komvux
Granskning

Kritik mot komvux på distans

Kommunerna lever inte upp till regeringens krav på hur kommunal vuxenutbildning ska se ut. Undervisningen anpassas sällan till elevernas behov och lärare får ingen fortbildning. Det visar en granskning från Skolinspektionen.

FAKTA Granskningen

Målet med vuxenutbildning är att stärka vuxnas ställning i arbetslivet men också att främja den personliga utvecklingen. Utbildningen ska dessutom utgå från den enskildes behov och förutsättningar, det kan bland annat handla om att eleverna ska kunna kombinera studier och arbete. För en del är distansutbildning den enda möjliga utbildningsformen.

De kommuner som har fått besök av Skolinspektionen är: Boden, Borgholm, Forshaga, Hofors, Hudiksvall, Kristianstad, Linköping, Luleå, Malmö, Norrköping, Osby, Skellefteå, Sundbyberg, Sunne, Uddevalla, Uppsala, Upplands Väsby och Vindeln. Varje kommun har fått ett beslut från myndigheten. Deras rapport finns att ladda ned på Skolinspektionens hemsida. 

Skolinspektionen har granskat kvaliteten på distansutbildning inom kommunal vuxenutbildning på gymnasienivå i 18 kommuner, ett uppdrag som regeringen gav myndigheten under förra året.

Enligt skollagen ska vuxenutbildningen stötta och stimulera vuxna i deras lärande. Skolinspektionens granskning visar att kommunerna brister i flera hänseenden. Det handlar bland annat om att kommunerna sällan anpassar undervisningen till enskilda elevers behov, detta trots att kommunerna har ansvar för att erbjuda en utbildning som är anpassad efter det, oavsett om det rör sig om utbildning på distans eller i ett klassrum.

Skolinspektionen uppger att flera av de granskade kommunerna säger att ”distansundervisning inte passar alla, det passar vissa” och att kommunerna ofta ser den som ett komplement till den skolförlagda undervisningen.

Det finns en uppfattning om att eleverna ska passas in i studieformen, inte tvärtom, vilket myndigheten påpekar är fel. Det finns då en risk att elever som inte passar in i formen avbryter sina studier. Skolinspektionen menar också att eleverna får ägna sig för mycket åt självstudier med skriftliga inlämningsuppgifter.

Bara ett fåtal lärare uppger att de har en vilja att utveckla distansutbildningen. Men Skolinspektionen tycker att arbetssätten behöver utvecklas, utbildningarna bör innehålla mer gemensamt lärande.

Eleverna måste få mer stöd av sina lärare, i dagsläget är det bara ett fåtal kommuner som erbjuder stöd och hjälp på andra tider än dagtid. Detta trots att eleverna ofta har valt att studera på distans för att de inte har möjlighet att delta i skolförlagd undervisning på vardagar, dagtid. En del elever berättar att det skulle underlätta studierna om de kunde få kontakt med lärare exempelvis på kvällar. Det är angeläget i till exempel matematik, där elever kan ha svårt att komma vidare om de inte får ett snabbt svar på en fråga.

Skolinspektionen anser att eleverna behöver erbjudas stöd och handledning på sätt och tider som innebär att de faktiskt kan ta del av det. Lärarna uppger i sin tur att de inte har fått rätt kompetensutveckling för att klara av att erbjuda eleverna rätt stöd, framför allt när det handlar om teknik och den utveckling som sker där. Granskningen visar även att många kommuner inte ställer tillräckligt tydliga och höga krav när de tecknar avtal om utbildning på entreprenad. Kommunerna behöver dessutom följa upp distansutbildningen mer, både i egen regi och den som bedrivs genom entreprenadavtal. 

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm