debatt_modersmal_0

Robert Hannah, integrationspolitisk talesperson (L) och Roger Haddad, skolpolitisk talesperson (L) bemöter KD:s förslag att slopa modersmålsundervisningen.

| Foto: Shutterstock
Debatt

”KD:s förslag är inget annat än ett självmål”

Debatt ”Att fler behärskar sina modersmål stärker Sverige”, skriver företrädare för Liberalerna med anledning av KD:s förslag att skrota modersmålsundervisningen i alla skolor.

Kristdemokraterna vill skrota modersmålsundervisningen i den svenska skolan. Det är uppenbart att förslaget inte handlar om att se efter barnens bästa, utan om att ge sken om de är partiet som är tuffast mot svenskar med utländsk bakgrund. 

I stället menar KD att de vill satsa pengarna på svenska för invandrare och studiehandledning på hemspråk. I praktiken betyder det att man tar pengar från barns utbildning för att satsa på vuxnas utbildning. Först och främst är det en högst märklig prioritering. Vi vet sedan länge att tidiga insatser i skolan är både mer gynnsamt och effektivt för barn och ungas utveckling än insatser som sätts in först i vuxen ålder.

Men minst lika bekymmersamt är att KD helt bortser från den forskning som visar att modersmålsundervisning gynnar elevernas utveckling – även i andra skolämnen. Det slog även 22 ledande språkforskare fast i en artikel så sent som i fjol. Då kritiserade de Sverigedemokraterna för samma förslag som KD nu går fram med.

Självklart är KD väl medvetna om att de inte har stöd i forskning för sitt nya förslag. Faktum är att de till och med själva skriver på sin hemsida att ”det är viktigt med modersmålsundervisning, då forskning visar att goda kunskaper i modersmål underlättar inlärningen av nya språk.”.

Under Alliansregeringen kämpade Liberalerna i motvind för att det svenska språkets betydelse skulle prioriteras högre. Liberalerna välkomnar att Kristdemokraterna nu börjat inse det svenska språkets betydelse för att barn som har utländsk bakgrund.

Liberalerna har fått igenom en stor satsning på svenska språket i Januaripartiernas budget, bland annat för att stärka svenska språket i förskolan och för att rekrytera fler behöriga lärare till skolor i utsatta områden. Vi vill också särskilt förtydliga betydelsen av det svenska språkets i förskolans läroplan. Det är särskilt viktigt för förskolor där många barn har ett annat modersmål än svenska.

I stället för att lägga ner modersmålsundervisningen så borde den förbättras. Liberalerna storsatsar på att få upp andelen behöriga lärare i utsatta områden – samma ambition har vi när det gäller modersmålslärare. Vi kan till exempel lära oss mycket av erfarenheterna med distansundervisning under coronakrisen för att samordna en bättre modersmålsundervisning, som till viss del kan ske på distans i framtiden.

Det är dessutom dåligt för Sverige att skrota modersmålsundervisning. Den svenska ekonomin är beroende av handel med många länder och därför är det viktigt att så många svenskar som möjligt kan tala och skriva på många språk.

Att fler behärskar sina modersmål stärker Sveriges förutsättningar att bedriva handel och utbyte med utländska företag och organisationer – vilket på sikt skapar tillväxt i hela vårt land. Att även de som har ett annat modersmål än svenska ska kunna tala och skriva på fler språk när de ger sig ut på arbetsmarknaden är dessutom en av få fördelar som ungdomar med utländsk bakgrund har i dag. 

Nej, om man vill hjälpa barn med utländsk bakgrund att lyckas i skolan, lära sig svenska och göra en karriär så är KD:s förslag inget annat än ett självmål. Tänk om, tänk rätt!

Robert Hannah, integrationspolitisk talesperson (L)
Roger Haddad, skolpolitisk talesperson (L)

Kommentera