corona_4

För att det ska gå att bedriva undervisning i skolan måste vi ställa krav å våra medlemmars vägnar, säger Svante Henning, huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund. Bilden är ett montage.

| Foto: Svante Henning, Shutterstock.com
Corona

Läraroro efter ökad smitta på gymnasiet: ”Svårt att hålla distans”

Smittspridningen av coronaviruset fortsätter att öka. Högst är smittotalen bland ungdomar i åldern 17-19 år, vilket har lett till läraroro och krav på att stänga gymnasier och högskolor igen.

Den omfattande samhällsspridningen av covid-19 fortsätter. Enligt Folkhälsomyndigheten rapporterades cirka 25 500 bekräftade fall under vecka 45, vilket är en ökning med 38 procent jämfört med föregående vecka. Högst är smittotalen bland gymnasieungdomar och unga vuxna i åldersgruppen 17-19 år, där 18 procent av de provtagna personerna fått en positiv laboratoriediagnos.

Svante Henning, huvudskyddsombud på Lärarnas Riksförbund, vittnar om hur den ökade smittspridningen har resulterat i många frågor och en ökad ängslighet ute på skolorna.

– Den finns en stor oro bland våra medlemmar. En stor del går att koppla till att det är svårt att hålla distans, vilket egentligen är en minimiförutsättning för att kunna bedriva en säker undervisning, säger han till Skolvärlden.  

Trängseln har lett till att alltfler gymnasielärare efterlyser möjligheten att undervisa på distans istället, berättar Svante Henning.  

– Problemet med distansundervisning är att det tidigare har varit något som arbetsgivaren själv inte kan beslut om utan att först vända sig till sin huvudman. 

I Göteborg kommer nu utbildningsdirektören att ha möjlighet att bevilja distansundervisning i två situationer. Den ena är om en så stor andel av personalen vid en skolenhet är frånvarande med anledning av coronaviruset att det inte går att bedriva verksamheten. Den andra är efter samråd med smittskyddsläkare för att motverka smittspridning. 

Om åtgärden kommer att ge resultat återstår att se. Det råder, enligt huvudskyddsombudet, fortfarande en oro för den negativa utvecklingen och för att smittorisken ska öka ytterligare.

– Vi har till exempel haft ett fall där tre lärare som sitter i samma arbetsrum på ett gymnasium i Göteborg förmodligen har smittat varandra. Det klart att ett sådant exempel, i kombination med att signalerna från myndigheterna är att situationen blivit värre, skapar väldigt mycket oro.

För att minska smittorisken på skolorna kräver LR en rad åtgärder. Framförallt handlar det om att lärare ska ha möjlighet att genomföra allt planeringstid och efterarbete hemifrån, men också att det ska finnas möjlighet att hålla tillräckligt avstånd vid undervisning.

– För att det ska gå att bedriva undervisning i skolan måste vi ställa krav å våra medlemmars vägnar. Små lokaler till stora klasser är inte okej i det här läget, utan för att fysiska möten ska okej måste lärare kunna hålla social distansering till sina elever, säger Svante Henning.

Den 17 mars gick regeringen ut och rekommenderade att samtliga landets gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor att stänga och gå över till att enbart undervisa på distans, för att minska smittspridningen av covid-19.

Niklas Arnberg, virolog vid Umeå universitet, anser nu att det är hög tid för ett nytt beslut om att stänga gymnasieskolorna och högre utbildningar.

– Jag tror att det skulle vara en bra grej att göra. Det skulle minska smittspridningen om ungdomarna hängde mer hemma och blev undervisade på distans och undvek lokaltrafik i högre utsträckning. Träffas man inte blir det mindre möjligheter för viruset att spridas, säger han till TT.

Även om tonåringar och unga sällan blir svårt sjuka av viruset, så riskerar de att sprida smittan vidare till personer som kan drabbas desto hårdare, påpekar Niklas Arnberg.

– Till föräldrar och far- och morföräldrar, lärare som också kan vara i riskgrupp, och andra människor de möter när de är ute och handlar eller annat. Vi behöver göra allt vi kan göra för att få ner den totala smittspridningen, säger han till nyhetsbyrån.

Jonas F. Ludvigsson, läkare vid Örebro universitetssjukhus och professor i medicinsk epidemiologi vid Karolinska institutet i Solna, är dock tveksam till om en stängning av gymnasieskolorna skulle få en avgörande effekt på smittspridningen.

Enligt honom var den tidigare stängningen av alla skolverksamheter från gymnasieskolan och uppåt sannolikt en effekt av omvärldsläget, medan vi idag befinner oss i ett helt annat läge där vi vet mer.

– All stängning av all verksamhet leder nog till minskad smittspridning. Men jag är inte säker på att en stängning av gymnasieskolorna är ett effektfullt sätt att även verkligen göra skillnad, det vill säga att minska antalet svårt sjuka och få ned dödstalen i Sverige, säger Jonas F. Ludvigsson till TT.

Han tror att det är väldigt svårt att helt hindra ungdomar från att träffas. Ses de i skolan så utsätts få personer ur riskgrupperna för smitta, resonerar han, enligt nyhetsbyrån.  

– Min erfarenhet är att ungdomarna inte bara kommer att sitta hemma om de inte går i skolan. Frågan är då, vill vi hellre ha dem i skolan, eller på McDonalds?

På tisdagseftermiddagen inledde Folkhälsomyndigheten ännu en pressträff om coronaläget tillsammans med Socialstyrelsen och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. På en fråga från TT om hur man ser på gymnasieskolorna och huruvida de ska stängas svarar statsepidemiolog Anders Tegnell:

– Vi följer frågan och har en diskussion med skolverket och utbildningsdepartementet om det. Vi får se hur vi landar.

Utbildningsminister Anna Ekströms pressekreterare har dock tidigare uppgett att något beslut om skolstängning inte kommer att meddelas denna vecka, enligt nyhetsbyrån. 

Kommentera