nicklas_mork_prov

Nicklas Mörk är lärare i Matematik och SO.

Bedömning

Läraren: ”Jag hade gärna genomfört de nationella proven”

Läraren Nicklas Mörk befarar stegrande betygsinflation efter beslutet att ställa in vårens nationella prov.

Reaktionerna bland lärare på att den kommande vårterminens nationella prov ställs in för alla utom klass tre är blandade. Matematik- och SO-läraren Nicklas Mörk tillhör de som tycker att beslutet är olyckligt.

– Min första reaktion är tyvärr något av en besvikelse. Jag tycker att man hade kunnat avvakta. Möjligen göra så att man genomfört proven men haft förståelse för de skolor som har en ökad smitta just då, säger han.

Hans besvikelse grundar sig i hur det såg ut när skolresultaten från våren 2020 presenterades. Allt talade för ett kunskapstapp hos eleverna efter en vårtermin som på många platser i landet präglades av hög frånvaro bland både elever och lärare, distansundervisning och ett allmänt lappande och lagande för att få skolan att gå runt. Trots det visade betygen att måluppfyllelsen istället gått upp – något Nicklas Mörk håller för sannolikt inte speglar elevernas faktiska kunskapsutveckling.

– Från politiskt håll och från Skolverket applåderade man den ökade måluppfyllelsen och menade att resultaten förbättras efter förra våren. Då har ändå Skolverket själva kommit med en rapport som visar på att glädjebetyg är ett utbrett problem. Vi vet att det här inte speglar elevernas verkliga kunskaper. Det finns glädjebetyg, vi har problem med betygsinflation, säger han.

Nu är han rädd att samma sak kommer att upprepa sig igen. Att elever inte får den undervisning de har rätt till, men att det inte kommer att synas i deras betyg. Däremot kan det få följder för dem längre fram om deras kunskaper inte matchar betyget, menar Nicklas Mörk.

– Konsekvenserna kommer vi få se om några år. Det beror ju på hur det går på gymnasiet för de elever som går ut grundskolan nu, och hur kommer det gå för gymnasieeleverna med deras universitetsstudier. Det är ju inget man märker redan samma år.

Skolan är inte immun mot coronaviruset

Trots besvikelsen över beslutet vill Nicklas Mörk inte beskriva sig som en ”nationella prov-kramare”. Snarare ser han proven som ett nödvändigt ont för att säkerställa likvärdighet så gott det går. Den aspekten av de nationella proven är ingenting han kan ersätta på egen hand, men han kommer att genomföra fler egna prov än vanligt i vår för att samla underlag för sin egen bedömning.

– Proven är också ett tillfälle för eleverna att visa vad de kan. Ett normalt år behöver jag inte konstruera lika många egna prov för eleverna efter som de nationella blir ett underlag. Så tror jag att de flesta lärare tänker, säger han.

Han hoppas att politiker, myndigheter och arbetsgivare nu ska signalera en större ödmjukhet inför att måluppfyllelsen i skolan sannolikt påverkas av pandemin, och att lärare inte ska vara rädda att sätta de betyg som eleverna förtjänar – även om det betyder att de blir underkända.

– Det jag önskar är att man från högsta ort talar om för lärarna och allmänheten att det här kommer att påverka betygen. Skolan är inte immun mot corona. På precis samma sätt som vi visar hårt arbetande sjuksköterskor förtroende samtidigt som folk dör på sjukhusen, ska vi inte lasta lärarna för att elever inte når lika långt. Det är inte individernas fel, det pågår en pandemi, säger Nicklas Mörk.

Kommentera