gymnasiet_elev
Foto: Shutterstock
Corona

Sistaårselever kan få komma tillbaka till gymnasiet

Både Anna Ekström och Folkhälsomyndighetens Anders Tegnell öppnar för att lätta på reglerna att all undervisning på gymnasiet ska ske på distans.
Det betyder att sistaårselever kan få komma tillbaka till gymnasiet för att kunna ta studenten.

För en vecka sedan kom rekommendationen att alla gymnasieskolor, högskolor, universitet och yrkeshögskolor går över till distansundervisning. Samtidigt uppmanades grundskolans huvudmän att lägga in en högre växel på sina förberedelser inför en stängning även av dem.

Men under ett möte med riksdagens utbildningsutskott ska Skolverkets generaldirektör Peter Fredriksson enligt Dagens Nyheter ha framfört sin uppfattning att stängningen av gymnasiet bör mjukas upp så att sistaårseleverna får möjlighet att komma tillbaka till skolan och redovisa sina kunskaper inför sin examen.

Folkhälsomyndigheten ställer sig positiv till ett eventuellt beslut att reglerna lättas upp.

– Det är en ganska liten grupp elever det rör sig om och ur ett folkhälsoperspektiv är det en stor vinst om de får möjlighet att slutföra sin skolgång, säger statsepidemiolog Anders Tegnell till Dagens Nyheter.

Regeringens budskap har under hela coronakrisen varit att förlita sig på expertmyndigheternas rekommendationer i frågan om skolor ska stängas eller inte.

Utbildningsminister Anna Ekström välkomnar Folkhälsomyndighetens besked att vissa elever kan komma tillbaka till gymnasieskolan. I ett sms till DN skriver hon:

”I det allvarliga läge som vi befinner oss i måste arbetet för att begränsa smittspridningen och skydda utsatta grupper komma i första hand” och fortsätter:

”Om Folkhälsomyndigheten bedömer att vissa elever kan komma tillbaka till gymnasieskolan utan att det äventyrar smittskyddsarbetet och skyddet av riskgrupper, så välkomnar jag det, och kommer agera för att det ska bli möjligt”.

Anna Ekström betonar samtidigt att högsta prioritet är att hindra smittspridningen, och inget beslut ännu är fattat.

Ett sådant beslut skulle enligt Anders Tegnell inte äventyra folkhälsan. 

– Om den här relativt lilla gruppen elever får samma information som alla andra, att de inte ska komma om de är sjuka så är riskerna för smittspridning väldigt små, säger han till DN.

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund, är försiktigt positiv:

– Det finns delar av kurser som inte går att genomföra digitalt, så det låter bra. Men det måste i så fall göras på ett sätt som innebär en rimlig arbetsbelastning för lärarna. Just nu är det väldigt ansträngt på många håll. Att ställa om hela sin undervisning till distans är en stor omställning i sig, säger hon.

Kommentera