Skolpolitik

Lagrådet kritiskt till nya friskoleregler

Regeringen vill inför skärpta regler mot friskolor. Men Lagrådet riktar kritik mot flera av de föreslagna lagändringarna. 

Regeringen överlämnade sin remiss om nya villkor för fristående skolor till Lagrådet i mitten av mars. Förslagen utgår ifrån den överenskommelse om skärpta friskoleregler som finns mellan regeringspartierna, Socialdemokraterna och Miljöpartiet.
 
Nu har Lagrådet svarat och de riktar kritik mot flera av förslagen.

Regeringen vill bland annat införa skärpta sanktioner för de fristående skolor som inte sköter sitt uppdrag. ”Skolinspektionen får en skyldighet att förena ett föreläggande med vite om grunden för föreläggandet är brister som gjort det svårare för eleverna att nå målen.” 

Lagrådets jurister menar dock att det vite Skolinspektionen ska kunna meddela skolorna riskerar att bli godtyckligt. Man menar också att ”oavsett om inspektionen sätter ut ett vite eller avstår från att göra det, kommer det ställningstagandet inte att kunna prövas i högre instans.”

Enligt regeringens förslag ska ett samråd ske mellan den enskilde huvudmannen och den kommun där den nya friskola startas.  Även här gör Lagrådet invändningar och tycker att det är märkligt att det är huvmannen som ska ansvara för att samrådet blir av medan kommunen inte har skyldighet att medverka. 

”Om samrådet anses vara viktigt, bör regleringen vara sådant att det verkligen kommer till stånd”, skriver Lagrådet och ifrågasätter om den föreslagna ordningen ska genomföras så som den är formulerad. 

Lagrådsremissen innehåller också ett förslag om att offentlighetsprincipen och meddelarskydd ska införas för dem som arbetar i fristående skolor. En utredning ska tillsättas om hur det i praktiken ska gå till att införa offentlighetsprincipen. Meddelarskydd är redan utrett och är ute på remiss.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm