jorgen_krusell_klassrum

Jörgen Krüsell undervisar i historia, ekonomi och handelsämnen på Morabergs studiecentrum i Södertälje. Han är dessutom biträdande kommunombud för Lärarnas Riksförbund.

Coronaviruset

Distansundervisning: Risk för förlorad termin

Elever som kämpar med språksvårigheter och bristande tillgång till digital teknik riskerar att halka ännu längre efter när undervisningen bedrivs på distans.
– Det riskerar att bli en förlorad termin, säger ämnesläraren Jörgen Krüsell.

Morabergs studiecentrum

Morabergs studiecentrum är en del av gymnasieskolorna i Södertälje. På Morabergs studiecentrum studerar elever för att få behörighet till yrkesprogram, högskoleförberedande gymnasieprogram, annan utbildning eller för att gå vidare till arbetsmarknaden.

Källa: Södertälje kommun

Eleverna på Morabergs studiecentrum i Södertälje har alla en sak gemensamt: de ligger efter sina jämnåriga i skolan. Några är nyanlända medan andra missat ett eller flera betyg från högstadiet. Nu studerar de för att skaffa sig gymnasiebehörighet, något som för vissa riskerar att dra ut ännu mer på tiden när undervisningen sköts på distans.

– Vi är en specialskola för nyanlända och de som inte klarat grundskolan. En del av våra elever klarar omställningen fint, medan vissa inte ens har internet hemma. Det ställer ju till det, säger ämnesläraren Jörgen Krüsell.

Han undervisar i historia, ekonomi och handelsämnen på Morabergs studiecentrum. Att en del elever inte har möjlighet att delta i distansundervisningen är ett tydligt hinder, men den största utmaningen med distansundervisningen tycker han ändå är språket.

Jag är orolig över kvaliteten

– Att ha tillgång till det digitala är en sak, men sedan ska man också förstå det digitala språket. Det är sådant som är självklart för många av oss, men för andra är det något nytt. Om jag säger ”öppna en mapp” så kan jag få till svar ”vad är en mapp” och då behöver vi stanna upp och gå inom det innan vi ens kan börja jobba med den planerade uppgiften. Jag hade en elev häromdagen som inte hittade en uppgift, och då sade jag till honom att ”kolla i flödet”. För honom blev det inte alls begripligt. ”Var hittar jag det där flödet?” undrade han.

– De som har svårast är de nyanlända som har svårt med språket, där är det ingen mening att ha distansundervisning. En del är mer eller mindre analfabeter så de behöver en helt annan typ av undervisning, säger Jörgen Krüsell.

Vad gör ni för att överbrygga det här teknik-glappet?

– Det är lite egna hopkokslösningar. De som inte går att undervisa digitalt kommer in till skolan en till två gånger i veckan och får uppgifter. Alla har mobiltelefon så vi sms:ar och så vidare. Men jag är orolig över kvaliteten, det blir ju inte samma sak när man inte ses. Man missar processen när de skriver och så vidare.

Jörgen Krüsell menar att det är viktigt för lärarna att begripa att de inte kan förvänta sig samma resultat som i vanliga fall. Annars ökar risken för stress.

– Man får ju lappa efter läge. Jag får inse att jag inte kan hålla samma kvalitet som jag kan annars, säger han.

En mer positiv effekt av distansundervisningen, åtminstone nu i inledningsskedet, är att vissa elever verkar trivas bättre med det sättet att arbeta.

– En del elever har faktiskt presterat bättre nu än de gör i klassrummet. Våra mest oengagerade elever har vaknat till. Arbetsformen verkar funka bra för dem, säger han.

I dagsläget har han ett antal elever som han bedömer skulle kunna klara av att ta alla betyg de behöver till sommaren, och det tror han fortfarande kan gå.

– Men jag kan inte förlita mig på inlämningsuppgifter utan det måste till prov. Vi kan kanske ta in dem i skolan och sätta fem elever i varje klassrum och skriva prov. Då får kringpersonal hjälpa till. De som har möjlighet att bli behöriga till gymnasiet måste ju få den chansen.

Men för en hel del andra betyder distansundervisningen att deras långa väg till gymnasiet nu kan bli ännu lite längre.

– De kan tvingas att ta igen vad som riskerar att bli en förlorad termin i efterhand, säger Jörgen Krüsell.

Kommentera