johanna_svahn_ensam_flicka

Johanna Svahn

Elevstöd

Läraren: Elevcoachning motiverar eleverna

På Sjöstadsskolan används elevcoachning som en stödåtgärd för elever som tappat motivationen eller riskerar att bli hemmasittare.
– Elever är så kloka, det vet ofta precis vad det är som saknas, säger läraren och coachen Johanna Svahn.

Om Johanna Svahn

* Lärare i spanska och engelska.
* Arbetar på Sjöstadskolan i Stockholm.
* Utbildade sig till coach 2008.
* Arbetar som elevcoach för elever i årskurs 5 – 9 som en del av sin tjänst.

Som lärare kan det vara svårt att ”få syn på” den egna undervisningen och förstå vilka svårigheter den kan skapa för eleverna. Det konstaterar två av Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare i en intervju om särskilt stöd. I intervjun efterfrågar de ett stöd som de kallar personlig studiecoach, någon som pratar med eleverna om hur de lär sig och om hur de uppfattar undervisningen – för ”hur ska läraren annars kunna veta hur undervisningen ska anpassas?”.

På Sjöstadsskolan i Stockholm prövas detta. Initiativtagare är coachutbildade läraren Johanna Svahn som förutom att undervisa i engelska har ett uppdrag där hon coachar elever i årskurs 5 – 9.

– Målgruppen är elever som har en del frånvaro och/eller upplever brist på motivation och som i förlängningen riskerar att bli hemmasittare. Mentorerna jobbar nära eleverna och det är ofta de som ser om en elev inte mår bra eller börjar få hög frånvaro och då kontaktar de mig, berättar Johanna Svahn.

Under läsåret har Johanna Svahn coachat ett 20-tal elever. Någon har hon träffat en gång i veckan, hela året. Andra har kommit under kortare perioder. Vi den första träffen med eleven gör Johanna Svahn klart vad coachningen går ut på, att hon kommer ställa massor av frågor och spegla det de säger utan att komma med råd eller tips. Allt bygger på vad eleverna själva vill och det är eleven som väljer vad som sedan får föras vidare till mentor, lärare och elevhälsoteamet.

– Jag är tydlig med gränserna för min yrkesroll. Jag tar de saker som rör skola, pedagogik och sociala saker som är kopplade till skolan. Som om eleven inte trivs i gruppen eller inte får ut så mycket av lektionerna. Men om jag märker att elevens svårigheter handlar om mående som inte är kopplat själva skolan då ska frågan över till kurator.

Sen börjar arbetet med att ta reda på hur eleven vill ha det. Hur skulle en dag i skolan se ut för att de ska må bra?

– Elever är så kloka, det vet ofta precis vad det är som saknas, säger Johanna Svahn.

En orsak till att elever är omotiverade kan vara att de inte lyckas visa sina kunskaper, menar hon. Eleverna upplever själva att de kan mer än vad som blir resultaten på proven och då tappar de sugen och det känns meningslöst att anstränga sig.

– Hos mig kan de komma på vilka strategier de ska använda för att det ska fungera. Kanske lär de sig mer om de pratar med någon annan, kanske skulle de vilja visa sina kunskaper muntligt, de kanske behöver sitta i lugn och ro och kommer till insikt om att de inte kan hantera mobilen och så vidare. De kan hitta fram till olika verktyg. När de ser att mer av deras kunskaper når fram till läraren motiveras de av det – jag kan ju det här – och det blir en positiv spiral.

– En del elever har inte haft förmågan att ta eget ansvar för sina studier. De kan berätta att de aldrig får in saker i tid, att de sparar på uppgifter in i det sista och helt plötsligt kan de komma på: ”Det är ju så här jag ska göra!, jag ska ha en studieplan”.

Självklart har elevernas lärare själva redan gjort en hel del för att stötta eleverna, säger Johanna Svahn.

– Men jag vet ju hur det är, som lärare och mentor kan det vara svårt att få utrymmet att sitta ner ensam med en elev och gå på djupet kring vad det är som gör att skolan inte fungerar. Man hinner helt enkelt inte med det. Jag tror att det är bra att någon annan än läraren tar de här samtalen, lärare ska inte göra allt. Och jag tror också att det finns en poäng ur elevens perspektiv att de får tala med en objektiv person som är utbildad i att coacha eller samtala med elever.

Johanna Svahn säger att hennes kollegor sett att eleverna blivit både gladare och mer motiverade av coachningen. En del av dem har utvecklats mycket och höjt betygen och börjat ta ett större eget ansvar för sina studier.

– Jag arbetar nära kuratorn. Ibland har vi stöttat samma elev men med olika saker. Jag tar det som rör skola och ämnen och hon andra bitar. Det blir otroligt effektivt när vi samarbetar, då kan man verkligen göra skillnad.

Kommentera