Annons
Varken den öppna grundskolan eller den stängda gymnasieskolan är sig lik. Foto: Shutterstock

Corona-enkät: Så påverkas lärarna i fem kommuner

Publicerad 25 mars 2020

Relaterat

Teknikstrul, oro för elever som behöver stöd och funderingar kring betyg och bedömning. Det är några av de saker som lärarna brottas med just nu.

Grundskolan har rekordhög frånvaro av såväl elever som lärare och gymnasieskolan gick över till distansundervisning för ungefär en vecka sedan.

Skolvärlden gjorde en rundringning till lärare runt om i landet för en lägesrapport. Hur påverkas de av den extraordinära situationen, och vilket stöd får de av huvudmännen?

Anne-Catherine Ernehall, gymnasielärare i svenska och engelska, vice kommunombud LR Göteborg:

De duktiga eleverna funkar ju alltid

Anne-Catherine Ernehall– Det ser lite olika ut på olika skolor, men det finns tydliga och klara direktiv från förvaltningen. Det är för tidigt att säga nu hur det går i längden, men vi gör vårt bästa och det går hyfsat bra. Sen finns det en allmän oro. För sådant som att ta sig till jobbet med kollektivtrafik till exempel, säger Anne-Catherine Ernehall.

Hur går det med distansundervisningen på gymnasiet?

– Just nu säger alla att det som man kan råda över själv – planering och undervisning – fungerar bra. Men vi har haft tekniska problem med överbelastning av plattformen.

Hon berättar att kommunförvaltningen var ute snabbt när rekommendationen från regeringen kom på tisdagen för en dryg vecka sedan.

– Vi kallades till ett möte på tisdagseftermiddagen där vi fick klart för oss att lektionerna övergick till distans. Sen fick vi onsdagen och torsdagen på oss att förbereda lektioner och även själva få lite snabblektioner i digitala verktyg. Från fredagen var det undervisning enligt schema. Vi följer schemat som det ser ut och eleverna vet att det ska vara på plats.

Anne-Catherine Ernehall säger att det finns två huvudsakliga orosmoln för gymnasielärarna i Göteborg: Att de tekniska systemen ska överbelastas (igen), och hur det ska bli med de elever som riskerar att inte uppnå målen eller som har mycket frånvaro sedan tidigare.

– Det finns en viss oro för att man inte kan hjälpa alla att nå målen. De duktiga eleverna funkar ju alltid. Men så finns de elever som behöver mer stöttning, det är där det är svårt. Det är för tidigt att säga nu hur det går, men vi gör vårt bästa. Vi är verkligen i början av detta så vi får väl se hur det går. Det lär väl hålla på ett tag, säger hon.

 

Ragnar Sjölander, gymnasielärare i engelska och svenska, ordförande för LR Stockholm:

Ragnar SjölanderDet går inte att hålla samma kvalitet

– Alla kommunala grundskolor är fortfarande igång. Det är hög frånvaro bland eleverna och detsamma gäller den pedagogiska personalen. Det är väl kanske en tredjedel på vissa skolor som är borta och vi märker att våra medlemmar är väldigt hårt ansträngda av situationen. Men i stort sett pågår undervisningen enligt planen, säger Ragnar Sjölander.

– Sedan finns det en beredskap för om skolstängning på grundskolan skulle bli aktuell. Då är tanken att det ska finnas en så kallad ”krisskola” i varje stadsdel för de elever som behöver tillsyn.

Hur ser beredskapen och stödet från huvudmannen ut?

– Det är delegerat ner på skolnivå och rektor att göra riskbedömningar och anpassa verksamheterna. Det skickas ju inte ut några extra resurser eller personer som kan hjälpa till på skolorna. Min uppfattning är att det är en väldigt ansträngd situation för de som fortfarande är igång i grundskolan.

Samma dag som Skolvärlden ringer upp så har det fattats beslut att modersmålslärarna i Stockholm, på både grundskolan gymnasiet, får arbeta på distans.

– Det fanns en stor oro bland många av våra medlemmar för att åka runt på så många skolor som de har – de kan ju handla om upp till tio skolor på en vecka. Facket har varit pådrivande i det beslutet, säger Ragnar Sjölander.

Hur ser det ut med distansundervisningen på gymnasiet?

