klassrum-elever-712
Rapport från Skolverket

Allt fler studerar på privat komvux

Nära hälften av alla kursdeltagare på vuxenutbildningen studerar vid extern anordnare, som privata aktörer, istället för kommunal, vilket är en stor ökning. Det vill LR reglera hårdare.

Skolverkets rapport

Läs hela rapporten ”Elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning 2014” här

Vuxenutbildningens uppdragsgivare är i de allra flesta fall kommunen. Men utöver att anordna utbildning i egen regi, kan kommunerna låta upphandla utbildningen till andra utbildningsanordnare, som privata aktörer, studieförbund eller folkhögskolor.

Skolverket har genomfört en undersökning om elever och studieresultat i kommunal vuxenutbildning. Den visar att nästan hälften – 46 procent – av kursdeltagarna 2014 väljer just en annan utbildningsanordnare än kommunen. Det är en fördubbling jämfört med för tio år sedan.

Högst andel externa anordnare finns i Stockholms län, där dessutom 7 av 10 kursdeltagare läser vid en sådan. Det går att jämföra med Kalmar och Jämtlands län, där externa anordnare knappt förekommer alls.

Systemet med externa anordnare får dock kritik. Lärarnas Riksförbunds ordförande Bo Jansson efterfrågade nyligen i en debattartikel i Expressen hårdare regleringar av privata skolaktörer och menade att den fria etableringsrätten måste begränsas.

”Det finns i dag en överetablering på skolmarknaden. Det krävs ett nytt system för att reglera och förbättra dimensioneringen av skolenheter.”

Bo Jansson skrev att ”det finns stora problem med undervisning på entreprenad, speciellt inom SFI, gymnasial yrkesutbildning och vuxenutbildning” och att utbildning på entreprenad inte bör förekomma alls.

Skolverkets undersökning redovisar även en ökning av distansundervisning på vuxenutbildningarna. 24 procent av kursdeltagarna på gymnasial nivå studerar på distans. Det gör även 5 procent av de som studerar på grundläggande nivå.

Det trots att vuxenutbildning på distans har stora brister, enligt en granskning av Skolinspektionen som kom i april. Bristerna var till exempel att de sällan anpassar undervisningen till elevers enskilda behov.

Undersökningen som Skolverket har genomfört visar för första gången uppgifter om betyg på grundläggande nivå inom vuxenutbildningen. Nio av tio klarade godkänt, mellan A–E. En av tio fick betyget F och därmed inte godkänt. 4 procent av kursdeltagarna fick betyget A.

Statistiken är snarlik på gymnasial nivå, där 13 procent fick underkänt och 9 procent betyget A.

Kvinnor har generellt lite högre betyg än män, på båda nivåerna.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm