shutterstock_1077839504

Färre än tidigare är intresserade av ämneslärarutbildningen.

Utbildning

Lärarutbildningar ställs in – för få sökande

4 av 5 ämneslärarutbildningar vid Högskolan i Kristianstad pausas på grund av lågt söktryck.
– Det är en markant skillnad över hela landet, säger programansvarige Peter Gustavsson.

Ta del av statistiken

På Universitets- och högskolerådets webbplats finns statistiken om antagna till höstens alla högre utbildningar.
Läs på uhr.se.

Den enda gymnasiala ämnesinriktningen med tillräckligt många sökande för att dra igång utbildningen i Kristianstad är samhällskunskap, där 18 personer har antagits. Matematik, biologi, engelska och svenska sätts på paus.

– Vi lägger inte ner de här utbildningarna, vi bara hoppar över höstens intagning i alla ämnen utom samhällsvetenskap, säger Peter Gustavsson.

Att det skulle svårare för lärare i just det ämnet att få jobb i framtiden tror han inte.

– Det är lite av en myt att det inte behövs lärare i samhällskunskap och humanistiska ämnen. Det kommer att vara brist på de lärarna framöver också, det ser man om man tittar på siffrorna.

På andra ämneslärarutbildningar för gymnasiet kan nämnas att Lunds universitet i höst har fem personer intagna på inriktning fysik, Luleå tekniska universitet har tre intagna på matematik/fysik och åtta på svenska/historia, Stockholms universitet har tre intagna på både geografi/religion och svenska/tyska, Mittuniversitetet har sju intagna på svenska/engelska och fem på svenska historia, och så vidare.

Samtidigt som antalet sökande i år är betydligt färre än tidigare menar Peter Gustavsson att det under lång tid har funnits problem med ämneslärarprogrammets attraktivitet.

– Det finns vissa strukturella orsaker till att ämneslärarutbildningen haft problem i flera år. Utbildningen kräver djupa studier i det valda ämnet, det ställer väldigt höga krav på studier och behörighet. Då väljer de presumtiva studenterna andra program istället, ingenjör till exempel. Det man kan fråga sig är om dagens studenter är beredda att läsa fem år för att bli ämneslärare, med de löner och villkor som väntar i arbetslivet, säger han.

På Högskolan i Kristianstad ska man nu analysera situationen och se om det finns några förändringar de kan göra för att göra ämneslärarprogrammet mer attraktivt. Men någon förändring i ämnesinriktningarna tror inte Peter Gustavsson blir aktuellt.

– Vi ser över detta och jobbar med ett antal förslag att göra om utbildningarna. Vi bedömer själva att vi har hög kvalitet och hög kompetens inom ämnena. Något vi tittar på är möjligheten att bedriva en arbetsplatsintegrerad utbildning, även om det ställer höga krav när det handlar om ämneslärarutbildningen, snarare än grundlärarutbildningen.

Kommentera