Annons

”Kommunaliseringen är ett misslyckande”

Publicerad 10 februari 2014

Kommunernas övertagande av skolans huvudmannaskap har varit ett misslyckande. Skulden för detta ligger inte bara hos kommunerna utan också hos båda politiska blocken som inte gett de nya huvudmännen rätt förutsättningar.

Relaterat

Regeringens utredning av kommunaliseringens effekter på skolväsende, elevresultat och likvärdighet innehåller svidande kritik. Utredaren Leif Lewin, professor i statskunskap, skriver på DN Debatt att en orsak är att reformen genomfördes trots att många lärare som sedan skulle verkställa förändringen var emot den. 

En annan förklaring till kommunaliseringens misslyckande är enligt Leif Lewin att flera av de statliga styrmedel som skulle ingå i skolminister Göran Perssons (S) reform – tillsyn, meritvärdering vid tillsättning av lärartjänster, målformulering i läroplanerna, uppföljning och utvärdering, lärarutbildning, nationellt motiverad fortbildning och ett specialdestinerade statsbidrag till skolan – togs bort eller förändrades när den borgerliga regeringen tillträdde. Kommunerna fick heller inte tillräckligt stöd från Skolverket, enligt utredningen.

Resultatet är att lärare och rektorer fått bristfälligt stöd för kollegial utveckling. I många fall har skolorna fått för lite resurser för att kunna möta verkliga behov och eleverna har fått för lite lärarledd undervisning. Dessutom har lärarnas status försämrats. Kommunerna bär ansvar för lärarnas ”usla löneutveckling” – sämre än jämförbara grupper och sämre än lärare i andra länder. 

Sedan dess har staten skärpt tillsynen och i den nya läroplanen har kunskapsmål förtydligats, men Leif Lewin vill inte förutspå effekterna av Jan Björklunds förändringar av skolan ännu. Han talar istället om ett delat ansvar för misslyckandet mellan de två politiska blocken och både stat och kommun. Den ökade statliga uppföljningen har också gjort att lärares administrativa börda ökat – det vill säga "decentraliseringen som var tänkt att främja lärarnas autonomi tvärtom tenderar att binda lärarna vid mekaniskt dokumentaterande vid datorn".

Leif Lewins utredning presenteras i dag måndag, men redan innan har den mötts av kritik från Sveriges Kommuner och Landsting. Per-Arne Andersson,
som är avdelningschef för lärande och arbetsmarknad och även suttit med i utredningens referensgrupp, gjorde ett utspel i helgen om att han anser att den baseras på subjektiva urval och åsikter.

Bland annat ifrågasätter han att utredningen inte tar hänsyn till att andra stora skolreformer som genomfördes ungefär samtidigt på 1990-talet, den dåvarande ekonomiska krisen, globaliseringen och det faktum att skolans ambitionsnivå ungefär samtidigt höjdes till att skolan ska individanpassa undervisningen så att alla når målen.

Per-Arne Andersson anser också att lärarnas sjunkande status inte var ett nytt problem och att lärarnas löneutveckling halkade efter redan innan decentraliseringen.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Coronaviruset

Corona i skolan: Pressat läge efter stort personalbortfall

Corona

Tio medarbetare på Bredaredskolan har insjuknat, flera i Covid-19. 

Annons
Annons

LR: Även mellanstadiet ska kunna övergå till distans

Corona

Facket öppet för distansundervisning i tidigare årskurser: ”Men det är en väldigt komplicerad fråga”.

Annons

Coronaeffekt: Så slår inställda lektioner mot högstadiet

Rapport

Praktiska ämnen värst drabbade. 

Politik

SD: Lärare och elever ska bara prata svenska i skolan

Politik

”I skolan ska svenska språket vara det talade språket.”

Annons
Annons
Idrott och hälsa

Panelen: Så tycker lärare i tre heta frågor

Panelen

Fyra idrottslärare svarar på tre aktuella frågor.

Annons
Lärarnas arbetsmarknad

Här är läraregenskaperna arbetsgivare rankar högst

Lista

15 mest efterfrågade kompetenserna.

Betyg

Riksdagsbeslut: Skolor får ge betyg i årskurs 4

Betyg

”Det är olyckligt att man behandlar skolan på det sättet.”

Forskaren om tidiga betyg: ”Politikerna har inte lyssnat på oss”

Betyg

”Betyg i årskurs 4 används som en bricka i det politiska spelet.”

YRKESLÄRARE

Granskning: Så ser kvaliteten ut på yrkeslärarutbildningarna

Yrkeslärare

UKÄ har granskat kvaliteten på landets yrkeslärarutbildningar. 

SFI

Otydliga riktlinjer slår hårt mot SFI-elever

SFI

”Som lärare känner jag en samvetsstress över att inte räcka till.”

Fackligt

Vab, vobb eller välgörenhet – detta gäller när lärare är hemma

Expertråd

LR:s ombudsman Fredrik Alm reder ut vem som ansvarar för undervisning och bedömning när du är borta från jobbet

Forskning

Forskare: Musiklyssning till läxorna skadar studierna

Forskning

"Musiken gör det svårare att förstå innebörden i en text".

Coronaviruset

Nya munskyddsråd får facklig kritik: ”Frustrationen stiger”

Corona

”Det finns ingen logisk förklaring till varför försiktighetsprincipen inte ska gälla även i klassrummen.”

Lärarpris

Frigjord från räkneboken – lärare prisas för kreativ undervisning

Prisad

”I matematik glöms det ofta bort att alla inte har samma utgångsläge.”

Nationella prov

Skolverkets besked: Digitala nationella prov försenas

Nationella prov

EU-dom försenar införandet av digitala nationella prov. 

Fackligt

Kravet på brottsmisstänkt lärare slopas efter fackliga protester

Fackligt

"Det känns bra eftersom kravet saknar laglig grund"

Lärare tvingas berätta om brottsmisstankar

Fackligt

"Det strider mot grundlagen."

Särskilt stöd

Nytt lagförslag: Krav på specialpedagog eller speciallärare i elevhälsan

Utredning klar

Bristen på utbildade lärare, speciallärare och -pedagoger försvårar lagförslag i ny utredning.
– Det är huvudmännens ansvar, säger utbildningsminister Anna Ekström.

2 av 3 lärare: Elever får inte särskilt stöd

Särskilt stöd

Samtidigt har lärarnas dokumentation ökat – trots att den skulle minska.

Saknas: 5 000 speciallärare för att täcka behovet

Speciallärare

Kravet: Att staten tar ansvar för finansieringen av skolan.

”Lärarna har väldigt svårt att möta behovet”

Speciallärare

Tidsbrist vanligaste orsaken till att alla elever inte kan få stöd.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons