asa_fahlen_1

Åsa Fahlén, ordförande för Lärarnas Riksförbund.

| Foto: Magnus Glans/Andreas Hillergren
Coronaviruset

”Lärare vänder ut och in på sig – huvudmännen måste lyssna”

Huvudmän och skolledare behöver lyssna till lärarnas behov i dessa svåra tider, menar LR:s ordförande Åsa Fahlén.
– Lärare tar ett stort ansvar och måste ges förutsättningar att fortsätta undervisa, säger hon.

Gymnasieskolorna har gått över till distansundervisning och i grundskolan dras många skolor med hög frånvaro både bland elever och personal. Samtidigt spekuleras det i om och när även grundskolorna kommer att skicka hem sina elever och börja undervisa på distans.

– Det är mycket omställningar som pågår ute på skolorna. Jag vet att lärarna gör sitt yttersta för att få det här att fungera så bra det bara går, och då förväntar jag mig att skolledare gör samma sak, och att huvudmännen också lyssnar. Det kan inte bara vara så att lärare vänder ut och in på sig själva, det måste ju även huvudmännen göra för att se till att lärarna får en dräglig tillvaro.

Distansundervisning eller halvtomma klassrum och kollegier – båda alternativen ställer lärare inför en helt ny situation. Att ställa om hela sin undervisning med kort varsel kräver stort engagemang från lärarna. Och signalerna från LR-ombud ute i landet är inte bara positiva vad det gäller huvudmännens lyhördhet, berättar Åsa Fahlén.

– Det är väldigt varierande hur det fungerar. Men jag får lite oroväckande signaler från kommunerna att man försöker skriva alternativa avtal där de vill använda lärare till andra saker än att vara lärare. Och det är ju urkorkat. Lärares främsta uppgift idag måste vara att upprätthålla undervisningen. Gymnasiet har ju inte stängt ner undervisningen, den ska bara skötas på annat sätt. De befintliga avtalen är de som gäller.

Jätteviktigt att man tänker på sig själv också.

Hon ser att lärarna går en fin balansgång nu mellan att ta sitt demokratiska ansvar och stå upp för sina elever i en tuff situation å ena sidan, och å andra sidan inte jobba ihjäl sig.

– Det finns en risk. lärarna i det akuta skedet tar ett stort ansvar och fokuserar på ”vad ska jag göra nästa lektion, vad gör jag i morgon, hur ska jag kunna ha undervisning digitalt på några veckors sikt?”. Samtidigt är det jätteviktigt att man tänker på sig själv också. Vi försöker säga att man ska laga efter läge, man kan bara göra så gott man kan. När det gäller distansundervisning kan varken man själv eller omgivningen förvänta sig att det blir lika bra som tidigare, tyvärr. Och vi får ställa in oss på att det kommer vara så här ganska länge.

Oavsett alla stora insatser ute på skolorna tror Åsa Fahlén att det i slutändan kommer finnas en grupp elever som måste erbjudas möjlighet att läsa ikapp i efterhand.

– Det här kommer att bli ett kunskapstapp, och en del elever kommer behöva stöd för att ta igen det senare, säger hon.

Det kan röra sig om elever med särskilda behov, elever med en otrygg hemmiljö eller andra problem.

– Det kommer rapporter om elever som till exempel inte har internet, inte får lagad mat hemma, inte har något lugn plats utanför skolan. Vi vet ju att det är jättetufft för en mängd elever, och det är ju svårt att göra något åt helt och hållet och hitta olika lösningar. Vi måste ha insatser för dem nu, men jag tror ändå att man på sikt måste ge dem en chans att ta igen missade kunskaper i efterhand.

Kommer det här på lång sikt leda till att det finns en bättre beredskap inbyggt i skolsystemet för kriser på stor skala?

– Jag tror att den här magnituden är svår att förbereda sig för. Men när det här är över kanske vi kan analysera olika åtgärder och hur verksamma de har varit. Jag har hela tiden sagt att vi måste lyssna på vad experternas säger. Och om de kommer fram till att vi bör stänga grundskolorna också så kommer jag inte säga emot. Men jag hoppas verkligen att man inte anser att man behöver ta det beslutet. Distansundervisning är ett sämre alternativ, det går inte att komma ifrån hur man än vrider och vänder på det, säger Åsa Fahlén.

Kommentera