dokument_tomas_lund

Tomas Antonsson, biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund i Lund. Foto: Privat

Arbetsmiljö

Kraven sänks – nu minskar dokumentationen för lärare

Lärarna i Lund får till hösten sänkta krav på dokumentation.
Kommunen och lärarfack har nått en överenskommelse som innebär att det blir mycket färre saker som grundskolelärare måste fylla i kring sina elever.
– En stor lättnad för lärarna, säger Tomas Antonsson på Lärarnas Riksförbund.

Enligt överenskommelsen mellan lärarfacken och Lunds kommun kommer lärarna själva få välja hur mycket som ska dokumenteras och hur dokumentationen ska se ut, rapporterar Sydsvenskan.

Innan överenskommelsen har det funnits krav på att lärare på grundskolan ska dokumentera undervisningen och elevernas presentationer i lärplattformen Unikum, som används som en informationskanal till föräldrarna.

Frågan har funnits på tapeten i drygt ett halvår i Lund, men för några veckor sedan godkändes förslaget på ett möte med ledningen för skolförvaltningen. 

– Det är upp till rektor och lärare att komma överens om var dokumentationen ska finnas, säger Viveca Dahl, en av fyra utbildningschefer för grundskolan och sammankallande i arbetsgruppen, till Sydsvenskan.

I slutet av oktober förra året ändrade Skolverket sina allmänna råd om hur lärare behöver dokumentera, något som Skolvärlden tidigare har skrivit om. Kortfattat innebär de nya riktlinjerna mer frihet för lärarna, även om kravet på bedömningsunderlag inför betygsättning finnas kvar.

– Vi har gått utifrån de allmänna råden och gör tolkningen att det ska vara på det här sättet. I och med detta förlitar vi oss på professionens egen kunskap och bedömning, säger Viveca Dahl.

Enligt en enkät som Lärarnas Riksförbund (LR) i Lund tidigare har skickat ut svarade två tredjedelar av lärarna att dokumentationen inte ökade måluppfyllelsen för eleverna, och mer än hälften tyckte dessutom att Unikum var ett ineffektivt verktyg. 

Tomas Antonsson, biträdande kommunombud för LR i Lund, är nöjd med den nya överenskommelsen.

– Det här är rätt väg att gå. Vi lärare har under en lång tid upplevt att vi står för en överproduktion gällande dokumentation och att dokumentationsverktyget inte har varit ändamålsenligt, säger han till Skolvärlden.

Hur känns det att själva få bestämma vad som ska dokumenteras?

– Det känns jättebra. Sedan de nya allmänna råden kom i höst har vi drivit den här frågan ännu hårdare och nu har förvaltningen inte möjlighet att köra över oss. Sedan är det självklart att vi ska göra vissa dokumentationsbitar ändå, så det är inte så att vi motsätter oss att vi ska ha dokumentation kring eleverna, säger Tomas Antonsson och tillägger:

– Utan det vi motsätter oss är att vi ska ha ett system som många lärare upplever som inte ändamålsenligt och att det tar väldigt mycket av vår tid att använda. Vi tycker det är bra att vi i stället kan vara med eleverna och ha dokumentationen som vi tycker är bäst. Så det här blir en stor lättnad för lärarna i Lund. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm