Annons
Foto: Markus Marcetic

Kunskapsformaren

Publicerad 23 januari 2014

Fakta

Så jobbar Annika med formativ bedömning

Så jobbar Annika utifrån de fem formativa nyckelstrategierna – några exempel:

1 Tydliggöra mål och kunskapskrav:

Annika delar en bedömningsmatris med varje elev för att synliggöra vad de kan nu och vad nästa steg blir. Hon visar elevexempel och elever får bedöma egna texter.

2 Skapa aktiviteter som synliggör lärandet:

Annika använder sig av öppna frågor och ”exit tickets”. Hon har också skapat en skoltidning, ”Bladet”, där eleverna publicerar sina alster.

3 Ge återkoppling som för lärandet framåt:

Annika ger återkoppling och konkreta förslag på hur eleven kan utvecklas framåt.

4 Aktivera eleverna som undervisningsresurser för varandra:

Tillsammans med en kollega brukar Annika bestämma hur grupper ska sättas samman. Blandade grupper gör det lättare för eleverna att få draghjälp av varandra. Annika låter också eleverna ge kamratrespons på varandras texter.

5 Aktivera eleven som ägare av sitt eget lärande:

Annika använder sig av checklistor för självbedömning. Eleverna aktiveras i planeringsprocessen genom att få välja arbetssätt.

Du kan läsa mer om hur Annika Sjödahl jobbar på hennes bloggar:

www.undervisaengelska.blogg.se

www.undervisasvenska.blogg.se

 

Plus och minus med formativ bedömning

+

”Det underlättar vid betygssättning. Halva jobbet är redan gjort. Jag vet vad jag ska titta efter på lektionerna och hur jag ska bedöma det. Jag för anteckningar om hur det går för eleverna utifrån målen. Det gör också att lärande och bedömning hålls ihop och ger eleverna strategier.”

”Det tar mycket tid, speciellt
i början. Det är mycket exempel, mallar och matriser.”

Relaterat

I spåren av Pisa-chocken lyfter många fram formativ bedömning som lösningen på den svenska skolans problem. Riktigt så enkelt är det inte menar forskarna.
Men högstadieläraren Annika Sjödahl har jobbat formativt i tretton år.
– För mig är det ett sätt att få in förmågorna från samtliga tre delar i läroplanens kapitel, säger hon.

Startuppgift. Lektionens mål. Att göra. Annika Sjödahl har på den vita tavlan tydligt spaltat upp vad åttondeklassarna ska fokusera på under dagens lektion i svenska, som handlar om lyrik.

– I dag ska ni skriva klart dikterna. Kommer ni ihåg exemplen ni fick av mig i går?

Majoriteten av eleverna lyssnar koncentrerat och börjar genast jobba, medan andra letar efter sina böcker och ropar på Annika. Är det den egna texten som ska analyseras? Eller klasskompisens?

Annika Sjödahl arbetar på Västerledsskolan, en kommunal 7–9-skola i Enköping. Hon undervisar i svenska och engelska och är sedan i höstas förstelärare och ingår i det digitala skollyftet.

– Jag har egentligen alltid arbetat formativt, men det var först när jag läste om bedömning för lärande som jag fick ett namn på det. I språk har man nog jobbat längre på det här sättet än vad man kanske har gjort i andra ämnen, säger hon.

Intill dörren i klassrummet sitter en stor tavla där Annika utifrån kursplanerna har listat förmågor som eleverna ska utveckla i engelska och svenska – som förmågan att läsa och analysera text, för att ta ett exempel. Hon har sedan punktat upp vad det innebär utifrån det centrala innehållet i läroplanen: utöka ditt ordförråd, läsa elevtexter och ge respons, kunna värdera texter från internet och andra medier, ha ett kritiskt förhållningssätt och så vidare.

– Det är vår kunskapsvägg. Det är lätt att gå tillbaka och peka på vad det är eleverna ska utveckla. Jag tror att de vet vad som förväntas av dem, men det är viktigt att eleverna har konkreta exempel att titta på.

 

I den formativa bedömningen finns tre centrala processer som alla involverar elev, lärare och klasskamrater: vart ska jag/vad är målet, var är jag nu samt hur ska jag komma till målet? Det finns fem formativa nyckelstrategier, som
bedömningsforskaren Dylan Wiliam identifierat och som Annika omsätter i praktiken (se ruta här intill). Kamratbedömning, framåtriktad återkoppling, elevexempel och matriser är givna inslag i hennes sätt att arbeta.

