asa_vaccin

Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén uppmanar Folkhälsomyndigheten att prioritera lärare när vaccin mot covid-19 ska fördelas.

Corona

LR:s krav: Prioritera lärare vid vaccination mot covid-19

Lärarkåren borde stå längre fram i kön och prioriteras när doserna av corona-vaccin fördelas. Det anser Lärarnas Riksförbund.
– Lärare är villiga att dra sitt strå till stacken och göra sitt yttersta, men då behöver vi också se till att skydda dem, säger ordförande Åsa Fahlén.

Lärarnas Riksförbund vill att lärarkåren får förtur när vaccineringen mot covid-19 inleds i Sverige. Enligt ordförande Åsa Fahlén bör lärarna komma i första hand efter att personer i riskgrupp och vårdpersonal har vaccinerats. 

– För att skolan ska kunna fortsätta vara igång och öppen så behövs rätt förutsättningar. Man behöver titta på hur smittspridningen ser ut och vad man kan göra för att skydda lärarna, säger hon.

Den 4 december meddelade Folkhälsomyndigheten att de preciserat rekommendationen om vilka grupper som i allra första hand bör erbjudas vaccin mot covid-19.

Det handlar om tre grupper: Personer som bor på särskilda boenden för äldre eller som har hemtjänst, personal inom äldreomsorg och vuxna som lever tillsammans med någon som har hemtjänst.

Totalt ingår omkring 600 000 personer i dessa främst prioriterade grupper. Därefter följer listan med övrig personal inom hälso- och sjukvård, övriga som är 70 år och äldre, övriga personer i riskgrupp och sedan resten av befolkningen.

Men nu understryker alltså LR vikten av att också lärare borde prioriteras så tidigt som möjligt. 

– Naturligtvis måste man först se över smittspridningen och vilka andra åtgärder som går att ta till. På gymnasiet har man till exempel fjärr- och distansundervisning för att minska smittspridningen. Detta har dock sina nackdelar och är till exempel svårare att tillämpa i grundskolan och man bör därför se över andra åtgärder om det inte går att hålla social distansering. Här kommer vaccinering in, säger Åsa Fahlén.

Rent praktiskt skulle det innebära att smittspridningen bland lärare minskar och att skolorna kan fortsätta hålla öppet, påpekar hon.

– Det skulle också göra att lärarna kände ett större stöd för den insats som de faktiskt gör för att hålla samhället igång. Man kräver att lärare ska ställa upp för det allmännas bästa och hålla verksamheten igång, men då behöver vi också skydda dem så långt det går.

Folkhälsomyndigheten har tidigare konstaterat i en rapport att yrkesgrupper som träffar större grupper av barn inom skolan inte har en högre relativ risk att diagnostiseras med covid-19 i jämförelse med andra yrkesgrupper. Åsa Fahlén anser dock att det skulle behövas ytterligare en rapport som delar upp låg-, mellan- och högstadiet, och inte enbart undersöker grundskolan generellt. 

– Ju fler du drar in i en undersökning desto mer generell blir den. Grundskolan är en stor arbetsplats som är ganska differentierad. Därför behöver man också titta på varje stadium för sig för att kunna dra några slutsatser.

Risken för smittspridning ökar med elevernas ålder och kan man till exempel se att lärare på högstadiet är överrepresenterade bör denna grupp prioriteras vid vaccineringen, säger Åsa Fahlén.

– Det finns andra länder som har gått ut och sagt att lärare är en sådan grupp som man prioriterar just för att man ser att det ger så stora negativa konsekvenser om skolorna inte kan hålla igång. Det är också därför som Sverige har valt att inte stänga skolan, men då måste man också se till att lärarna håller sig friska och kan vara där.

Sverige har hittills beslutat att delta i fyra EU-avtal gällande vaccin från Astra Zeneca, Janssen Pharmaceutica, Pfizer-Biontech och Curevac. Förhoppningen är att kunna påbörja vaccineringen omkring trettonhelgen, enligt den nya prioritetsordningen, men först krävs ett godkännande från både EMA och EU-kommissionen.

– Målet med vaccinationen i det här skedet är att skydda de mest utsatta. Det kommer inte att komma doser så det räcker till alla på en gång. Därför måste vi prioritera, sa Johan Carlson, Folkhälsomyndighetens generaldirektör, under en pressträff den 4 december.

Kommentera