sommarjobb
Foto: MikaelDamkier/Syda Productions
Coronaviruset

Så kan lärare beordras att undervisa på sommarlovet

Anställda lärare har skyldighet att jobba övertid om det krävs. Men ersättningen är hög.

Regeringens nya förordning som öppnar för undervisning på helger, lov och distans väcker osäkerhet bland en del lärare.
Så vad är det som gäller?

Arbetsgivaren ska planera så att lärarnas ordinarie arbetstid täcker behoven av undervisning, och det förändras inte av coronasmitta eller regeringens nya förordning till huvudmännen. Men i den händelse att timmarna inte räcker till när många är sjuka eller skolor stänger under längre tid kan lärare – precis som andra yrkesgrupper – beordras att arbeta övertid. Övertid kan tas ut även på helger eller lov.

Ingrid Lindholm, chefsförhandlare på Lärarnas Riksförbund, säger att det bara är i yttersta nödfall som det möjligen kan bli verklighet.

Ingrid Lindholm
Ingrid Lindholm

– Man är som anställd skyldig att arbeta övertid men man får en hög ersättning. I de flesta fall pratar vi 240 procent av lönen. Det gör ju också att arbetsgivaren inte kommer att ta till övertidsarbete annat än om inget annat sätt finns, säger hon.

De avtal som finns kan hantera det här

Hur mycket övertid man kan tvingas arbeta regleras i arbetstidslagen. När det gäller arbete under sommartid har man enligt semesterlagen rätt till fyra veckors sammanhängande ledighet.

Ingrid Lindholm menar att det är viktigt att förstå att den nya förordning som regeringen beslutat om, som ger huvudmännen rätt att hantera skoldagar och undervisningstid på ett friare sätt i det fall skolor stängs handlar enbart om eleverna. Den förändrar inga arbetsrättsliga regler eller kollektivavtal.

Samtidigt är det uppenbart att lärarnas situation påverkas, och Ingrid Lindholm menar att yrkeskåren behöver vara konstruktiv.

– Lärare får nog i det här läget använda sina professionella kunskaper för att hitta sätt att säkerställa god undervisning så långt det bara är möjligt. Man behöver sätta sig ner och inventera tillsammans med kollegor och ledningen hur man kan säkerställa att eleverna får en god undervisning utifrån de möjligheter som står till buds. Alltså vad som är klokt och rationellt utifrån den elevgruppen man har. Det är självfallet så att det är olika förutsättningar exempelvis på gymnasiet och i lågstadiet, säger hon.

En huvudmannaåtgärd hon bedömer som mer sannolik än beordrad undervisning under helger och lov är att man väljer att skjuta upp undervisning till nästa läsår.

– Nästa läsår kan man tvingas ta igen och kompensera för den undervisning som har fallit bort om skolan har varit stängd. Men ingen kan svara på hur det kommer att ske ännu. Det måste man sätta sig och titta på.

Undervisning av elever som går ut nian eller sista året på gymnasiet kan av förklarliga skäl inte skjutas upp till nästa år.  Därför bör huvudmännen prioritera de grupperna, menar Ingrid Lindholm.

I dagsläget ser hon ingen anledning att teckna nya avtal eller förändra regelverket som reglerar lärarnas arbete-

– Vår bedömning är att de avtal som finns i grunden är designade för att kunna hantera det här. Avtalen för såväl ferianställda som semesteranställda lärare har en flexibilitet som kan användas i en situation som denna. När vi sedan kan identifiera behov får vi titta på om det finns anledning att teckna kompletterande avtal, säger Ingrid Lindholm.

Kommentera