korridor_corona

FHM:s rekommendationer följs inte på alla skolor.

| Foto: Gabby Baldrocco/Elisabeth Cölfen
Covid-19

Var fjärde skola följer inte corona-riktlinjer

Ett stort antal skolor gör inga riskbedömningar och följer inte myndigheternas rekommendationer, enligt en ny undersökning av Lärarnas Riksförbund.

Rapporten i korthet
  • 1 av 4 skyddsombud bedömer att FHM:s rekommendationer inte följs.
  • Närmare 1 av 5 skyddsombud bedömer att skolan inte gör riskbedömningargällande smittrisker. 35% bedömer att skolan fullt ut gör riskbedömningaroch 44% svarar att skolan delvis gör riskbedömningar.
  • 1 av 3 är inte nöjda med det förberedande arbetet och åtgärder som skolorna genomförde inför höstterminen.
  • 8 av 10 tycker att skolan genomför adekvata åtgärder utifrån genomförd riskbedömningar.
  • Närmare 8 av 10 skyddsombud bedömer att grundskollärare vikarierar mer sedan coronapandemin tog fart. En genomsnittlig ökning från 30 min i veckan till 140.
  • 1 av 5 skyddsombud upplever att kunskapstappet från vårterminen inte har hanterats på skolorna i höst.
  • Närmare hälften svarar att kunskapstappet hanteras genom att lärare stressar mer för att hinna inom ordinarie arbetstid.

En ny enkätundersökning bland Lärarnas Riksförbunds skyddsombud runt om i landet visar att många skolor fortfarande brister i sin hantering av coronaviruset.

  • Se siffror och grafik från undersökningen i botten av denna artikel.

Vart fjärde skyddsombud bedömer att deras skola inte följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Närmare var femte bedömer att deras skola inte gör riskbedömningar utifrån smittan, och endast 35 procent bedömer att skolan gör riskbedömningar fullt ut.

Åsa Fahlén
Åsa Fahlén | Foto: Jennifer Glans

– Vi befinner oss i en pandemi sedan mer än ett halvår tillbaka, det är helt ofattbart att det finns arbetsplatser som inte sköter det här. Den siffran borde vara noll, säger Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund.

Hon är upprörd över resultaten i undersökningen, och menar att så här långt in i pandemin finns inga ursäkter för arbetsgivarna.

– I våras när pandemin bröt ut kunde man ha viss förståelse för att vi alla blev tagna på sängen och att det tog ett tag för arbetsgivarna att ställa om. Nu är vi inne på slutet av den andra terminen under pandemin, och att då fortfarande inte ha gjort riskbedömningar eller följa rekommendationer är oförsvarbart, säger Åsa Fahlén.

Hon menar att förbundets medlemmar fortfarande stödjer linjen att skolan ska hållas öppen i så hög grad som det är möjligt, men betonar att den insatsen från lärarna är förpliktigande.

– Om lärarna ser till att utbildningssystemet upprätthålls måste ju arbetsgivarna och övriga samhället ställa upp. Att skolor följer riktlinjerna är det allra minsta man kan begära, säger hon.

Bland de problem ute på skolorna som redovisas i rapporten syns trånga lokaler, en kraftig ökning av vikarierandet för kollegor och brist på åtgärder för att minska smittspridning vid möten och i lärarrum. Bristerna rapporteras i både grund- och gymnasieskolan, men fler skyddsombud på gymnasiet uppger att skolans ledning vidtagit åtgärder för att minska trängseln.

Man måste skydda personalen

Efter de hårdare tongångarna från regeringen på senare tid menar Åsa Fahlén att skolorna måste börja lyssna.

– Nu säger regeringen att man inte ska samlas fler än åtta vuxna. Det borde även gälla skolan. Ändå hör vi historier om möten som inte hålls på distans. Man måste skydda personalen utifrån de riktlinjer som finns, säger hon.

Och regeln om åtta personer bör även gälla inom vuxenutbildningen menar hon.

– Där ska man köra distans alternativt omorganisera klasserna så att man inte är fler än åtta i samma rum. Punkt. Vi vet att inte alla vuxenutbildningar genomfört sådana förändringar, säger Åsa Fahlén.

Enkätundersökningen genomfördes bland LR:s cirka 2 500 skyddsombud i oktober och har en svarsfrekvens på 50 procent.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm