hamilton_fahlen

Ulla Hamilton, vd Friskolornas Riksförbund, Åsa Fahlén, Lärarnas Riksförbund

Undersökning: ”Lärare på friskolor mer nöjda”

Lärare på fristående skolor är mer nöjda med sina arbetsvillkor än lärare i kommunala skolor. Det visar Jobbhälsoindex 2018.
– På mindre enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, kommenterar LR-ordförande Åsa Fahlén.

Jobbhälsoindex som tas fram av bland annat Svenskt Kvalitetsindex, har för Friskolornas Riksförbunds räkning tittat närmar på hur nöjda privat anställda lärare är med sina arbetsvillkor, för att sedan jämföra med kommunalt anställda lärare.

Genomgående för de olika områdena – som fysisk arbetsmiljö, vilket stöd man får vid hög arbetsbelastning och om arbetsuppgifterna hinns med inom ramen för arbetstiden – ger de privat anställda lärarna mer positiva svar.

På påståendet ”Arbetsuppgifterna hinns med inom ordinarie arbetstid” svarar 47 procent av de kommunalt anställda lärarna nej, mot 23 procent inom privat sektor.

På påståendet ”Det finns möjlighet att få stöd och hjälp vid hög arbetsbelastning” svarade 33 procent av privat anställda lärare ja, mot 20 procent inom kommunal sektor.

Friskolornas Riksförbunds vd Ulla Hamilton tror att orsakerna till friskolornas positiva resultat är flera.

Många friskolor är bättre på att ha ett systematiskt kvalitetsarbete

– Jag tror att det beror väldigt mycket på ledningen i verksamheterna, att man har en annan struktur och jobbar mer som ett företag. Och man är mån om att involvera medarbetare på ett sätt som gör att man känner sig delaktig och känner ett förtroende för ledningen, säger Ulla Hamilton.

39 procent av de privatanställda lärarna instämmer i påståendet att den högsta ledningens förmåga att leda och utveckla verksamheten är hög, jämfört med 23 i kommunal sektor.

– Jag tror också att det påverkar att det är tydligt med vad som är idén eller profilen på skolan – man jobbar mot tydliga mål. Skolinspektion har visat att många friskolor är bättre på att ha ett systematiskt kvalitetsarbete än kommunala, vilket gör att du har mer koll på vad som händer i verksamheten även som medarbete.

Kan resultatet också ha att göra med att det är ett tyngre arbete på många kommunala skolor? Om kommunala skolor i högre utsträckning finns i områden där eleverna har tuffare förutsättningar?

– Tveksamt, det finns resursskolor till exempel på friskolesidan som har det otroligt tufft. Det finns många friskolor som också har utmaningar bland eleverna. Det är en utmaning att jobba i skolan idag, överhuvudtaget och det kan vara nog så jobbigt även om du till synes har elever som kommer från välmående familjer, det finns problem där också. Jag tror inte man kan göra en sådan distinktion, säger Ulla Hamilton.

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén har en lite annan syn på saken.

 – Vi vet att fristående skolor inte riktigt har det tyngsta elevunderlaget. Som fristående aktör kan du säga stopp – nu tar vi inte in fler elever – medan man i kommunal skola måste ta hand om hela situationen oavsett hur många, eller få, elever det än är. De tuffa smällarna som ibland kommer landar i kommunal verksamhet. En fristående skola fyller sina klasser och sen säger man stopp, men den kommunala skolan kan inte ta bara två klasser utan måste kanske ha två och en halv och så får man dra ner personal och så vidare, säger Åsa Fahlén.

Att lärare på fristående skolor är mer nöjda med trivseln på sin arbetsplats har varit resultatet även i Lärarnas Riksförbunds egna undersökningar. Och precis som Ulla Hamilton tror Åsa Fahlén att ledarskapet är en orsak.

Även kommunala skolor är indragna i den här konkurrensen

– Mycket kan nog härledas till att kommunen är en stor och tung arbetsgivare med långt till den som kan påverka. På minde enheter är det lättare att ha en dialog med chefen och snabbare beslutsvägar, vilket medarbetare ofta upplever som positivt, säger Åsa Fahlén.

Även det faktum att man gjort mer av ett aktivt val för att jobba på en viss skola eller visst företag, tror hon påverkar positivt.

– Däremot ser jag inte resultatet som ett tecken på att det system vi har idag är bra. Den konkurrenssituation vi har med fritt skolval, fri etableringsrätt och obegränsat vinstuttag, drabbar båda sidor, även kommunala skolor är indragna i den här konkurrensen och det är inte bra. Jag tolkar inte resultatet av undersökningen som att vi ska ha kvar systemet som vi har det. Snarare ska vi titta på vad hos de privata aktörerna som är bra, som korta beslutsvägar. Det är det man ska ta fasta på.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm