jessicakau

Karlstads universitet ställer in den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen till hösten.

Lärarutbildning

För få sökte lärarutbildning – nu ställs den in

Det blir inga antagningar till den verksamhetsintegrerade lärarutbildningen i Karlstad till hösten. För få har sökt för att det ska fungera ekonomiskt.
– Vi fick mycket färre sökande än vad vi hade hoppats och trott, säger Jessica Eriksson, dekan på lärarutbildningen.

Verksamhetsintegrerade lärarutbildningar har blivit vanligare sedan Högskolan i Dalarna påbörjade den första utbildningen 2017. Flera universitet och högskolor försöker starta upp nya utbildningar till hösten, men på Karlstad Universitet blir det inget nästa skolår trots att man började förra året.

– Vi lägger inte ned helt utan ställer in årets antagning. Vi har för avsikt att diskutera med skolhuvudmännen, och framförallt med skolchefsgruppen, hur vi ska göra framöver. Men vi hoppas ju kunna starta i någon form igen 2020, säger Jessica Eriksson, dekan på lärarutbildningen.

För få sökande är anledningen till att det inte blir någon verksamhetsintegrerad lärarutbildningen till hösten. Universitetet behöver minst 25 behöriga studenter för att påbörja utbildningen men i år var det bara 22.

– Ett flertal kommuner har inte tillräckligt många ansökningar till sina platser och totalt sett uppnår vi inte rätt antal. Vi måste ha minst 25 studenter för att vi ska kunna ge utbildningen av resursmässiga skäl, annars blir det alldeles för dyrt för oss. Har vi under det går det inte ihop ekonomiskt.

Dessutom brukar några av de sökande falla bort varje år.

– I år är det bara 22 och låt säga att fyra av dem faller bort, då är det bara 18 kvar. Det går inte ihop helt enkelt för vi måste räkna med att det är några stycken som hoppar av under resans gång.

Man vet inte varför det inte var lika många ansökningar som förra året.

– Vi är osäkra på vad orsaken är. Vi kommer att utreda det nu och se på vad det finns för möjliga orsaker. Det kan vara att vi behöver bli bättre på att synliggöra utbildningen. Förra året var utbildningen ganska framträdande i media för att den var ny och det har inte riktigt varit fallet i år.

På universitetets övriga lärarutbildningar finns ingen jämförbar nedgång av söktrycket.

– Det ser annorlunda ut på de andra utbildningarna, fast vi kan också se en liten nedgång där men det gäller inte bara oss utan hela riket. Det har bland annat att göra med att kullarna är mindre nu under en period.

Karlstad universitets verksamhetsintegrerade utbildning är inte den enda som har lagt ned. På Mälardalens Högskola meddelade man i februari att deras utbildning läggs ned eftersom inte tillräckligt många huvudmän var intresserade av att erbjuda platser.I Värmland var inte det fallet.

– Hos oss har vi inte haft det problemet, och det är därför som vi har kunnat erbjuda de platser som vi har. Det beror inte på samarbetet med skolhuvudmännen.

Huvudmännen tycker det är synd att det inte blir något till nästa skolår.

– Jag har fått reaktionerna att man är besvikna och de hoppas att det kommer bli en fortsättning på något sätt. Men det är med besvikelse som man har tagit emot det här beslutet.

Lärarstudenterna som började förra året kommer inte att bli påverkade av beslutet.

– Det händer ingenting för deras del utan det fortsätter som planerat, men det antas inte några nya studenter till programmet till hösten.

Vad tänker du om ni inte kan fortsätta med utbildningen?

– Det skulle kännas väldigt tråkigt, dels för att det är en ny lärarutbildning som vi har jobbat hårt för att få igång, dels för att det är betydelsefullt med den samverkan man kan ha med fältet. Det här konceptet av lärarutbildning är väldigt bra eftersom det kombinerar teori och praktik. Så det vore tråkigt om vi inte hade det kvar i någon form, men vi behöver se över vilken typ av inriktning programmet ska ha.

Kommentera