distansundervisning
Foto: Shutterstock.com
Corona

Pandemiforskaren: Även åk 8 och 9 bör övergå till distansundervisning

Pandemiforskaren Björn Olsen anser att också grundskolans senare årskurser borde gå över till distansstudier. Lärarnas Riksförbund är inne på samma spår, och efterlyser betydligt kraftigare åtgärder på högstadiet.
– Ju äldre elever är desto oroligare är deras lärare, säger vice ordförande Svante Tideman.

Även om Björn Olsen, professor i infektionssjukdomar, välkomnar beskedet om att gymnasieskolan går tillbaka till fjärr- och distansundervisning i en månad så tycker han att det borde ha kommit tidigare och även gälla delar av grundskolan.

– Jag tycker att man kunde ha plockat åtminstone årskurs nio och åtta också. Det är inte så att det går en biologisk gräns om man fyller 15 eller 16 år utan det är just den gruppen som minglar runt med varandra och umgås väldigt mycket som också har haft en ganska aktiv spridning, säger han i fredagens Nyhetsmorgon på TV4.

Svante Tideman som är förste vice förbundsordförande på Lärarnas Riksförbund håller med om att det går att ifrågasätta hur stor skillnad det egentligen är på elever i högstadiet respektive gymnasiet.  

– Att säga grundskolan inte är ett problem är en sanning med modifikation. Risken för smittspridning ökar på högstadiet och därför måste man också hantera de senare årskurserna på ett annat sätt. Alltså man måste ha kraftigare åtgärder ju äldre eleverna är, säger han till Skolvärlden.

Svante Tideman.
Svante Tideman.

Risken för smittspridning kan stundtals uppfattas som enbart ett gymnasieproblem, men egentligen påverkar det också grundskolan i allra hösta grad, påpekar Svante Tideman.

– Alla rektorer måste göra riskbedömningar och se över om det går att hålla avstånd. Skulle det visa sig att man inte klarar av att uppfylla Folkhälsomyndighetens rekommendationer så anser vi att man absolut bör överväga att stänga även grundskolan, säger han.

Den 12 november publicerade Folkhälsomyndigheten en kunskapssammanställning om covid-19 bland barn och unga. Där framkommer att tonåringar verkar vara mer mottagliga för att bli smittade än yngre barn, men får milda symtom. Tonåringar överför också smittan mer än yngre barn, men i mindre utsträckning än vuxna.  

– Det här är också något som jag tycker avspeglas på oron. Det vill säga att ju äldre elever är desto oroligare är deras lärare, säger Svante Tideman.

Skulle beslutet om distansundervisningen fortsätta att enbart gälla gymnasieskolorna understryker han vikten av att grundskolorna får hjälp att minska risken för smittspridning på annat sätt.

– Det är fortfarande väldigt många rektorer som kallar till fysiska möten med hänvisning till att gränsen går vid åtta personer eller att rekommendationerna inte gäller skolan. Det här är inte en hållbar situationen enligt oss, utan vi menar att alla arbetsuppgifter som inte behöver utföras fysiskt på skolan måste lärarna uppmanas att göra på annan plats.

Kommentera