Annons

Kritiken mot FHM: Lärare kan vara ett riskyrke

Publicerad 18 september 2020

Relaterat

Lärare kan vara ett riskyrke, tvärtemot vad Folkhälsomyndigheten hävdar.
Det menar statsvetarna Per Adman och Jonas Larsson Taghizadeh efter att ha gått igenom myndighetens riskrapport.

Folkhälsomyndighetens rapport om olika yrkesgrupper underskattar troligen lärarnas risk att drabbas av coronaviruset. Det skriver Per Adman och Jonas Larsson Taghizadeh, statsvetenskapliga institutionen Uppsala universitetet, i en debattartikel i Göteborgs-Posten.

I rapporten ”Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper” finner myndigheten störst smittorisk för taxiförare, pizzabagare och buss- och spårvagnsförare. Lärare uppges däremot inte vara ett riskyrke utan tillhör övriga yrkesgrupper med ett riskindex på omkring 1.

Analysen är dock felaktig, enligt Per Adman och Jonas Larsson Taghizadeh. De har gått igenom rapporten och menar att det snarare handlar om en smittorisk på 1,7.

– Myndighetens uppdrag måste vara att redovisa så trovärdiga resultat som möjligt eller i alla fall inte påstå saker som man inte har stöd för i sin egen data. Läraren förtjänar att veta det mest troliga som data visar, säger Per Adman, docent vid statsvetenskapliga institutionen.

Han berättar att det är främst tre saker som gör att de ifrågasätter rapporten.

Det första problemet är att yrken med färre än 15 coronafall inte finns med i den data som redovisas.

Över en miljon personer har alltså tagits bort och det blir därför svårt att göra en rättvis bedömning av smittorisken för ett enskilt yrke, menar Per Adman.

– Eftersom små urval kan leda till osäkra resultat finns det anledningar att inte göra analyser om just dessa yrkens smittrisk. Men samtidigt kan det göra att det bli problem när man sedan uttalar sig om andra yrken, exempelvis lärare, säger han.

Det andra problemet är att det saknas uppgifter om när smittan ägt rum.

Analysen tar nämligen inte hänsyn till om personer blivit smittade på arbetet eller fritiden. Uppgifter som enligt Per Adman är centrala i den här typen av rapport. Han hänvisar till forskning som visar att yrke och utbildning har starka samband med skillnader i livsstil och sociodemografiska faktorer som utbildning.

–  Högre inkomster gör att många lärare bor rymligare och utsätts för mindre smittorisk på sin fritid, jämfört med personer med andra riskyrken. Eftersom arbete och fritid inte går att hålla isär i analyserna innebär det att risken med läraryrket underskattas.

Det tredje problemet är att jämförelsen mellan lärare i grundskolan och gymnasiet inte fått tillräckligt med fokus.

När studien genomfördes mellan den 13 mars och den 27 maj undervisade grundskolelärarna i klassrummet, medan gymnasielärarna undervisade digitalt. Om andelen smittade från dessa grupper sedan hade satts i relation till varandra så hade smittorisken varit omkring 60 procent större för lärarna med klassrumsundervisning, säger Per Adman.

–  Vi talar alltså om två grupper med liknande livsvillkor där man ser en direkt skillnad i antalet smittade om man jämför grundskolelärare som har träffat eleverna och gymnasielärare som inte har gjort det.

För att få en mer korrekt bild över hur smittorisken ser ut bland lärare menar Per Adman och Jonas Larsson Taghizadeh att det krävs en omräkning från Folkhälsomyndighetens sida. 

– Fram till dess skulle jag inte våga dra slutsatsen att läraren inte befinner sig i riskzonen, säger Per Adman​.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

Annons
skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Annons
Annons
Annons
Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Efter inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons