meddelarskydd

Ny lag ger friskolor stärkt meddelarskydd

Meddelarskydd 

Stärkt meddelarskydd på friskolor

Lärare som jobbar för en delvis offentligt finansierad skola men som är privat anställd ska nu få samma meddelarskydd som den som är offentligt anställd.

Ett förslag från regeringen vill ge bland annat privat anställda lärare som jobbar för en delvis offentligt finansierad skola samma rätt att uttrycka missförhållanden utan att behöva oroa sig för att det ska få några personliga konsekvenser. Detta ska ske genom en ny lag om stärkt meddelarskydd, lagen planeras träda i kraft den 1 januari 2017.

Det stärka meddelarskyddet, som idag endast omfattar anställda inom den offentliga sektorn, ska göra att en anställd ska kunna berätta om orättvisor på jobbet för media utan att det ska få några personliga konsekvenser. Arbetsgivaren får varken försöka ta reda på vem som gett uppgifter till media, avskeda, säga upp eller på annat sätt försöka disciplinera den anställde.
– De som jobbar i skolan ska ha rätt att påtala missförhållanden på sin arbetsplats. Det är en viktig del för att öka insynen i hela skolan, säger utbildningsminister Gustav Fridolin idag i ett pressmeddelade från regeringen.

Ulla Hamilton, vd för Friskolornas riksförbud, anser inte att det är någon större poäng i att införa meddelarskydd på friskolor:
– Vi vill ha en bra dialog med de som jobbar så har det alltid varit. Som det är idag kan vem som helst anmäla till skolinspektionen och det är ett ganska utvecklat system. Det hela är lite som att slå in öppna dörrar. Vi oroar mest oss för att företagshemligheter ska läcka ut.

Regeringen kommer att återkomma med en lagrådsremiss under 2017 med ett förslag om att även införa offentlighetsprincipen på friskolor. Detta ställer sig Ulla Hamilton ytterst skeptisk till:
– Det är helt orimligt. Säg istället vad som börjar vara offentligt, annars kommer skolpengen gå till en massa administrativt extrajobb för de huvudmän som jobbar med friskolor.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm