Genom att ge eleverna möjlighet att vara kreativa genom digitala verktyg blir de motiverade och producenter av sin egen kunskap.

– Eleverna får jobba med samtliga färdigheter digitalt; tala, lyssna, läsa och skriva – samtidigt som de får skapa en slutprodukt som sedan går att använda i undervisningen och den egna inlärningsprocessen. Det sparar tid för mig som lärare i och med att jag plötsligt inte behöver skapa lika mycket material. Det är eleverna som själva skapar sina produkter. Så de blir både producenter av sin egen kunskap samtidigt som jag kan använda det i andra kurser, säger Marija Gustafsson.

Att många elever har talrädsla känner nog de flesta lärarna till sedan länge sedan. Den ångesten släpper i och med det här digitala systemet menar Marija Gustafsson.

– De har enklare att prata inför klassen med Creaza som verktyg. Några tycker att det är jobbigt att höra sig själv ibland, men de lägger sig bara på bänken och blundar lite.

Med det digitala läromedlet menar Marija Gustafsson att hon kan ge eleverna konkreta exempel på hur en uppgift fungerar och vad de bör innehålla. Programmet hjälper även henne att visa gamla elevers arbeten, vilket gör det lättare för eleverna att veta vad som krävs och förväntas.

– I och med att jag inte jobbar med läromedel behöver jag inte leta efter någon hörförståelse på nätet. Jag kan bara använda elevernas material som hörförståelse och på så sätt lär de sig också av varandra och det sparar tid för mig. Sedan jag började jobba formativt och med IKT så behöver jag sällan göra planeringsarbetet hemma. Jag hinner faktiskt göra allt på arbetstid därför jag har hittat ett sätt som sparar mig massor av tid.

Kan det bli för mycket av det digitala?

– Vi glömmer inte bort det fysiska i klassrummet. Under de här temaområdena som jag arbetar med så ligger det alltid inne någon muntlig övning. Så vi övar även alla färdigheter i klassrummet. Det blir inte bara digital teknik, men det är tekniken som är själva slutuppgiften som examinerar eleverna. Det är så bra just när jag vill gå tillbaka och bedöma mina elever, säger Marija Gustafsson.

Kommentera