anna_ekstrom
Coronaviruset

Beskedet: Anna Ekström stänger inga skolor

Regeringen genomför ingen masstängning av svenska skolor. Däremot ges huvudmän mandat att stänga eller omorganisera skolor efter behov – vilket kan innebära undervisning på helger och lov.

Efter att grannländer som Danmark och Norge valt att stänga alla sina skolor, i likhet med stora europeiska länder som Italien och Frankrike, meddelar utbildningsminister Anna Ekström på torsdagskvällen att Sverige inte resonerar på samma sätt.

– Om alla mammor och pappor som har viktiga jobb i vården var tvungna att gå hem och ta hand om sina barn så vore det mycket negativt för hindrandet av smittan. Och våra äldre ska inte bli barnvakter och riskera att smittas, säger hon.

Istället ger regeringen huvudmännen ökade möjligheter att forma skolverksamheten efter de lokala förutsättningarna, inklusive makten att stänga en eller flera skolor helt.

–  Smittläget är inte detsamma över hela landet och det kommer sannolikt inte vara samma läge i hela landet senare heller. Den här nya förordningen ger verktyg att sköta skolan enligt de lokala förutsättningar som finns.

LÄS MER: SÅ RUSTAR KOMMUNERNA FÖR CORONA I SKOLAN

Beskedet kommer efter överläggningar med Sveriges kommuner och regioner, Friskolornas riksförbund, Idéburna skolors riksförbund och Skolverket, och baseras på rekommendationer från Folkhälsomyndigheten.

De rekommendationerna är att det i dagsläget inte gynnar hindrandet av smittspridning att stänga alla skolor. Statsepidemiolog Anders Tegnell har tidigare uttalat sig om forskning som visar att effekten är liten, eller till och med kan vara negativ för insatserna.

Huvudmännen ska kunna ändra läsårets längd, när ämnen ska läsas, förlägga skolverksamhet till helger och sommarlov eller erbjuda fjärr- och distansundervisning. Eller, om det behövs, stänga skolor.

– Vi kommer att få lägen där – oavsett vad huvudmännen vill – det inte kommer att gå att bedriva undervisning. Det kan handla om sjuka lärare, sjuka elever, transporter som inte fungerar eller andra scenarion, säger Anna Ekström.

LÄS MER: FRÅGOR OCH SVAR OM CORONA – DET HÄR GÄLLER FÖR DIG SOM LÄRARE

Åsa Fahlén, ordförande Lärarnas Riksförbund, tycker det är bra att regeringen följer expertmyndigheternas råd.

– Det är det vi måste utgå ifrån, och behoven kan se olika ut över landet. Även om kommuner och fristående huvudmän är de som har ansvaret för skolan så måste det vara hälsomyndigheternas råd som gäller. Jag uppfattar också att det är vad ministern vill komma åt, säger hon.

Blir det utmaning för facket att vara flexibla i en extraordinär situation och samtidigt bevaka att arbetsbördan och arbetsmiljön inte blir orimlig när de vanliga ramarna ruckas?

– I ett akut skede måste vi alla hjälpas åt i den situation som råder. Det är en pandemi och det läget har vi aldrig varit i. Vi kan inte bara vara kritiska utan måste vara en konstruktiv part. Men på sikt måste vi hitta lösningar som inte leder till en helt orimlig belastning. Det måste finnas struktur, stabilitet och rimliga förutsättningar både för elever och lärare, säger Åsa Fahlén.

Anna Ekström är tydlig med att det här beslutet gäller just nu, och att läget fortsätter att utvecklas hela tiden.

– Om Sverige hamnar i det läget att det vore rätt att stänga alla skolor så kommer vi inte att tveka att agera. Jag uppmanar alla som jobbar i skolan att hålla sig uppdaterade. När beslut fattas kan det gå väldigt snabbt, säger hon.

Kommentera