corona_reaktioner

Åsa Fahlén, Johan Hallberg, Paula Hammerskog, Johanna Jaara Åstrand

Coronaviruset

Blandade reaktioner på beslutet att hålla skolorna öppna

Modigt och klokt eller otydligt och svagt. Skolsveriges reaktioner på fortsatt skolverksamhet i pandemitider går isär.

Beslutet i korthet

Huvudmännen ges mandat att:

  • Ändra läsårets längd
  • Ändra när ämnen ska läsas,
  • Förlägga skolverksamhet till helger och sommarlov
  • Erbjuda fjärr- och distansundervisning
  • Stänga skolor

Regeringen meddelar också att de kommer att stänga samtliga skolor i landet om expertmyndigheternas bedömning av läget förändras.

På torsdagskvällen kom beskedet från utbildningsminister Anna Ekström att landets skolor inte ska stängas. Efter att länder som Norge, Danmark, Frankrike och Italien tidigare beslutat att stänga samtliga skolor i landet hade det byggts upp en förväntan att något liknande kunde hända här. När så inte blev fallet är reaktionen från Skolsverige blandad.

Johan Hallberg är rektor på Malmaskolan i Kolsva i Köpings kommun, och han tycker att regeringens resonemang låter klokt, men betonar också att ingen faktiskt vet exakt vad kommer att ske.

– Jag tycker att man är modig i Sverige som går en annan väg. Att stänga ner skolor där det inte går smittade elever kan försvåra bekämpningen av smittan. Sen får framtiden utvisa om det är rätt väg eller inte. Vad man än säger om det här nu så ligger ju facit i framtiden, säger han.

Malmaskolan har hittills inte drabbats av smittan men man är förberedd på att situationen kan ändras snabbt.

– Planerna för undervisning på distans ligger klara. Vi använder oss av ett verktyg som eleverna installerar i sina telefoner. Men sen är det oprövat läge. Det är klart att vissa elever kommer sköta det där utmärkt medan andra tycker att det är lov och fest om skolan stänger.

Friskolekoncernen Academedia är däremot inte nöjda med beslutet, som de menar lägger för mycket press på huvudmännen.

”Detta kan innebära att två skolor som ligger nära varandra, men har olika huvudmän, kan fatta motsatta beslut i samma läge. Det är inte bra för någon. Vi som samhälle behöver trygghet och vi riskerar här motsatsen. Det vore bättre om dessa beslut fattades av myndigheter”, skriver koncernens säkerhetsdirektör Paula Hammerskog i en kommentar till Dagens industri.

De båda lärarfacken reagerar också olika på beskedet från regeringen. Lärarnas Riksförbunds ordförande Åsa Fahlén tycker att det är bra att regeringen följer de råd som Folkhälsomyndigheten ger.

– Det är det vi måste utgå ifrån, och behoven kan se olika ut över landet. Även om kommuner och fristående huvudmän är de som har ansvaret för skolan så måste det vara hälsomyndigheternas råd som gäller. Jag uppfattar också att det är vad ministern vill komma åt, säger hon.

Johanna Jaara Åstrand, ordförande för Lärarförbundet, ställer sig bakom Folkhälsomyndighetens bedömning men är kritisk till att ansvaret läggs på huvudmännen.

– Regeringen kan inte lägga beslutet om att stänga skolor på grund av coronaviruset i knäet på landets huvudmän och rektorer. Det är ohållbart. Vi behöver glasklara besked från staten, allt annat riskerar bli en beslutsmässig gråzon, säger hon.

Idéburna skolors riksförbund välkomnar beslutet och skriver att ”Förordningen ger elever rätt till undervisning, och samtidigt möjlighet att begränsa smittspridning.”

Rektor Johan Hallberg i Kolsva tycker att informationen och besluten såhär långt har varit tillräckliga men ser en osäker framtid framför sig.

– Vi har fått bra uppdateringar från folkhälsomyndigheten. Men det här är ju aldrig provat tidigare. Jag tänker på eleverna som ska få sina slutbetyg, eller som ska ta studenten. Vårt budskap idag är ”keep calm and wash your hands”. Men det kan ju ha förändrats på måndag, säger han.

Kommentera