Annons
"Lärare känner oro för sig själv och sin familj", säger Ragnar Sjölander, ordförande för LR i Stockholm. Bilden är ett montage. Foto: Magnus Glans, Shutterstock.com

LR kräver skärpta coronadirektiv: ”Det finns en gräns”

Publicerad 4 november 2020

Fakta

LR vill bland annat se följande åtgärder:

 • ​​​​​Inga storsamlingar för personal, elever och vårdnadshavare.
 • Personalmöten, ämneskonferenser och arbetslagsmöten där deltagande kan ske digitalt planeras med detta som huvudalternativ. 
 • Utvecklingssamtal, möten med vårdnadshavare, APL-besök för gymnasieelever med praktik  och liknande hålls digitalt, om inte särskilda skäl finns.
 • Närvaro på arbetsplatsen utifrån lärares reglerade arbetstid begränsas till den tid som är nödvändig för att genomföra lektioner och andra prioriterade arbetsuppgifter.
 • Konkreta åtgärder mot trängsel i elevmatsalar, korridorer och andra gemensamma utrymmen i alla skolor. Det går att göra genom exempelvis ändring av lunchscheman, alternativa lokallösningar för skollunch, enkelriktning av trappor, öppning av klassrum och golvmärkning för distansering.
 • Alternativ schemaläggning som möjliggör lärares och elevers resande utanför rusningstid.
 • Möjlighet till distansarbete för studie- och yrkesvägledare beträffande vägledning och möten, samt avlastning om de engageras i planering av skolors digitala ”Öppna hus”.
 • Möjlighet till fri parkering på reserverade p-platser för medarbetare som av dokumenterade skäl relaterade till Covid-19 inte kan åka med kollektivtrafik till arbetet.
 • Att lärare inte ska belastas med nya arbetsuppgifter, till exempel vikariat för frånvarande kollegor, klassrumsstädning eller matservering. Om sådana arbetsuppgifter beordras ska tiden ersättas enligt avtal.
 • Att lärare inom framför allt gymnasiet som har partiell distansundervisning med ökat antal digitala elevkontakter ska avlastas andra icke-nödvändiga arbetsuppgifter.
 • Tydliga direktiv om att skyddsombuden ska delta i det lokala arbetet med åtgärder mot smittspridning och uppdatering av pandemiplaner, samt att den ökade arbetstid som åtgår för detta nödvändiga arbete ska ersättas.
 • En uthållig coronastrateg där möten och aktiviteter som inte behövs för undervisningen och skolornas dagliga verksamhet i nuläget pausas i största möjliga utsträckning.

Relaterat

Lärarnas Riksförbund saknar skärpta åtgärder mot smittspridning i Stockholms skolor. Nu kräver fackförbundet tydligare direktiv.
– Det finns en gräns för hur mycket arbetsgivare kan pressa anställda i en redan ansträngd situation, säger LR:s Ragnar Sjölander.

Att Folkhälsomyndighetens skärpta råd inte tillämpas på Stockholms grundskolor och gymnasieskolor har skapat oro och frustration bland många lärare, och fått LR att reagera. I ett yttrande till utbildningsförvaltningen formulerar fackförbundet att det bör införas striktare direktiv om åtgärder mot smittspridningen också i stadens skolor.

– Vi upplever en ökad frustration från lärare och yrkesvägledare över att det inte blir några åtgärder på skolorna som rimmar med Folkhälsomyndighetens råd för den övriga arbetsmarknaden, säger Ragnar Sjölander,  som är ordförande för LR i Stockholm.

Han fortsätter.

– Vi är väl medvetna om och understödjer att undervisningen ska fortsätta i möjligaste mån men ser ändå att det finns en avsaknad av tänk, både på skolnivå och förvaltningsnivå, kring hur anpassningar ska göras så att lärare så långt som möjligt känner sig trygga på sin arbetsplats.

