stefan_lofven_shutterstock

Stefan Löfven meddelade den nya bestämmelsen vid en presskonferens.

| Foto: Shutterstock
Coronaviruset

LR: Nya förbudet bör få konsekvenser för skolan

Regeringen förbjuder folksamlingar på fler än 50 personer.
– Det här måste påverka hur huvudmännen organiserar skolan, säger LR:s ordförande Åsa Fahlén.

Överträdelser mot det nya förbudet kan straffas med böter eller upp till sex månaders fängelse. Bestämmelsen är formulerad för att gälla allmänna offentliga sammankomster där ordningslagen gäller. Formellt sett påverkar den alltså inte skolan. Men Åsa Fahlén på Lärarnas Riksförbund menar att det vore orimligt att ett sådant direktiv inte får konsekvenser även där.

Åsa Fahlén
Åsa Fahlén | Foto: Jennifer Glans

– Regeringen baserar sina beslut på rekommendationer från smittskyddsmyndigheten, och det är jätteviktigt att man lyssnar på dem och inte gör egna tolkningar på skolorna. I skolmatsalar och liknande är det ju ofta fler än 50 personer. Jag vet att lärare är oroliga och jag förstår det, säger hon.

Redan sedan tidigare tycker Åsa Fahlén att det finns frågetecken kring att lärare undantas från vissa rekommendationer, som att jobba hemifrån. Hon poängterar att viruset inte tar hänsyn till vem som omfattas av vilka regler.

– Här i Göteborg till exempel ska eleverna vara hemma men lärarna är på plats på skolan. Jag kan tycka att det är lite märkligt om vi nu ska undvika att röra oss ute och använda kollektivtrafiken. Lärarnas arbetsplatser innebär dessutom ofta att man sitter rätt många tätt ihop i samma rum, säger hon.

Mer exakt vilka konsekvenser det nya förbudet bör få för skolan kan hon inte gå in på i dagsläget.

– Det här kommer att få konsekvenser för skolverksamhet, men det ser ju väldigt olika ut på olika ställen så det är svårt att säga hur det påverkar. I allmänhet bör man väl som huvudman ha en dialog med det fackliga ombudet och resonera kring ”hur kan vi följa de här nya rekommendationerna” varje gång något nytt kommer.

Att det skulle leda till någon stängning av skolor tror hon inte.

– Beskedet jag har fått från utbildningsministern är att skolorna ska hållas öppna så långt det går. Och jag har inte nåtts av några andra besked. Så jag tolkar det här som att det får konsekvenser för hur man organiserar skolan, men inga skolor ska stängas, säger Åsa Fahlén.

Kommentera