Annika ser formativ bedömning som ett förhållningssätt som handlar om synen på kunskap.

– Jag är den professionella, som kan innehållet
i läroplanen och bedömning och är den som visar eleverna. Man måste kunna ämnet, annars blir det svårt att ge eleven den handledning som behövs. För mig är formativ bedömning ett sätt att få in förmågorna från samtliga tre delar i läroplanens kapitel.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

”Världens bästa lärare”: Eleverna behöver höga förväntningar

Estetiska ämnen

Global Teacher Prize öppnade många dörrar men Andria Zafirakou jobbar kvar på skolan i problemutsatta Brent. 

Annons
Annons
Kritik mot AcadeMedia

”Annonsen speglar inte Academedias kultur”

Replik

Friskolekoncernen Academedias presschef Anders Porelius svarar på den hårda kritiken.

Kommentera
Annons

Per Kornhall: ”Vad är det för cyniskt monster vi har skapat?”

Skolsystem

Per Kornhall skriver om Academedias anställningsannons.

Anna Ekström om friskolejättens jobbannons: ”Olidligt”

Får kritik

En annons från AcadeMedia har fått många i skolans värld att rasa.

Annons
Annons
Debatt

”Dags att regeringen agerar kraftfullt mot mobbning”

Agenda 2030

Mobbningen ökar i svenska skolor, enligt SCB:s uppföljning. ”Detta är ett oacceptabelt svek”, skriver Friends.

Kommentera

”Skolmyndigheterna måste sluta peka ut lärarna som inkompetenta”

Debatt

Enligt Isak Skogstad är det systemet det är fel på – inte lärarna.

Kommentera
Annons
Skolmiljö

NPF i fokus när lärarna fick delta i skolans ombyggnad

Fysisk lärmiljö

När bygget av nya Stigtomta skola inleddes var personalens vision glasklar: skolan skulle vara NPF-anpassad in i minsta detalj.

SPSM:s 5 tips: Så förbättrar du tillgängligheten i skolan

Skolmiljö

Viljan att göra skolmiljön tillgänglig för alla elever är god bland svenska skolor – men det kan fortfarande bli bättre, menar Pia Persson vid SPSM.

Lärarutbildning

UHR efter kritiken: Vi har hållit oss till sanningen

Lärarutbildning

”Intresset för lärarutbildningar ökar” skrev Universitets- och högskolerådet i ett pressmeddelande. "Fel och missvisande" svarade Liberalerna.

Centern: ”Det är dags för fristående lärarutbildningar”

Debatt

”Vi vill att fristående lärarutbildningar ska etableras med målsättning att vara ledande för såväl lärarutbildning som skolforskning, för att driva på utvecklingen ytterligare, skriver två av Centerpartiets riksdagsledamöter i utbildningsutskottet.

Kommentera

Så ska lärarutbildningen göras om: Vill underlätta för fler att bli lärare

Lärarutbildning

Fler ska välja läraryrket och fler ska ta examen. Nu ser regeringen över lärarutbildningen.

Estetlärare

Hon kämpar för estetlärarnas villkor: ”Frustrerande”

Estetiska ämnen

Inga ämneskollegor att rådgöra med, ont om tid mellan lektionerna och otillräckliga salar – det är verkligheten för många estetlärare.

”Vi vill visa vilka rättigheter man har”

Arbetsvillkor

Mycket behöver göras för att förbättra förutsättningarna för estetlärare, visar en ny rapport från LR.

”Hur skapar vi förutsättningar för psykisk hälsa bland barn och unga?”

Debatt

”I en inkluderad skola kan fokus aldrig vara på individen utan ska vara på organisationen”, skriver specialpedagogen Anna Hagberg Nilsson.

Kommentera

Så spetsar du undervisningen: Ställ rätt frågor

Undervisning

Vad är nyckeln till en framgångsrik undervisning som lyfter eleverna? Enligt lärarna Malin Larsson och Tommy Lucassi är svaret enkelt: Ställ rätt frågor. 

Nedskärningar i skolan

Sju av tio kommuner sparar på skolan 2020

Granskning

En majoritet av Sveriges kommuner lever inte upp till skollagens krav, visar Skolvärldens undersökning bland fackligt aktiva lärare.