Fackförbundet erfar att det finns konstaterat smittade både bland personal och elever på ett antal grund- och gymnasieskolor i Stockholm. Därtill varnar förbundet för att det finns risk för skolstängningar inom kort.

– Lärare känner oro för sig själv och sin familj. Många går till en arbetsplats där inte tillräcklig hänsyn kan tas och riskerar därför att ta med sig smittan hem. Dessutom har vi en hel del medlemmar som tillhör en riskgrupp, och modersmålslärare som reser mellan olika skolor, säger Ragnar Sjölander.

För att underlätta skolornas lokala arbete med pandemiplanering vill fackförbundet exempelvis se konkreta åtgärder mot trängsel i elevmatsalar, korridorer och andra gemensamma utrymmen i alla skolor. Samt att personalmöten, ämneskonferenser och arbetslagsmöten där deltagande kan ske digitalt planeras med detta som huvudalternativ.

– Vi fokuserar på att man inte ska behöva vara på plats när andra alternativ finns. Det gäller möten, men har också att göra med lärares tid i skolan. Alla åtgärder som kan vidtas för att minska smittspridning är bra. I det här läget ska lärares huvuduppdrag vara att hålla igång kärnverksamheten medan alla möten och aktiviteter som inte behövs för kunna genomföra undervisning måste pausas.

Redan inför skolstarten i augusti begärde LR att utbildningsförvaltningen skulle gå ut med skärpta och övergripande direktiv om åtgärder mot smittspridning i Stockholms skolor. Kravet kom sedan alltför mycket av planeringen av åtgärder , enligt fackförbundets uppfattning, hamnat på den enskilda skolan – vilket i sin tur resulterat i olika bedömningar och stor variation vid hanteringen av risker.

– Precis som nu ville vi se tydliga anvisningar om begränsningar av personalsamlingar och fysiska möten. Detta är en självklarhet på arbetsplatser men på alltför många skolor har lärarna slentrianmässigt kallats enbart till fysiska möten, säger Ragnar Sjölander.

Begäran fick inte önskad effekt. I samband med att höstlovets slut kom nya signaler om att lärare på flera skolor har kallats till storsamlingar för fortbildning och fysiska möten i olika mindre grupperingar, utan möjlighet till digitalt deltagande.

Upplägget beskrivs som ”oacceptabelt” i det nya yttrandet från fackförbundet, som vidare gör bedömningen att många skolor inte agerar med tillräckligt hänsynstagande till vare sig Folkhälsomyndighetens råd eller utbildningsförvaltningens egen rekommendation om att planera så att antalet personer blir så få som möjligt på gemensamma ytor.

– Det som är frustrerande är att vi har uttryckt det här under lång tid men att arbetsgivaren ändå inte har kommit med några direkta svar och åtgärder, säger Ragnar Sjölander.

Hans förhoppning är att LR:s nya försök till striktare direktiv kommer att få mer genomslag och leda till att arbetsgivare är tydligare gentemot alla skolor och enheter att de anställda i största möjliga utsträckning ska kunna följa Folkhälsomyndighetens riktlinjer och SL:s råd för resande i kollektivtrafiken.

– Vi kommer att ha samverkan på utbildningsförvaltningen nästa tisdag. Vi förstår att det behövs förberedelsetid för en del av de åtgärder som vi punktar upp, men många av dem är faktiskt enkla att genomföra. I vissa fall handlar det till exempel om att rektorn bara behöver går ut i ett mail och informera om att alla möten blir digitala och att den reglerade arbetstiden inte behöver förläggas på skolan.

Facebook-kommentarer

MER PÅ SKOLVÄRLDEN.SE
Annons
Annons
Debatt

”Barnens bästa måste få gå före affärsintressen”

Debatt

”Moderaterna och Sverigedemokraterna säger nej till i princip alla förslag för att öka likvärdigheten”, skriver Carina Ohlsson och Gunilla Svantorp (S).

Kommentera
Annons
Coronaviruset

Studie: Högstadielärare bland de värst drabbade yrkesgrupperna

Corona

”Lärarnas oro har varit befogad.”

Åsa Fahlén: ”Jag är förvånad och oroad”

Corona

Beskedet om att gymnasiet ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum är oroväckande, enligt LR. 

Annons
Annons

Gymnasieläraren Robin: ”Positivt men tufft”

Corona

Det här efterlyser han för att kunna planera resten av vårterminen.

Annons

Nya coronaråd för gymnasiet

Corona

Gymnasieskolorna ska kunna bedriva viss undervisning i klassrum.

Så många högstadieskolor undervisar på distans

Corona

Här är resultatet av Skolverkets snabbutredning.

Efter ökade smittspridningen: ”Krävs mer än att vädra lokaler”

Corona

”Hög tid att inse allvaret och utnyttja de digitala verktygen”.

Distansstress för högstadielärare: ”Flera kommer gå in i väggen”

Arbetsmiljö 

Lärare vittnar om en tuff vardag som skapat stress inom kåren. 

Friskolor

Kommunlistan: Tunga koncerner ligger bakom två av tre nya friskolor

Friskolor

”Regelverket styr friskoleväsendet mot koncernerna”.

Forskning

Forskning: Därför brister elevernas historiekunskaper

Forskning

”Systematiska grundproblem som är orsaken bakom bristerna.”

”Tvålärarskapet kan ta svensk skola ur krisen”

Undervisning

Läraren och författaren Anders Tidström om en metod som lätt viftas bort.

Skolbibliotek

Kraven på bemannade skolbibliotek hyllas: ”En garanti”

Skolbibliotek

Kraven skärps – måste vara bemannade av utbildad personal.

Kornhall: Hatten av för den här kursändringen i svensk skolpolitik

Skolbibliotek

Det är en avsevärd skillnad och blir ett uttryck för en samhällelig ambition att alla elever har rätt till ett bemannat skolbibliotek på sin skola.

skolsegregation

Forskning: Så påverkar kamrateffekt lärares undervisning

Segregation

Elevsammansättningen styr i hög grad undervisningen i ett klassrum och vad en lärare kan göra.

Granskning: dokumentation

IT-snurren: Skolor tvingas betala företag för att ta del av sin egen data

Dokumentation

”Att behöva betala för att få tillgång till sin egen egendom är absurt.”

Forskaren: Så skulle det bästa IT-systemet för skolan se ut

IT

”Svenska skolans IT-infrastruktur är föråldrad.”

Nya timplaner

Hundratals bildlärare i gemensam protest mot Skolverket

Timplan

"För många är måttet rågat", säger bildläraren Mia Ekström.

Bildlärare om förslaget till ny timplan: ”Vi skriker”

Kritik

Skolverket vill flytta bildtimmar från hög- till lågstadiet.
– Ett slag i ansiktet, säger bildläraren Lena Landström.

Lärare rasar över nya timplanen – så påverkas ditt ämne

Timplan

Skolverkets förslag är fortfarande ute på remiss, men åsikterna har inte låtit vänta. 

BETYG OCH BEDÖMNING

Inställt Pisa – oron växer för kunskapstapp

Betyg

Krisen sätter stopp för OECD att kunna genomföra nästa mätning. 

Coronaviruset

”Min skolvardag”: Här är lärarnas berättelser från pandemin

Min skolvardag

Här delar lärarna med sig av hur det kan ser ut i skolvardagen.

Läraren Leila: ”Kom igen Skolsverige – nu visar vi vår vardag”

Min skolvardag

”Jag tänkte att den kunde vara lite rolig och skrattretande.”

NPF

Skytte: ”Det gjorde ont i mig efter att jag slagit en klasskamrat”

NPF

Alexander Skytte om att skapa en flyktväg för barn som har svårt att hantera sitt agerande i affekt.

Debatt

”I väntan på Fridolin – att lyfta skolbiblioteket”

Debatt

”Vi behöver säkerställa ett strategiskt och hållbart nyttjande av våra skolbibliotek.”

Kommentera

Skolverket stäms för diskriminering vid nationella prov

Diskriminering

En elev uppbackad av flera organisationer stämmer Skolverket efter att ha nekats hjälpmedel vid nationella prov.

Forskning

Forskning ska visa hur avgörande lärare är för elevers motivation

Studie

"Kan förhoppningsvis leda till att elevernas motivation för matematik både ökar och utvecklas."

Nya lagar och regler – detta gäller skolan 2021

Skollagar

Det nya året innebär bland annat ändrade ämnesplaner och utökad möjlighet till distansundervisning. 

Debatt

”Reglerad undervisningstid är nyckeln till kvalitet”

Debatt

”Samhället måste ge oss tid och tillit för den uppgift vi har”, skriver läraren Birgitta Hultkrantz-Bremler.

Kommentera

Färre lärare och lägre löner i friskolor: ”Helt oacceptabelt”

Rapport

LR: Det nuvarande skolsystemet behöver justeras.

Coronaviruset

Corona i skolan: Så agerar kommunerna inför skolstart

Corona

Öppna skolor, munskydd till lärare och nätbaserad undervisning i högstadiet.

”Nedstängning av hela grundskolan under några veckor är nödvändig”

Corona

Ge skolorna en chans att upprätta åtgärder som bubbeltänk och munskydd, uppmanar forskaren Åsa Wheelock.

Min guide – så här enkelt kan du undervisa på distans

Corona

Sara Bruun gjorde en instruktionsvideo för att hjälpa den som känner sig orolig och stressad inför skolstarten.

Efter fackets krav: Här avgör riskbedömning skolans undervisning

Corona

Kommunombudet: "Väldigt svårt för både lärare och elever att bedriva undervisning på distans."

LR:s krav: Munskydd och sänkt maxantal i skolan

Corona

Högstadieskolor får bedriva fjärrundervisning, men lärarfackets skärpta krav inför terminsstarten kvarstår. 

Öppnar för högstadium på distans: ”Lärare inte mer smittade än andra”

Skolstart

Huvudmännen får mandat att gå över till distansundervisning på högstadiet när skolan startar nästa vecka.

Tydliga siffror: Grundskolor är vanligaste platsen för coronautbrott

Corona

Mer än dubbelt så många utbrott inom grundskolan som på alla andra arbetsplatser i Sverige.

Mikael Bruér inför terminsstarten: ”Stäng skolorna – bara stäng”

Corona

”Öppna inte grundskolorna när terminen startar, låt eleverna ha distansundervisning”, skriver han.

”God fortsättning”, kära kollega

Debatt

"Att vi lärare skulle få möjlighet att skydda oss kommer med största sannolikhet inte att ske fortsatt heller", skriver läraren Heidi Henftling.

Kommentera

En miljard extra till skolan: ”Inte tillräckligt”

Corona

 LR: Skolan behöver förstärkning också efter pandemin.

"Det går inte längre att bedriva en fungerande skola för alla"

Debatt

Skolan kan inte hålla samma nivå under pandemin – och de mest utsatta barnen drabbas hårdast. Det skriver Jessika Linde Brundin, specialpedagog och barnboksförfattare.

Kommentera

”Ett annorlunda år med hög frånvaro”

Enkät

Så ser LR:s kommunombud på coronaåret 2020.

Debattera på Skolvärlden

Debatt: Så gör du

Här finns all info för dig som vill skriva en debattartikel i Skolvärlden.

Annons
Skolvärlden: Ny i yrket

Nyexaminerad

Här hittar du läsning särskilt utvald för lärare och studie- och yrkesvägledare som är nya ute i arbetslivet, eller som fortfarande studerar.

Annons
Betyg & bedömning

Samlat

Här hittar du artiklar som berör betyg och bedömning.

Annons