roger_haddad

Roger Haddad, Liberalernas utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet.

Replik

”Kritiken borde riktas mot de som inte förebygger skolket”

Replik. ”Det krävs politisk envishet, men kritiken bör främst riktas mot de skolor och huvudmän som inte gör någonting för att förhindra skolket”, skriver Roger Haddad, vice ordförande i utbildningsutskottet.

Repik till Per Acke Orstadius debattartikel i Skolvärlden 30/7

Jag har under många år med intresse inte bara följt frågan om tillåten och otillåten frånvaro, alltså skolk i skolan, utan var tidigt som ansvarigt kommunalråd i Västerås väldigt engagerad i frågan.

Vi upptäckte för det första att ansvariga politiker inte hade en aning om hur det såg ut kring frånvaron trots att vi vet att det påverkar elevernas förutsättningar att uppnå kunskapsmålen, men inte minst att det också kan påverka betygen negativt.

Vi beslutade tidigt att årligen begära in en rapportering på enhetsnivå, programnivå samt fördelat på flickor och pojkar. Först då kunde vi få en tydligare bild av problemet och konfrontera ansvariga programrektorer. Orsakerna varierar fortfarande alltifrån schemaläggning vilket var oerhört vanligt sista året på gymnasiet samt på de yrkesinriktade programmen. Det fanns också andra förklaringar, till exempel otydligt regelverk kring ledighet och att principen om närvaroplikt inte var tydligt kommunicerad.

Det var helt rätt att vi från Liberalerna skärpte regelverket och CSN:s uppdrag. När det gäller kommentaren om de yrkesinriktade programmen har vi länge stridit för att anpassa den mer till arbetslivet och inte akademisera utbildningen som under många år bidrog till att slå ut många elever direkt i arbetslöshet. Att satsa på lärlingsutbildningar och yrkesprogram nära arbetslivet är en viktig åtgärd för att minska avhoppen och eventuell skolk. Liberalerna instämmer i att yrkesprogrammen kan kortas, fler utbildningsvägar måste skapas. Men det är helt fel att sänka kraven, betygsspärren och förväntningarna på eleverna.

Jag väljer vidare att inte klumpa ihop till exempel hemmasittare med skolkare. Detta bekymmer är dock mycket större i grundskolan och är orsakat av att skolan inte har kunskap kring dessa elever och eller inte anpassar undervisningen utifrån deras behov och det stöd de har rätt till enligt skollagen. De som skolkar och tillhör kategorin otillåten frånvaro gör det medvetet och frivilligt för att hänga i centrum, vara med sina kompisar eller, vilket tyvärr inte är ovanligt, att man hamnar i en kriminell bana.

Per Acke Orstadius borde därför främst rikta sin kritik mot de skolor och huvudmän som inte gör någonting för att förhindra skolket och det första steget är att kartlägga och ta reda på problemet. Det är ingen lätt uppgift, det kräver vissa resurser och att lärarna faktiskt rapporterar in skolket.

Men det kräver också politisk envishet, det är lätt att förvaltningarna tröttnar och avslutar arbetet trots att vi vet att elevernas närvaro kan vara helt avgörande för deras framtida studier – men inte minst förebyggande mot brottslighet och ett utanförskap från utbildningsväsendet under lång tid.

Min uppmaning är istället att varje lärare, rektor och skolpolitiker gör sitt yttersta för att agera mot skolket.

Roger Haddad, Liberalernas utbildningspolitiska talesperson och vice ordförande i utbildningsutskottet

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.
Kommentera