nationella_prov_2

Skolverket bedömer att kraven för att kunna genomföra de nationella proven inte går att uppfylla, säger generaldirektör Peter Fredriksson

| Foto: regeringen.se
Corona

Skolverket ställer in nationella prov

Vårens nationella prov ställs in med anledning av coronapandemin. Beslutet omfattar grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen – men kommer förhoppningsvis inte påverka betygen, enligt LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Skolverket har beslutat att ställa in alla nationella prov under våren 2021. Det meddelade myndighetens generaldirektör Peter Fredriksson på en pressträff med utbildningsminister Anna Ekström (S) på tisdagsmorgonen.

– Ett beslut att ställa in nationella prov är inte önskvärt, men det bedöms nödvändigt, säger hon.

Beslutet omfattar grundskolan, gymnasieskolan och vuxenutbildningen. Undantag görs för årskurs tre i lågstadiet eftersom de är viktiga för att följa upp elevernas lärande och kunna sätta in extra stöd om det behövs. Lärarna i årskurs tre behöver dock inte rapportera in resultatet till Skolverket.

– De nationella proven är ett viktigt inslag i den svenska skolan. Ett genomförande kräver dock att eleverna inför proven har fått en likvärdig undervisning och att skolor, lärare och elever har möjlighet att göra proven på ett likvärdigt sätt. Skolverket bedömer att inget av dessa krav går att uppfylla, säger Peter Fredriksson i ett pressmeddelande från Skolverket. 

Ett annat viktigt syfte med beslutet att ställa in vårens nationella prov, är att minska arbetsbördan och underlätta den arbetssituation som pandemin orsakar skolans personal, uppger Anna Ekström. 

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är inne på samma spår. Även om det inte är önskvärt anser även hon att det är nödvändigt att ställa in de nationella proven. 

– Både för att själva genomförandet av provet kan vara svårt ur smittskyddssynpunkt, men också för att hela undervisningssituationen kommer att vara varierande. Lärare och elever har varit frånvarande, vilket gör att förutsättningarna för att göra proven är väldigt annorlunda, säger Åsa Fahlén i P1 Morgon.

Hennes förhoppning är att beslutet inte kommer att påverka betygen.

– Lärare har god komeptens i att göra bedömningar och när man får veta om det här i så pass god tid innan kan man se till att ha andra prov eller faktiskt genomföra nationella prov för sin klass, säger hon till radioprogrammet. 

För att stödja lärarna inför bedömning och betygssättning kommer Skolverket att tillgängliggöra andra slags prov som kan fungera som bedömningsunderlag.

– Jag har stor förståelse för att elever kan känna oro och vara bekymrade över hur betygen sätts och över hur deras skolgång kommer att se ut under våren. Men jag är ganska säker på att lärare och elever tillsammans kommer att göra sitt yttersta för att hantera den här situationen, säger Peter Fredriksson till TT. 

Han understryker att beslutet gäller för vårens prov, och att de nationella prov som pågår den här veckan ska genomföras enligt plan.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm