stefan_lofven_shutterstock

Statsminster Stefan Löfven meddelar på tisdagen att gymnasieskolorna stängs.

| Foto: Shutterstock
Coronaviruset

Gymnasieskolan stängs – grundskolan kan stå på tur

Regeringen rekommenderar alla gymnasieskolor, högskolor, universitet, komvux och yrkeshögskolor att stänga. Förberedelser pågår för att grundskolan kan gå samma väg.

Lär mer på skolverket.se

I och med Folkhälsomyndighetens rekommendation så öppnas möjligheten för fjärr- och distansundervisning utifrån den förordning som regeringen fattade beslut om fredagen den 13 mars.

skolverket.se hittar du mer information om coronaviruset, distansundervisning och rekommendationer.

På tisdagen meddelar regeringen att man stänger alla skolverksamheter från gymnasieskolan och uppåt från och med onsdagen den 18 mars.

– Från och med imorgon rekommenderas alla gymnasieskolor, högskolor, vuxenutbildningar och yrkeshögskolor att bedriva all undervisning på distans, säger statsminister Stefan Löfven.

Rekommendationen gäller inte gymnasiesärskolan.

Beskedet kommer efter rekommendationer från Folkhälsomyndigheten. Man gör bedömningen att elever och studenter i de åldrar som påverkas är mogna nog att ta ansvar för sin utbildning även när den bedrivs från hemmet.

– Det rör sig om elever och studentgrupper som klarar sig själva och kan ta ansvar för sina studier. Jag förväntar mig att de tar det ansvaret. Jag vill också passa på att uppmana alla föräldrar att ta sitt ansvar att inskärpa allvaret i situationen för sina ungdomar. Ungdomar som går i gymnasiet ska plugga, säger utbildningsminister Anna Ekström.

– Du som är gymnasieelev: Det som meddelas här är inte något extra skollov, säger Stefan Löfven.

LÄS MER – GYMNASIELÄRAREN: VI VET INTE HUR DET SKA GENOMFÖRAS

I dagsläget rekommenderar man inte grund- och förskolor att stänga.

– Det är inte motiverat att stänga grundskolor och förskolor över hela landet. Konsekvenserna av detta riskerar att bli stora, säger Johan Carlson på Folkhälsomyndigheten.

Men förberedelser pågår för att i ett senare skede kunna stänga även grundskolan och förskolan, och utbildningsminister Anna Ekström vill att det arbetet ska gå snabbare.

– Föräldrar med samhällsviktiga funktioner måste fortsätta kunna gå till jobbet. Kommunerna har det här ansvaret och planering för det pågår runt om i Sverige. Jag vill uppmana kommunerna att snabba på det arbetet, säger Anna Ekström.

LÄS MER: FRÅGOR OCH SVAR – DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM LÄRARE

Lärarnas riksförbund (LR) ifrågasätter inte rekommendationen, men påpekar att förutsättningarna för att bedriva bra distansundervisning ser olika ut.

– Gör man bedömningen att det här kan begränsa smittspridningen är det den absolut viktigaste anledningen till att göra det. Och man tänker väl att gymnasiet och uppåt har större möjligheter att använda sig av distansundervisning. Det är en riktig bedömning, men det kommer ändå att innebära svårigheter, säger Åsa Fahlén, förbundsordförande i LR.

LÄS MER: MYNDIGHETERNAS NYA PORTAL SKA GUIDA SKOLOR I CORONAKRISEN

Hon säger att det inte rakt av går att ersätta undervisning i klassrum med distansundervisning. Det har också med tekniska möjligheter och lärarnas vana att göra.

– Det kommer att betyda ett kvalitetstapp för eleverna även om lärarna kommer att göra sitt yttersta för att det här ska fungera, säger Åsa Fahlén.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm