klassrum_covid

Foto: Shutterstock

Coronaviruset

Covid-19 i skolan: Liten risk att lärare smittas

Enligt Folkhälsomyndigheten har skolpersonal som möter många barn inte en högre risk att smittas av covid-19 jämfört med andra yrkesgrupper. 

Vid torsdagens presskonferens meddelade statsepidemiolog Anders Tegnell att risken att lärare smittas med covid-19 är mindre än för andra yrkesgrupper. 

– Förskollärare, barnskötare och andra som jobbar med barn har en väldigt liten risk att diagnostiseras med covid-19. Den är inte högre än andra yrkesgrupper, utan snarare lägre än andra, säger han, enligt TT.

Ny vetskap om hur smittan sprids bekräftar bilden av att barn inte är drivande i covid-19-pandemin, det fastslår Folkhälsomyndigheten i en ny rapport. 

Enligt Folkhälsomyndigheten är det rektorer som löper störst risk att smittas, detta då yrkesgruppen interagerar mest med vuxna.

Anders Tegnell uttalade sig även gällande lärares möjlighet att arbeta hemifrån.

– Givetvis måste man se skolan som en arbetsplats och minska riskerna där så mycket som möjligt och även lärare när de kan ska kunna jobba hemifrån, sa han på presskonferensen.

Skolvärlden har tidigare rapporterat om att Folkhälsomyndigheten nu ska genomföra en pilotstudie som ska undersöka immunitet för covid-19 hos elever och de som jobbar nära dem i skolan. 

Folkhälsomyndighetens hypotes är att barn och unga genom tidigare infektioner kan ha ett skydd via immunförsvaret, och att det skyddet eventuellt även finns hos skolpersonalen.   

– Barn och unga blir vad vi vet hittills inte lika sjuka som äldre, men vi vet inte riktigt varför. Vi ska undersöka en teori som säger att tidigare förkylningar av andra coronavirus skulle kunna ge ett skydd, en så kallad korsimmunitet, sa Lina Schollin Ask, utredare på Folkhälsomyndigheten, till Skolvärlden då.

Pilotstudien genomförs under november och december. Beroende på vad den kommer fram till kan projektet komma att skalas upp under 2021.

Läs publikationen ”Förekomst av covid-19 i olika yrkesgrupper inom skolan” här.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm