norrkoping_obehoriga_larare_utan_flarp

Niclas Sjöström kommunombud i Norrköping vid Lärarnas Riksförbund: ”Det är katastrof. Gör man inget radikalt kommer det att bli sämre”.

| Foto: Privat, Shutterstock
Legitimation 

Kartläggning ska ge fler behöriga lärare

En av tre grundskollärare i Norrköping saknar behörighet. För att kunna se möjliga åtgärder och öka andelen behöriga ska kommunen kartlägga vilka utbildningar de obehöriga lärarna har.

En tredjedel av lärarna på grundskolorna i Norrköping är obehöriga enligt Skolverket. Detta är något som Niclas Sjöström kommunombud i Norrköping vid Lärarnas Riksförbund tycker är väldigt beklämmande.

– Det är katastrof. Det är inga nya siffror så här har det sett ut ett tag och gör man inget radikalt kommer det att bli sämre, säger han.

Under hösten kommer Norrköpings kommun att kartlägga vilka utbildningar som obehöriga lärare har. På så sätt ska de kunna se över alternativa åtgärder för att få fler behöriga lärare. Niclas Sjöström menar att kartläggningen kan vara en god idé men inte svaret på hela frågan.

– Det här är något vi kollegor diskuterat tidigare och som vi tror vore bra att satsa på. Jag tror inte den här planen är en universal lösning, men man måste se över alla tänkbara möjligheter. Man måste kolla över hela spektrat hur kan man locka fler lärare till läraryrket, säger han.

Det är viktigt att det inte blir någon gräddfil.

Niclas Sjöström som tidigare arbetat som grundskollärare menar att det finns många som kan gynnas av kartläggningen, både obehöriga lärare och kommunen.

– Det finns ganska gott om lärare som sitter på visstidsanställningar då de inte har en examen eftersom de saknar någon kurs eller liknande. Det är viktigt att ha en legitimation och om man kan hjälpa dessa personer så är det mycket värt. Det tror jag också kan göra att Norrköping kommun blir en attraktiv arbetsgivare på lång sikt, säger han.

Niclas Sjöström understryker dock att han tycker att denna typ av åtgärd passar de som saknar enstaka kurser och inte de som har mycket av lärarutbildningen kvar.

– Jag tycker att man ska fokusera på de obehöriga lärarna som ligger väldigt nära en examen i första hand. Det får inte vara så att folk som har gått ett år och har tre år kvar får möjligheten. Det är inte rimligt utan det ska vara de som har lite kvar. Det är viktigt att det inte blir någon gräddfil. Alla andra lärare har gått på universitet, tagit lån och gjort en stor arbetsinsats för en examen. Då får det här inte bli en snabb grej som ger en lägre kvalitet, säger han.

Kommentera