– Det är ett tekniksprång som har skett här. När det väl bestämdes så satte vi oss ner i engelsklärargruppen och gick igenom de verktyg som finns i Stockholms skolplattform. Lärare som hade större erfarenhet tipsade andra kollegor och sedan var det i stort sett dags att köra igång dagen därpå.

– Jag är väldigt imponerad över hur lärare så snabbt kan ställa om. Sedan är det så att många är överens om att man måste sänka tempot, omfattningen och därmed kvaliteten i undervisningen. Det går inte att hålla samma kvalitet som i den reguljära undervisningen. Det finns en stor oro för att de elever som behöver ordning och reda och en undervisning med tydliga ramar ramlar mellan stolarna i det här systemet. Där har alla skolledningar i gymnasiet uppmanat att fånga upp de eleverna. De kan ju faktiskt komma till skolan fortande och få undervisning där.

 

Thomas Ekholm, gymnasielärare i svenska, engelska och it-pedagogik, kommunombud, Skellefteå:

Det finns planer för vilka stadier man ska prioritera

Thomas Ekholm– Stödet från kommunen har varit helt okej. Det finns kanaler med information så att det ska bli tydligt och de försöker komma med information en gång om dagen, så att vi får en kontinuerlig uppdatering och inte att varje chef ska säga olika saker. Det är tacksamt. Nu prioriterar vi helt enkelt eleverna och försöker göra så bra vi kan i undervisningen, säger Thomas Ekholm.

Hur har det fungerat att ställa om till distansundervisning på gymnasiet?

– Det har fungerat ganska bra. Vi valde att vänta lite grann och gick inte över direkt utan i måndags. Så förra veckan jobbade vi ganska mycket med eleverna, vi övade och försökte göra dem bekväma, och vi fick tid att förbereda oss genom att ställa frågor till tekniker och andra kunniga. Det var jätteskönt.

Finns det en beredskap i kommunen för om grundskolan också ska stängas?

– Ja, nu inventerar de till exempel vad det finns för digitala möjligheter hemma. Det finns planer för vilka stadier man ska prioritera. Man har sagt att även vi på gymnasiet ska göra registerutdrag hos polisen för att vi eventuellt ska kunna jobba på lägre stadier. Blir det så att samhället stänger ned ännu mer så måste vi först och främst säkra för förskola och lägre åldrar, de som har ett större behov av tillsyn än äldre eleverna har.

Hur ser det ut i grundskolan nu, är många borta?

– Vecka 11 och 12 var det ganska många borta, men nu vecka 13 nu är det ungefär som en vinterkräksjuka i frånvaro. Så det är lite lugnare, men de har varit tydliga med att man ska stanna hemma om man har symtom.

 

Catherine Sonesson, kommunombud LR Karlstad:

Alla elever inte har lika lätt att ta till sig distansundervisning

Catherine Sonesson– Kommunen har faktiskt varit helt fantastiska i det här. De har gjort utbildningspaket på ett dygn, över natten, till oss som jobbar i grundskolan, och vi har haft två studiedagar. Ett jättebra material för hur detta ska gå till. Vi är på väldigt olika nivåer när det kommer till vår digitalisering, dels mellan individer och skolor. Jag är imponerad när det kommer till kringinformation, att planer är i ordning, att det finns en krishantering och kommunikation med facket. Jag har varit i kontakt med andra i landet, och det verkar vara väldigt varierande hur det har gått till.

Då verkar det som att det finns en beredskap för om även grundskolan skulle stängas?

– Ja, vi är färdiga. Vi kan köra i morgon om det krävs.

Hur ser det ut i grundskolan nu, är många borta?

– Det är förvånansvärt många på plats. Förra veckan hade vi tio till fjorton stycken i varje klass som var borta, alltså ganska många. På skolan där jag jobbar var drygt 150 av 500 elever sjukskrivna, men nu ser det bättre ut. Det känns nästan lite positivt, mitt i allt elände. Men vi hoppas och tror att man kommer att hålla skolorna öppna så länge som möjligt, och bestämmer man någonting annat så är vi beredda, så känns det.

Hur har det fungerat att ställa om till distansundervisning på gymnasiet?

– Hittills förvånansvärt bra faktiskt. Vi hade ett system som strulade lite, men nu har vi gått över till Teams och då fungerar det bättre. Men det är klart att alla elever inte har lika lätt att ta till sig distansundervisning, så där finns en oro, att de som är i behov av extra stöttning ska hamna efter.

Vad går beredskapen ut på?

– Dels har vi genomgått utbildning för att handhava själva systemet. Sen har vi kört live med elever och låtsats att de är hemma och att lärarna är i skolan. Vi har alltså hunnit prova lite light, och vi är redo. Sedan har vi också en beredskap för hur vi ska göra med eleverna i grundskolan som inte kommer fixa detta själva, och då tänker jag på de som har diagnoser och stora behov av stöttning. De måste vi kanske ta till skolan ändå. Det är ju specialpedagoger och andra som sitter i våra elevhälsoteam som har hand om det, men jag vet att det finns listor på vilka elever i varje klass som är i riskzonen för att inte klara av distansundervisning. Så man är förberedd.

 

Catharina Niwhede, kommunombud LR Malmö:

Något speciellt stöd kan jag inte säga att vi har fått

Catharina Niwhede– Våra lärare verkar vara väldigt digitala måste jag säga. Det verkar som att omställningen till distansundervisning på gymnasiet fungerar hyfsat bra, men sen tycker de inte att det blir samma kvalitet, för det personliga mötet är ju mycket viktigt. Men det rullar på. Vissa jobbar dock lite för mycket och är väldigt ambitiösa nu när arbetstiden blir helt gränslös, då man inte går till jobbet och går hem på samma sätt. Men vi har bra rektorer som säger att lärarna ska ta det lugn och inte vara överambitiösa.

Hur har stödet från kommunen fungerat?

– Det är bara en vecka sedan vi gick över till digitalt. Vi fackliga har diskuterat om vi inte skulle ta och be om att få paus för att utvärdera hur lärarna har det. Något speciellt stöd kan jag inte säga att vi har fått, utan det är de digitala verktyg som redan finns. De verktygen har ju lärarna använt tidigare också som ett stöd till elever som är sjuka till exempel. Då lägger man alltid ut lektionsplanering och läxor. Så jag kan inte påstå att våra medlemmar har fått något speciellt stöd.

Finns det en beredskap i kommunen för om grundskolan också ska stängas?

– Det som är sagt är att om man måste stänga grundskolor så kommer man hålla fem grundskolor öppna i fem skolområden. Det gäller f-3 och fritids, och sen är årskurs 9 prioriterat. Man kommer att ha kvar en skola i varje område, och det handlar om barn till de föräldrar som har viktiga samhällsfunktioner. Lärare ska också rapportera in hur de ligger till i det digitala arbetet.

Hur ser det ut i grundskolan nu, är många borta?

– På vissa grundskolor har vi tjugo lärare som är borta och det är många barn som hålls hemma. Det är ganska tomt.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE

5 tips: Här är lärarnas favoritappar

Digitalt

Här är fem utvalda appar som lärare använder i sin undervisning.

Annons
Annons
Lärares befogenheter

Högsta domstolen friar i BEO-fallet: Inte kränkande behandling

Dom

Högsta domstolen friar i BEO-fallet.

LR: ”Lärare måste ha vissa befogenheter”

Dom

”Domen pekar på att det finns situationer där fysiskt ingripande är adekvat”, säger Åsa Fahlén, ordförande i Lärarnas Riksförbund.

Annons

Betyg från årskurs fyra skjuts upp

Betyg

Möjligheten för fler skolor att införa betyg från årskurs fyra skjuts upp till nästa läsår.

Annons
Annons

Inget treterminssystem i Malmö

Treterminssystem

Malmö stads försök att testa tre terminer får ett nej från Utbildningsdepartementet.

Annons
Lämplighetstest

Regeringen föreslår lämplighetstest till lärarutbildningen

Lärarutbildning

Blivande lärare kan få göra lämplighetsprov på lärarutbildningen i framtiden. 

Debatt

Debatt: Bättre om lärare fick göra prov i stället för elever

Debatt

”För att säkerställa likvärdighet och rättssäkerhet i svensk skola behövs en annan lösning, något nytt. Varför inte testa Sveriges lärare?”

Kommentera
Skolverket hemligstämplar uppgifter

Uppmaningen till friskolorna: Publicera statistik om betyg

Beslut

Friskolornas Riksförbund rekommenderar friskolor att själva lägga ut betygsstatistik för allmänheten. 

Starka reaktioner på beslut att hemligstämpla uppgifter

Beslut

Beslutet skapar stor debatt i sociala medier.

Skolprofilerna: ”Dödsstöt för en demokratisk och öppen skola”

Beslut

”Det är ett helt förkastligt beslut som leder till en dödsstöt för en öppen demokratisk skola”, skriver Skolvärldens bloggare och profiler Sara Bruun, Michael Bruér och Nicklas Mörk.

Skolverket hemligstämplar uppgifter om alla skolor

Statistik

Från och med i höst kommer Skolverket inte längre att publicera statistik om enskilda skolor.

Anna Ekström kritisk: ”Information som behöver göras tillgänglig”

Utbildningsminister Anna Ekström (S) är kritisk till att Skolverket från och med i höst inte lämnar ut statistik om enskilda skolor.

Lärarutbildning

Efter coronakrisen – miljardsatsning på fler utbildningsplatser

Lärarutbildning

Fler studenter ska få chansen att plugga till lärare i höst. 

Alisa: Därför är jag lärare

Läraryrket

”Jag älskar klassrummet där olikheter och likheter möts.”

Anni: Därför är jag lärare

Läraryrket

Här berättar Anni varför hon är lärare – och vad hon skulle vilja förändra.

Coronaviruset

Lägre risk att lärare smittas än andra yrkesgrupper

Corona

I en färsk undersökning framgår det att lärare löper lägre risk att smittas av covid-19 än många andra yrkesgrupper. 

Debatt

Skolverket raderar ”guldpartner” till Ung företagsamhet: ”Missvisande”

Replik

Skolverket tar bort formuleringen att man skulle vara ”guldpartner” till Ung företagsamhet.

Kommentera

”Varför är Skolverket ’guldpartner’ till organisationen UF?”

Debatt

Enligt grundlagen måste alla statliga myndigheter "iaktta saklighet och opartiskhet" i sin verksamhet. Hur kan Skolverket få ihop detta med att vara ”guldpartner” till föreningen Ung företagsamhet? undrar debattörerna.

Kommentera
Lärarlegitimation

Fackets varning – undantagsregler för obehöriga riskerar slå fel

Legitimation

”Det finns en uppenbar risk att arbetsgivare använder de här reglerna på ett sätt som faktiskt drar undan mattan för legitimationsreformen”, säger Åsa Fahlén.

”Har inte skolan behövt prioritera tillräckligt?”

Debatt

Coronapandemins fortsatta konsekvenser för landets skolor är något som oroar läraren Tilde Jansson.

Kommentera
Politik

Så vill partierna lösa skolans största problem

Politik

Ny enkät med riksdagspartiernas utbildningspolitiska talespersoner.

Skolvärlden ökar i räckvidd – nya rekordhöga siffror

Media

Skolvärlden ökar i räckvidd och når rekordmånga läsare. Det visar Kantar Sifos senaste mätning.

Rehabilitering

Carolines väg tillbaka efter stroken: ”Jag kunde varken gå eller prata”

Rehabilitering

Det som började som en vanlig arbetsdag för läraren Caroline Pagmert Nilsson slutade på akuten. Hon hade fått en stroke, och var delvis förlamad. I dag har hon tagit sig tillbaka till sitt gamla liv, men vägen dit var lång. 

Experten svarar: Så kan du få hjälp under rehabiliteringen

Arbetsmiljö

Om du blir sjukskriven eller på annat sätt får nedsatt arbetsförmåga kan du få stöd under din rehabilitering. Ingrid Lindholm på Lärarnas Riksförbund berättar hur det fungerar.

Forskning

Hans forskning ska hjälpa elever med dyskalkyli

Forskning

Kenny Skagerlund forskar om dyskalkyli och har nyligen tagit emot ett forskningsanslag på 1,7 miljoner kronor.

rektorer väljer bort elever

Forskning visar: Barn med diagnos välkomnas inte av skolor

Jämlikhet

Forskning visar att skolor väljer bort elever med funktionsnedsättning.

Anna Ekström: ”Skolor ska inte välja barn – barn ska välja skola”

Elevurval

Såväl utbildningsminister Anna Ekström som Liberalernas Roger Haddad reagerar kraftigt på Skolvärldens rapportering om rektorer som ”tar referenser” på barn innan de erbjuds plats.

Rektorer ”tar referenser” på barn – elever med behov nekas plats

Urvalsfusk

Skolledare letar fakta om elever som sökt plats på deras skola innan de erbjuder en plats.

Nya lagar och regler

Här är skolans nya lagar och regler

Lagar

Under sommaren träder ett antal nya lagar och regler för skolan i kraft.

Längre grundskoleterminer ger resultat senare i livet

Forskning

Nationalekonomer har analyserat effekterna av utökad undervisningstid.  

Blogg

Alexander Skytte: ”Därför slopar vi omklädning på idrotten i höst”

Blogg

Läraren Alexander Skytte skriver om varför han vill slopa omklädning på idrotten.

Specialpedagogik

Satsning för elever i behov av särskilt stöd

Specialpedagogik

Efter flera turer inför Stockholms stad en ny modell för att säkerställa att elever som är i behov av särskilt stöd får den stöttning de behöver för att klara skolan.

Ny mätning: Så ser förtroendet ut för Lärarnas Riksförbund

Fackligt

LR ökar i ny mätning – men ligger strax under genomsnittet.

Debatt

”I Tyskland är friskolor en självklarhet – utan att vara aktiebolag”

Debatt

”Utifrån ett kontinentalt perspektiv ter sig den svenska friskoledebatten som närmast obegriplig”, skriver Arne Engström, biträdande professor vid Strömstad Akademi.

Kommentera

”Varför laga något som inte är trasigt?”

Debatt

Linköpings kommun har rustat upp grundskolornas bibliotek genom att satsa på modellen med fokusbibliotek, något som har givit frukt. Men nu vill utbildnings- och arbetsmarknadsenheten göra förändringar som debattörerna menar kommer leda till försämringar för Linköpings skolelever. 

Kommentera
Förkortningar

Knepigt hänga med i skolans förkortningsdjungel

Arbetsmiljö

Läraryrket är fullproppat av förkortningar av olika slag.
– Det kan vara omöjligt att koda vad det är frågan om, säger erfarne läraren Karin Boberg.

Testa dig själv: Kan du de här skolförkortningarna?

Test

Skolans värld kryllar av förkortningar. Här listar Skolvärlden 52 stycken – har du koll på dem?

Lovskola

Sommarskola – utan behöriga lärare: ”Dåligt för eleverna”

Lovskola

”Det bör vara behöriga lärare som undervisar på sommarskolan.”

Trygghet i skolan

Flickor otryggare än pojkar i skolan

Undersökning

När skolor kartlägger trygghetsproblem saknas jämställdhetsperspektiv, enligt Skolinspektionen. "Inte förvånande men tragiskt".

Terminsslut

Pandemisk vårtermin: Du vet att du är lärare när…

Lista

Känner du igen dig i någon av de här situationerna?

Debatt: ”Öka volymerna och sänk priserna på läromedel”

Debatt

Efterfrågan på läromedel bland lärare och elever är stor men medel för inköp minskar – vilket leder till höjda priser från förlagen. En paradox – och en kräftgång som måste brytas, skriver Rolf Ekelund.

Kommentera

SFI-elever påverkas extra negativt av coronakrisen

Corona

76 procent av lärare inom SFI anser att elever med ett annat modersmål än svenska påverkats negativt av coronapandemin, visar en ny undersökning.

Studie- och yrkesvägledning

Den ensamma vägvisaren: ”Vi har för många elever”

Vägledning

Behovet av vägledning i ett komplext skolsystem är stort. Ändå är studie- och yrkesvägledarna sällan prioriterade.

Så drabbas landets syvare under coronakrisen

Corona

Sju av tio studie- och yrkesvägledare menar att distansvägledningen gjort att eleverna fått sämre förutsättningar när det gäller val av framtida studier och jobb. 

Gymnasieutredningen

Kornhall: Vi börjar se konturerna av ett skolsystem värt namnet

Analys

Per Kornhall analyserar utredningen om gymnasieskolan: ”Utredaren ska ha en eloge för detta konkreta förslag”.

Utredning: Staten ska styra gymnasieutbudet

Utredning

Staten ska sätta ramarna för vilka gymnasieutbildningar som ges var i landet, föreslår ny utredning.

Estetlärare

Här kombineras slöjd med kemi och svenska

Undervisningsmetoder

”Jag ser bara fördelar med att jobba på det här sättet”, säger slöjdläraren Karolin Wagner.

Debatt

”Ju mer kommunerna sparar – desto mer tjänar friskolorna”

Debatt

”Min förhoppning är att lärare och rektorer kräver av de partier som vill ha deras röster i nästa val att de ska prioritera elever och anställdas behov före koncernskolornas aktieägares behov”, skriver Marcus Larsson från tankesmedjan Balans.

Kommentera
Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons