evasoderberg

Eva Söderberg och Susanne Tobiasson arrangerade slöjdlärarträffen på Vallhamra skola i Partille .

Slöjdundervisning

Kollegialt möte populärt inför digitaliseringen

Den reviderade kursplanen med digitalisering har väckt många frågor. I Partille lockade ett kollegialt möte med temat digitalisering många slöjdlärare.
– Det finns ett enormt behov av att mötas, säger Eva Söderberg, en av initiativtagarna till träffen.  

Skrivningar om digitalisering har nyligen tillkommit i kursplanen för slöjdundervisningen. Från och med 1 juli 2018 måste de nya direktiven följas, men det är flera slöjdlärare som upplever att vissa av skrivningarna i den reviderade kursplanen är otydlig.

Den 8 mars arrangerade Västsveriges slöjdlärarenätverk genom Eva Söderberg, slöjdlärare på Vallhamra skola i Partille, och Susanne Tobiasson, slöjdlärare på Hedeskolan i Kungsbacka, en träff för slöjdlärare med temat digitalisering i slöjdundervisningen.

Syftet var att ge en möjlighet till att diskutera kursplanen slöjdlärare emellan och dela med sig av goda exempel från undervisningen.

Intresset för träffen visade sig vara stort. Närmare 80 slöjdlärare närvarade under träffen och representanter från Skolverket var också med på mötet.

– Jag är överraskad över vilket stort intresse som finns från lärarhåll. 80 personer är väldigt mycket i jämförelse med tidigare möten som jag ordnat. Då har vi varit glada om tjugo personer kommit. Vi samlades kring diskussioner om kursplanen och det var väldigt uppskattat, säger Eva Söderberg.

På Facebook uppmärksammade Eva Söderberg att det fanns en önskan bland slöjdlärare att få hjälp med tolkning av kursplanen och ett behov av råd om hur man kan använda digital teknik i undervisningen.

– Formuleringen om digital teknik i kursplanen är väldigt luddig och därför är det viktigt att vi hjälps åt slöjdlärare emellan. I Facebookgruppen ”Nationellt centrum för slöjdutbildning” är vi drygt 5 000 medlemmar som dagligen diskuterar frågor om undervisningen och delar med sig av tips. Det var där jag såg att behovet var så stort, säger Eva Söderberg.

Vidare berättar hon om slöjdlärares utvidgade kollegium på nätet:

– Slöjdlärare är ofta ensamma om sin kompetens på sin skola, vilket gör att man lätt kan känna sig ensam. Facebook är ett fantastiskt forum för lärarna. Vi hjälper varandra och delar med oss av råd om arbetsmetoder. Det finns en delaklultur slöjdlärare emellan. Det man ger får man tillbaka, säger hon. 

I kommentarmaterialet till kursplanen exemplifierar Skolverket digital teknik bland annat med konduktiv tråd, en tråd som leder ström, och som Eva Söderberg använt i broderiprojekt med elever. Hon berättar att om man vill övergå från elektronik går det att med samma tråd sy in programmerbara komponenter för att på så sätt skapa digitalt textila material.

Förutom det berättar hon att kameran är ett värdefullt verktyg i undervisningen:

– Jag använder mig också flitigt av mobilkameran i skapandet av instruktionsfilmer. Det är superbra av flera olika anledningar. Med instruktionsklipp frigörs tid för läraren att hjälpa de elever som behöver lite extra stöd, medan eleverna som det går enklare för får instruktioner från filmerna. Eleverna kan också fotografera sina verk, då blir utvecklingsprocessen väldigt tydlig, säger Eva Söderberg.

Kommentera