Här protesterar hundratals mot nedskärningarna

Skolmarschen

”Hör oss vråla, sluta snåla!” 
Så lät det när hundratals personer samlades på Sergels torg för att protestera mot nedskärningarna i skolan. 

Skolmarschen: ”Enough is enough”

Skolmarschen

Under helgen samlades lärare, syvare och föräldrar i hela landet för att protestera mot nedskärningar i skolan.

Lärarna demonstrerar i Norrköping: ”Har knutit handen i fickan”

Skolmarschen

Lärare i Östergötland har tröttnat på kommunernas sparande. 

Piteå marscherar mot nedskärningar: ”Nu får det vara nog”

Skolmarschen

På söndag samlas demonstranter i Piteå för att protestera mot nedskärningar i skolan. 

Lärare i ny protest: ”Antingen kämpar vi eller så dör vi”

Skolmarschen

I helgen väntas landets gator fyllas av tusentals människor som protesterar mot nedskärningarna på skolan.

Lärarna som är elevernas sista chans

Reportage

Eleverna är trasiga och har ofta rört sig bland droger och kriminalitet. Skolan har de i bästa fall besökt sporadiskt.
Möt lärarna som har Sveriges tuffaste lärarjobb.

”Skolan behöver spela en ännu större roll i samhället”

Debatt

”En tydlig vision om vilken större roll skolan bör ha i samhället är första steget för att skolan ska prioriteras i kommande regerings- och kommunalbudgetar”, skriver Pontus Edenberg.

Kommentera

Hjälp! Robotarna kommer – vad skola vi göra?

Blogg

”Jag tror verkligen att långsiktig glädje i arbetet som lärare förutsätter att vi inte bara lär ut, utan också själva lär nytt”, skriver David Haas.

Forskning

Hon tar skolforskningen närmare lärarnas egna frågor

Forskning

Helena Sagar genomför ett forskningsprojekt som utgår från lärarnas egna frågor. 

”Var finns visionen för svensk skola?”

Debatt

”Skolverkets inbjudan till lärare att medverka i en ”revidering” av läroplanen är ett sofistikerat sätt att ytterligare inkludera lärarna i ett system som knappast bidrar till att höja kvaliteten på skolarbetet”, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

Specialpedagogens 5 tips: Så minskar du behovet av extra anpassningar

Extra anpassningar

Genom att arbeta strukturerat utifrån en gemensam grund, når man många elever och behovet av extra anpassningar minskar. Det menar specialpedagogen Diana Storvik.

Nationella prov

Svensklärare ryter till om nationella proven: ”Blir makabert”

Nationella proven

De långa bedömningsanvisningar får svensklärare att tvivla på sin egen kompetens, menar Filippa Mannerheim.

Ny undersökning: Därför är lärare positiva till nationella prov

Nationella prov

En majoritet av lärarna i grundskolan uppskattar de nationella proven. Det visar nya siffror från Skolverket.

Debatt

”8 uppgifter vi lärare vill ha assistenter till”

Debatt

”Lärarassistenter måste ha en enhetlig befattningsbeskrivning, baserad på vad lärarna själva anser sig behöva. Det här är våra förslag”, skriver lärarna Helena Forsman Lund och Anna Musikka.

Kommentera

”Vi lärare behöver verktyg för att reglera vår arbetstid”

Debatt

”Ett sådant verktyg tror jag är nyckeln till att slippa att vi i november har tagit på oss så mycket att vi inte orkar längre”, skriver läraren Emelie Johansson.

Kommentera

Nu ska glädjebetygen stoppas

Betyg

Betygsutredningen får i uppdrag att utreda hur betygsinflation kan motverkas.

Anders Hansen: ”Digitala verktyg gynnar de duktiga eleverna”

Skärmdebatten

Digitala verktyg har sin plats i klassrummet men mobilen ska inte med, om hypade psykiatern Anders Hansen får bestämma.

Forskarna: Ge lärarna makten att definiera elevernas utveckling

Bedömning

Ju mer vi fokuserar på skolans resultat desto sämre går det, menar didaktikprofessorn Magnus Hultén.

Tidskriftspriset

Skolvärlden nominerad till Tidskriftspriset – igen

Nominering

För andra året i rad är Skolvärlden nominerad till det prestigefyllda Tidskriftspriset.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons