ragnar_sjolander_klassrum_0

Ragnar Sjölander, ordförande för Lärarnas Riksförbund i Stockholm. Foto: Magnus Glans

Corona

LR om FHM:s pilotstudie: ”Viktigt att det undersöks”

Folkhälsomyndigheten meddelar att man ska undersöka covid i skolan.
Lärarnas Riksförbund välkomnar beslutet, men hade önskat en undersökning i ett tidigare skede.

Under fredagen meddelade Folkhälsomyndigheten att man ska genomföra en pilotstudie som ska undersöka immunitet för covid-19 hos elever och de som jobbar nära dem i skolan.

Folkhälsomyndighetens hypotes är att barn och unga genom tidigare infektioner kan ha ett skydd via immunförsvaret, och att det skyddet eventuellt även finns hos skolpersonalen. 

– Barn och unga blir vad vi vet hittills inte lika sjuka som äldre, men vi vet inte riktigt varför. Vi ska undersöka en teori som säger att tidigare förkylningar av andra coronavirus skulle kunna ge ett skydd, en så kallad korsimmunitet, säger Lina Schollin Ask, utredare på Folkhälsomyndigheten, till Skolvärlden.

Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm, välkomnar myndighetens undersökning.

– Det är viktigt att detta undersöks, eftersom grundskolorna var öppna under hela våren och gymnasieskolorna i stort sett har varit i full verksamhet sedan sommaren. Vi vet att det är väldigt få skolor som har gjort lättnader för lärare, med exempelvis digitalt deltagande som ett fullgott alternativ, så det är klarat att våra medlemmar berörs. Skolan har varit en annan värld, jämfört med övriga arbetsmarknaden vad gäller åtgärder mot smittspridning, och det är svårt att hålla distansen.

Att utredare på myndigheten går ut och säger att ”en teori är att närhet till barn och unga skapar ett skydd” – hur ser du på det?

– Det är möjligt att det kan skapa ett lugn i kåren. Personligen känner jag faktiskt bara till ett fåtal fall där lärare tror att de fick infektion efter elevkontakter, i stället har det varit vanligare att skolpersonal smittats av familjen hemma. Så det är möjligt att skyddet även finns hos skolpersonalen, det ska bli intressant att se studiens resultat.

Hur ser du på att pilotstudien genomförs först nu? 

– Det är självklart att det hade varit välkommet med en undersökning, som ett underlag för beslutet att hålla skolorna öppna, i ett tidigare skede. Nu hölls skolorna öppna för att man inte skulle belasta vårdnadshavare egentligen, om man drar det lite grovt. 

Tidigare i veckan har Skolvärlden rapporterat om att Lärarnas Riksförbund i Stockholm saknar skärpta åtgärder mot smittspridning i Stockholms skolor och att facket kräver tydligare direktiv.

– Vi upplever en ökad frustration från lärare och yrkesvägledare över att det inte blir några åtgärder på skolorna som rimmar med Folkhälsomyndighetens råd för den övriga arbetsmarknaden, sa Ragnar Sjölander till Skolvärlden då.

Härnäst vill Ragnar Sjölander se åtgärder som tydligt visar att man bryr sig om skolpersonalen.

– Jag vill se att arbetsgivaren tar ett övergripande ansvar. Sedan har vi som krav att skyddsombuden ute på skolorna ska involveras mycket mer i den lokala corona-planeringen, för att systematiskt gå igenom vad som sker på skolorna. Vi lärare har rätt bra koll på hur skolan fungerar, säger han och tillägger:

– Sedan är det viktigaste att lärare måste få förfoga över sin egen arbetstid i mycket större utsträckning och kunna delta digitalt. Lärare ska inte kommenderas in till möten i lokaler som är trånga.

Kommentera

LÄRARNAS RIKSFÖRBUND

Box 3529
103 69 Stockholm
Sveavägen 50

SKOLVÄRLDEN

Box 3265
103 65 Stockholm