domarklubba-712

Läraren förlorade sin legitimation – men tar fallet vidare till Förvaltningsrätten.

Lärarlegitimation

Fälld lärare kräver tillbaka återkallat leg

Den första lärare som fått sin legitimation återkallad på grund av oskicklighet, överklagar nu beslutet.

Få återkallade legitimationer

Totalt har sju lärarlegitimationer återkallats sedan lärarleget infördes 2011.

Detta är första gången återkallande sker på grund av oskicklighet.

Lärarnas ansvarsnämnd (LAN) fattar beslut i frågan. 

Anmälan till ansvarsnämnden görs av Skolinspektionen.

Skolinspektionen och läraren möts i Förvaltningsrätten efter överklagandet.

Läraren och hennes juridiska ombud anser att det räcker med en varning för det som hänt i samband med att läraren arbetat först på en förskola, och sedan i en mellanstadieklass i Stockholmsområdet.

– Det handlar om en lång tids agerande och Lärarnas ansvarsnämnd tolkar det som att det saknas vilja att förändra sig, säger Lars Dirke, hovrättslagman och ordförande i Lärarnas Ansvarsnämnd.

Lärarnas ansvarsnämnd bestämde sig tidigare i somras för att dra in kvinnans legitimation, trots att de samtidigt riktade kritik mot Skolinspektionens utredning av händelserna på skolan.

Utredningen beskriver att läraren i mellanstadieklassen kallat elever och kolleger för kränkande saker, bland annat ska hon ha sagt att en elev var ”onormal”.
Men enligt Lars Dirke är detta inte tillräckligt styrkt av Skolinspektionen.

– Det som är utrett av lärarens agerande vid skolan kan aktualisera en varning, men räcker inte för en återkallelse, men det finns ju bara en legitimation, det går inte att dela upp den, säger Lars Dirke.

Överklagan kommer att kompletteras, och vad den baserar sig på är ännu inte formulerat.

För perioden på förskolan anser nämnden att det är styrkt att läraren är olämplig att arbeta med barn och ointresserad av att ta till sig kritik och synpunkter.

Ärendet tas upp av förvaltningsrätten.

Kommentera