Finance strategy

Kristianstad satsar på eget lönelyft

Kristianstads kommun gör ett lokalt lärarlönelyft där även vux-lärare och SFI-lärare får sin del av kakan.
– Vi har lyft frågan i alla sammanhang vi kunnat, säger Lars Nilsson, kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

Snart öppnar ansökningen till andra omgången av Lärarlönelyftet, en satsning som kritiserats eftersom pengarna inte räcker till alla lärare som uppfyller de uppsatta kriterierna. Från lärarfackligt håll trycker man på för att de kommunala huvudmännen ska göra egna satsningar.

– Att alla inte får pengar skapar problem och lärare känner sig ifrågasatta. Jag tycker att om de statliga pengarna inte räcker till alla lärare som uppfyller de statliga kriterierna – och det räknar jag mer att alla kommuner har – så borde kommunen skjuta till, har Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tidigare sagt till Skolvärlden.

Men det går olika fort i olika kommuner. Av 33 Skånekommuner har hittills bara två beslutat om ett lokalt lärarlönlyft, rapporterar Landskrona Posten, Kristianstad och Trelleborg.

I Kristianstad är Lars Nilsson Kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

– Kommunen skjuter till en summa pengar. Den är mindre än det vi fick från det statliga lärarlönelyftet och tanken är att den ska komma de grupper till del som inte kunde ta del av den statliga satsningen som Vux-lärare, SFI-lärare och lärare på IB. Det kommer också gå till andra lärare som inte fick förra omgången, om än inte till alla, berättar han.

Kriterierna för Kristianstads lokala lärarlönelyft kommer vara desamma som för det statliga – individuellt och differentierat. Men det kommer inte finnas någon övre eller nedre gräns för hur stort tillägget får vara.

Lars Nilsson berättar att de från fackets sida lyft frågan i alla sammanhang de kunnat.

– Vi har yrkat på detta inför lönerevisionen och det har även Lärarförbundet gjort liksom förvaltningen gentemot personalutskottet som bestämmer ramarna för lönerevisionen.

Och han menar det faktum att det hela tiden funnits en samsyn mellan facken och arbetsgivaren om att ett lokalt lönelyfts behövs varit en framgångsfaktor.

– Finns det en samsyn är det lättare att övertyga politikerna om att det här behövs och få dem att förstå våra villkor och vilka orimligheter som den statliga reformen förde med sig, som att man inte kan ta del av det om man jobbar på Komvux. Den orimligheten lyfte vi fram i de sammanhang vi kunde.

– Och har lärarlönelyftet skapat arbetsmiljöproblem ska man förstås lyfta det.

Är ni nöjda nu?

– Det är svårt att värdera än. Vi har fått besked om summan och ramarna för löneöversynen, men vi vet ju inte hur det ser ut för kommunens övriga grupper. Om det är så att vi får mindre löneutrymme på grund av lärarlönelyftet, då tycker jag att effekten blir att vi bekostar det själva och det är inte bra. Men det är klart att det är bra om kommunen satsar på lönen, även om de kunde ha gjort mer.

Kommentera