Behörighet

Lärarbrist: Slår ihop klasser

I Jokkmokk försöker man lösa lärarbristen genom att slå ihop små klasser till stora.

Jokkmokk är en av landets kommuner som kämpar för att hitta behöriga lärare till sina skolor.

– Det finns för få behöriga lärare och vad värre är finns det inte några behöriga vikarier att få tag i – och vad ännu värre är, så finns det inga obehöriga vikarier heller, säger Sven Holmqvist. (S), ordförande i barn- och utbildningsnämnden i Jokkmokk till Svt Norrbotten.

För att komma tillrätta med problemen har man inför detta läsår valt att slå ihop små klasser till en stor. På Västra skolan i Jokkmokk har man tillämpat principen i samtliga årskurser. I varje klass finns nu istället två lärare, en behörig klasslärare och en obehörig resurslärare. På det sättet säkerställer kommunen att alla elever möter en behörig pedagog, rapporterar Svt.

– Vi måste se till att det finns personal bland barnen, så det här är en lösning, säger Sven Holmqvist.

Kommunen försöker också locka fler Jokkmokksbor att läsa till lärare genom ett nyinrättat stipendium på 3000 kronor i månaden. 

Kommentera