klassrum_elever_1

Foto: Shutterstock

Corona

Hela klasser samlas för prov – trots restriktioner

Stora klasser som genomför prov i gymnasieskolan oroar lärarna i Höganäs. 
Nu protesterar Lärarnas Riksförbund som menar att proven bör göras på distans.  
– Man tillåter för många undantag som vi menar bryter mot rekommendationerna, säger Marie Lindkvist, biträdande kommunombud för LR i Höganäs.

Under de senaste veckorna har lärarna på Kullagymnasiet lyft önskan att få gå över på distansundervisning. Till sist, dagen innan regeringsbeslutet 3 december, fick facket gehör om att verksamheten skulle gå över till att ske på distans sista veckan innan jullovet. 

Men samtidigt tas hela klasser in till skolan för att göra prov. Så sent som på onsdagen var det två klasser i årskurs två som genomförde ett slutprov i fysik 1 i skolans lokaler.

Detta rör upp känslorna bland personalen, Lärarnas riksförbund och skyddsombudet på Kullagymnasiet protesterar nu mot agerandet och har bett skolledningen motivera beslutet.

Marie Lindkvist är biträdande kommunombud i Höganäs med inriktning på gymnasieskolan och lärare på Kullagymnasiet. Hon tycker att hela situationen känns onödigt svår.

– Fysikprovet du nämner som exempel var viktigt att göra på plats visserligen, men då måste man sätta in rimliga åtgärder som exempelvis mindre grupper. Men förutom det provet har vi även andra inplanerade prov under de kommande dagarna som är helt vanliga prov och som inte bör genomföras i skolans lokaler anser vi, säger hon.

Facket är kritiska till att man tillåter elever att komma in till skolan för att genomföra prov i kurser som inte ska avslutas, som är strikt teoretiska och som man menar mycket väl kan genomföras på distans.

– Det är klart att det är bedömningsmässigt bekvämare och säkrare att ha proven i skolan, det är vi alla överens om. Men vi menar att i detta läge så är det någonting annan som måste gå före – vår hälsa.

Även skyddsombudet John Steiner har försökt få till en förändring i frågan. Han har tryckt på för att skolan ska följa åttamannaregeln och exempelvis genom att dela upp onsdagens prov. Men han har inte fått gehör.

– Sammanlagt är det 38 elever. Tolv av dem ska skriva i en lokal medan 26 elever är i samma sal. Jag tycker att de ska delas upp, säger han till Helsingborgs Dagblad.

Enligt Marie Lindkvist får lärarna göra proven digitalt om man så önskar, vilket också de flesta gör. Men några få lärare anser att det inte går och då tar de in sina elever till skolan.

Hon menar att hon har många lärarkollegor i kommunen som anstränger sig för att göra om examinationer och skjuta upp och göra det muntligt på distans.

– Skolledningen tycker det är bra att vi gör saker på distans, men de tillåter för många undantag som vi i LR menar bryter mot rekommendationerna.

Marie Lindkvist. Foto: Privat
Marie Lindkvist. Foto: Privat

Vad känner dina lärarkollegor kring situationen? 

– Det är blandade reaktioner. En del är väldigt oroliga och tycker att det är onödigt springande i skolan och att smittrisken är stor vid provskrivandet. Man tycker också att det ger eleverna signaler att proven är så viktiga så att betyget står och faller med det och då är vi rädda att elever med symptom kommer till skolan. Vilket redan har skett vid minst ett tillfälle, säger hon och fortsätter:

– Skolledningen anser att man tar ansvar för smittspridningen och att vi lärare är besvärliga och kritiserar i onödan. De säger att man har gjort en riskanalys, men vi får inte se den.

Men gymnasiechef Britt-­Inger Suneson menar att man följer Folkhälsomyndigheternas rekommendationer.

– Vi får göra undantag. Det här är examination som inte går att skjuta upp. Tycker facket något annat så får de tycka det, säger Britt-­Inger Suneson till Helsingborgs Dagblad.

Hon påpekar samtidigt att skolan har skäl för att genomföra de prov man gör. Och hävdar att det gjorts i samråd med personalen.

– De allra flesta proven är uppskjutna. Men detta provet är oerhört viktigt. Ungdomarna har pluggat i tre veckor specifikt för detta och det är inte för elevernas bästa att säga att det ska göras efter den 18 januari.

Marie Lindkvist håller dock inte med om att kommunen och ledningen följer rekommendationerna.

– Vi följer absolut inte rekommendationerna. Att gymnasiechefen även säger ”tycker facket något annat så får de tycka det” tycker vi är raljant och hon tar inte våra synpunkter på allvar. Det känns så klart jättetråkigt.

– Vi är även väldigt kritiska till att lärare inte heller får arbeta hemifrån. Det är en mycket viktig fråga för oss, både centralt och lokalt. 

Hur ska facket arbeta vidare med frågan för att få gehör?

– Vi kan inte arbeta vidare med frågan fackligt. Vi har ett samverkansavtal och det är tydligt att arbetsgivaren leder arbetet. Vi har tagit upp frågan både lokalt och på förvaltningsnivå.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm