sjolander_kopia

Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm.

Corona

Smittskyddsläkaren: Stockholm bör stänga högstadiet

Nu rekommenderas högstadierna i Stockholmsregionen att övergå till distansundervisning.
– Det är ett bra beslut. Det borde dock ha kommit redan när gymnasieskolorna gick över till distansundervisning, säger Ragnar Sjölander som är ordförande för LR i Stockholm.

Under fredagen rekommenderade smittskyddsläkaren i Region Stockholm att kommunerna i Stockholms län från och med måndag övergår till distansundervisning för högstadieeleverna.

– Vi måste kraftfullt minska våra kontakter. Tyvärr tvingas jag rekommendera att kommunerna från måndag avslutar undervisning på plats för eleverna i högstadiet och övergår till distansundervisning resten av terminen, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare för Region Stockholm i ett pressmeddelande.

– Det räcker inte bara med distansundervisning. Jag vill också trycka på hur viktigt det är att begränsa sina sociala kontakter till några få personer även på fritiden, säger Maria Rotzén Östlund.

Enligt pressmeddelandet rekommenderar smittskyddsläkaren ”starkt” att alla arbetsgivare erbjuder och uppmanar sin personal till distansarbete så långt det överhuvudtaget är möjligt.

Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm, anser att distansundervisning på högstadiet borde ha införts samtidigt som på gymnasiet.

– Den absoluta merparten av eleverna på högstadiet klarar av distansundervisning. En stor del av högstadieklasserna har dessutom redan till viss del haft distansundervisning.

Det handlar om ganska få dagar med tanke på att terminen snart är slut. Spelar det någon roll?

– Varje dag som man kan minska smittspridningen är en bra dag. Det är nu också viktigt att lärarna själva får avgöra varifrån de bedriver distansundervisningen. Om de bedömer att de kan sköta den från annan plats än skolan ska de också få göra det. Samma sak gäller för möten. De ska de också kunna ha via nätet och inte tvingas in till skolan för att träffas i trånga utrymmen.

– I det här läget är det nödvändigt att prioritera det som är nödvändigt och det är undervisningen. Många möten som hålls av tradition kan ställas in.

Britt-Marie Selin, vice ordförande för LR i Stockholm, berättar att kommunala grundskolor i Stockholm under fredagseftermiddagen fick besked om att det blir distans/fjärrundervisning på högstadiet från och med måndag.

– Undantag kan göras för elever i behov av särskilt stöd.

Utbildningsminister Anna Ekström (S) understryker allvaret i rekommendationen:

– Regeringen har gjort det möjligt för grundskolorna att gå över till distansundervisning under pandemin. Det är också så att det är möjligt för huvudmännen som driver skolor i Stockholm och andra regioner att fatta beslut om när höstterminen ska sluta, säger hon till TT om stängningen av högstadieskolorna i Stockholms län.

– Det är ju ett väldigt allvarligt läge med tanke på den rekommendation som smittskyddsläkaren i Stockholm gått ut med.

I flera andra kommuner och regioner har högstadieskolor redan övergått till distansundervisning eller är på väg att göra det.

Ett exempel är Lund där Nyvångskolan Fäladsgården från och med måndag övergår till fjärrundervisning.

Anledningen till beslutet är att frånvaron bland personalen i årskurserna är så omfattande att det inte går att bedriva verksamhet på plats i skolornas lokaler. 

– Det är exceptionellt hög frånvaro bland lärare i våra skolor som gör att vi idag har fattat ett beslut om att ställa om till fjärrundervisning på två av våra högstadieskolor. Vi måste alla hjälpas åt och Lunds kommun förbereder nu för att snabbt kunna ställa om till fjärrundervisning på fler skolor om det krävs, säger Mia Honeth (L), ordförande i barn- och skolnämnden i Lunds kommun.

För drygt en vecka sedan rekommenderade Folkhälsmyndigheten att landets gymnasieskolor övergår till fjärr- och distansundervisning.

– Syftet är att ytterligare minska trängseln i samhället och i kollektivtrafiken, säger generaldirektör Johan Carlson.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm