Annons
”Utökade möjligheter till distansundervisning kommer även att hjälpa de elever som vi redan idag vet kommer att halka efter till följd av de stängda skolorna”, skriver Peter Wilcke.. Foto: Shutterstock

”Lagförslaget om distansundervisning är redan föråldrat”

Publicerad 6 maj 2020

Relaterat

Debatt ”Låt utbildning via fjärr- och distansundervisning fortsatt få vara en möjlighet för Sveriges elever och lärare. Inte bara vid pandemier, utan även när normalläget är tillbaka”, skriver Peter Wilcke, verksamhetsansvarig på NTI-skolan.

Sedan ett antal veckor tillbaka ekar Sveriges alla gymnasieskolor tomma och bedriver istället undervisning på distans. Grundskolorna försöker bedriva undervisning som vanligt, men brottas med hög frånvaro bland både elever och personal.

Den omställning som skolorna gjort är minst sagt imponerande. Digital undervisning har gått från att vara något okänt och annorlunda till att vara det nya normala. Vissa menar till och med att detta blivit mycket bättre för både lärare och elever, vilket Skolvärlden skrivit om.

När undervisning på distans har använts en tid blir det för många en självklar metod. Lärarnas tillgänglighet ökar för eleverna då de inte behöver ägna tid åt att hålla ordning i klassen. Lärarna kan istället fokusera på det som är deras kärnuppdrag: att undervisa.

Naturligtvis går inte allt smärtfritt och enkelt. Att bedriva idrottsundervisning och andra praktiska ämnen blir en större utmaning.

Ett särskilt problem är de elever som denna termin skulle få betyg för att söka till högre studier eller till gymnasiet. Kommer de att kunna få en rättvis bedömning och betygssättning? Enligt nya anvisningar från Skolverket kan lärare i sin samlade bedömning av elevens kunskaper låta underlag från första halvan av vårterminen ges mer tyngd i slutbetyget. I regel brukar det förhålla sig tvärtom, då elevens kunnande förväntas fördjupas och utvecklas genom undervisningen. Kommer årets studenter och niondeklassare att få motta ett rättvist och rättvisande slutbetyg? Svaret på den frågan får vi nog först i efterhand.

Coronakrisen kan bli en startpunkt för något nytt.

En klar fördel med distansundervisning är de elever som till följd av mobbning, psykisk ohälsa och liknande i dag inte går till skolan alls, de så kallade hemmasittarna. Denna grupp elever får betydligt bättre möjligheter att delta i skolarbetet när det sker på distans.

I slutet på mars presenterade regeringen ett förslag till lagförändring som innebär utökade möjligheter till fjärr- och distansundervisning för Sveriges skolor. Förslaget behandlas nu i riksdagen och ska enligt plan träda i kraft den 1 augusti 2020 och sedan tillämpas från höstterminen 2021.

Tyvärr märks det att utbildningsdepartementet arbetade fram propositionen före coronakrisen. Fjärr- och distansundervisning tillåts endast i specifika undantagsfall föranledda av lärarbrist eller dokumenterad problematik hos eleven. Visserligen blir det bättre än idag, men långt ifrån tillräckligt. Coronakrisen har satt Sveriges skolor i ett helt nytt läge och lagförslaget framstår nu, redan innan det har beslutats, som föråldrat.

Nu är det beslutat att alla skolor ska kunna bedriva distansundervisning om de vill. Detta för att elever som är hemma med milda symptom också ska kunna få undervisning. Fortfarande som en nödlösning, men ändå.

Erfarenheterna från dessa krisveckor visar att svensk skola har en otrolig förmåga att snabbt ställa om. Att i detta läge bromsa, eller rent av backa, skolornas digitala utveckling när pandemin är över skulle skicka en väldigt konstig signal. Uppmuntra istället de kreativa och nytänkande arbetssätt som Sveriges elever och lärare har skapat under dessa veckor så att de kan fortsätta att utvecklas.

Självklart behöver erfarenheterna från denna kris utvärderas och i det behöver både myndigheter och företrädare för skolor involveras. Men genom att agera snabbt och bygga vidare från nuläget vinner vi tid och håller kunskapen färsk.

Utökade möjligheter till distansundervisning kommer även att hjälpa de elever som vi redan idag vet kommer att halka efter till följd av de stängda skolorna. En lagjustering som medger kompletterande undervisning på distans, under sommarveckor eller parallellt med skolan i höst, skulle kunna hjälpa dem att nå sina mål.

Coronakrisen kan bli en startpunkt för något nytt. Låt utbildning via fjärr- och distansundervisning fortsatt få vara en möjlighet för Sveriges elever och lärare. Inte bara vid pandemier, utan även när normalläget är tillbaka.

Peter Wilcke, verksamhetsansvarig på NTI-skolan

  • Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Skolvärlden.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons