modersmal_nyanlanda

Kristdemokraterna vill lägga ner modersmålsundervisningen i samtliga skolor i Sverige. Förslaget ska behandlas av partiets partifullmäktige under fredagen

Debatt

”KD sätter politiskt spel före elevernas lärande”

Debatt ”Förslag som rymmer den här typen av kunskapsförakt handlar snarare om politiskt spel”, skriver riksdagsledamoten Linus Sköld (S) om KD:s utspel att avskaffa modersmålsundervisningen.

Kristdemokraterna föreslår att avskaffa modersmålsundervisningen, eller ”hemspråket” som de väljer att kalla det. Det är tydligt att de inte är ute efter att förbättra elevernas lärande. Förslag som rymmer den här typen av kunskapsförakt handlar snarare om politiskt spel.

Forskning visar att starka kunskaper i förstaspråket ger goda förutsättningar för en bra andraspråksinlärning. Och det framstår också som logiskt. Den som är bra på språk har lättare att lära sig nya språk. Den som är bra på sitt modersmål har lättare att lära sig svenska som andraspråk. 

Språk är en generell grundförutsättning för lärande. Den som har ett rikt språk har fler ord att använda, fler nyanser att uttrycka sig med, fler begrepp att förstå världen med. Det ger både bättre förutsättningar att lära sig svenska och bättre möjligheter att prestera väl i skolans övriga ämnen.

Att, som KD, hävda att det finns forskningsstöd för att avskaffa modersmålsundervisningen är rent nonsens. Likväl har de gjort en radikal omtolkning av forskningsläget. Torsdagen den 8/10 gick Kristdemokraterna ut med att de vill avskaffa ”hemspråket” i skolan. Att hemspråksundervisning ersatts av modersmålsundervisning sedan 1996 är bara en detalj i sammanhanget.

Vid tidpunkten för TT:s publicering har Kristdemokraterna fortfarande citatet ”Det är viktigt med modersmålsundervisning då forskning visar att goda kunskaper i modersmål underlättar inlärningen av nya språk.” publicerat på sin hemsida. Det är kanske bara en redaktionell miss av deras webbredaktör.

Att det är deras partisekreterare Peter Kullgren som får ta ut nyheten och inte deras utbildningspolitiska talesperson Gudrun Brunegård kanske har någon logisk förklaring. Men mer sannolikt innebär alla dessa detaljer kring nyheten att utspelet inte handlar om elevernas lärande. Att avskaffa modersmålsundervisningen står som sagt i strid med både forskning och logik.

Och sanningen är den att kunskapsläget inte alls är förändrat. Ett starkt förstaspråk är fortfarande en bra grund för en framgångsrik andraspråksinlärning. Goda kunskaper i modersmålet påverkar fortfarande självbilden positivt och skapar trygghet i identitet och kultur. Modersmålsundervisning är alltså fortfarande en bra integrationspolitisk åtgärd.

Slutsatsen måste därför bli att Kristdemokraterna sätter politiskt spel före elevernas lärande. Det är sorgligt.

Linus Sköld (S)
Riksdagsledamot i utbildningsutskottet
Ämneslärare och rektor

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera